બુદ્ધિઆંક અને ઇક્યુ વચ્ચેના તફાવતો

IQ vs EQ

IQ નો ખ્યાલ એક ગુણોત્તર તરીકે માપવામાં આવે છે. તે વ્યક્તિની ગાણિતિક અને તાર્કિક સત્તાઓને માપે છે. જો કે, ઇક્યુ વ્યકિતની ભાવનાત્મક આંકને માપે છે તે જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે વ્યક્તિની જ્ઞાનાત્મક અને ભાવનાત્મક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાને માપે છે - વ્યવસાયિક રીતે વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક. તે અંતર્જ્ઞાન, સહાનુભૂતિ, તણાવ વ્યવસ્થાપન ક્ષમતાઓ, સ્થિતિસ્થાપકતા અને અખંડિતતા જેવા વિભાવનાઓને માપે છે. ઇક્યુ ટેસ્ટમાં, પ્રશ્નો ઇક્યુ ટેસ્ટમાં તર્ક અને તર્ક પર નહીં, લાગણીઓ અને વિવિધ પરિસ્થિતિઓથી સંબંધિત છે.

એવું કહેવાય છે કે જ્યારે આઈક્યુ સ્કૂલમાં તમારી સફળતાને સુનિશ્ચિત કરે છે, EQ જીવનમાં તમારી સફળતા સુનિશ્ચિત કરે છે. તે આ રીતે કામ કરે છે. ધારો કે તમને તમારા કાર્યાલયમાં સમસ્યા વિશે જાણવા મળે છે. તમે તથ્યો અને નિષ્ફળતા પાછળનું કારણ જાણો છો તે તમારી બુદ્ધિઆંક છે. જ્યારે તમે તમારા કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આનો ઉપયોગ કરો છો, તો તે તમારું EQ છે. જો તમે હકીકતોને જાણતા હો, પરંતુ તમારા કર્મચારીઓને સહાનુભૂતિ આપતા નથી, તો તેને ઉશ્કેરે છે અને તેને પ્રોત્સાહન આપો, તમારી પાસે ઓછી EQ છે. જ્યારે તમે કોઈને એકલા હકીકતો દ્વારા સહમત કરવાનો પ્રયાસ કરો છો, ત્યારે તે તમારી IQ બતાવે છે, પરંતુ જ્યારે તમે તેની લાગણીઓ અને હકીકતોનો ઉપયોગ કરીને હકીકતોનો ઉપયોગ કરો છો, તો તે તમારા EQ છે!

જ્યાં સુધી ટેકનિકલ બાબતોનો સંબંધ છે, બુદ્ધિઆંક પરીક્ષણ અને ઇક્યુ ટેસ્ટના પરિણામો ખૂબ જ અલગ હોઈ શકે છે. હમણાં પૂરતું, ઓટીઝમ ધરાવતા બાળકોમાં ઊંચી બુદ્ધિઆંક હોય છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેમની પાસે ઓછી EQ ગણતરી હોય છે.

તમારા EQ એ નક્કી કરે છે કે તમે તમારા જીવનમાં લોકો સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરો છો. આથી તમારી સફળતા અને તમારા સુખ એમ બન્ને પર ગંભીર અસર પડે છે. ઊંચી EQ ધરાવતા વ્યક્તિને ખબર પડશે કે તેની લાગણીઓ અને કારણોસર આકર્ષક કામ કેવી રીતે કરવું. તે દરેક માણસ પાછળ સફળતાનો રહસ્ય છે.

બન્ને વચ્ચેનો સૌથી મહત્વનો તફાવત એ છે કે જ્યારે ઇક્યુ શીખી શકાય છે, ત્યારે આઇક્યુ એ એવી કોઈ એવી વસ્તુ છે જે વ્યક્તિ સાથે જન્મે છે. તમે કોઈ વ્યક્તિની બુદ્ધિ અથવા તર્ક શક્તિ બદલી શકતા નથી. જો કે, તમે તેને લાગણીઓને નિયંત્રિત કરવા અને તેમને માટે કાર્ય કરવા માટે તેમને શીખવી શકો છો. તે બંને વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત છે અને કદાચ EQ નું સૌથી વધુ ફાયદો છે!

સારાંશ:
1. આઇક્યુ એ વ્યક્તિની વિશ્લેષણાત્મક, ગાણિતિક અને લોજિકલ તર્ક ક્ષમતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. EQ તેના અંગત કુશળતા અને લાગણીઓને વાપરવા શક્તિ ધરાવે છે.
2 EQ પર સુધારી શકાય છે અને શીખી શકાય છે, જોકે, IQ એ કંઈક છે જે તમે
3 સાથે જન્મે છે EQ જીવનમાં સફળતા અને સુખ માટે વધુ સુસંગત છે, IQ નક્કી કરે છે કે તમારી પાસે તેના માટે જન્મજાત ક્ષમતાઓ છે કે કેમ.
4 બુદ્ધિઆંક તમારી વ્યક્તિગત ક્ષમતાઓ અને બુદ્ધિ નક્કી કરે છે, EQ એ નક્કી કરે છે કે તમે ટીમ ખેલાડી છો અથવા કટોકટીથી તમે કેવી રીતે પ્રતિસાદ પામશો