ઈન્ટરનેટ અને ઇથરનેટ વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્ટરનેટ વિ ઇથરનેટ

અમે બધાને ઇન્ટરનેટને જાણતા હોય તમે આ વાંચી રહ્યા હોવાથી, તમે ઇન્ટરનેટ પર છો અને તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. અન્ય સમાન, પરંતુ કેટલાક માટે સંપૂર્ણપણે અજાણી, ઇથરનેટ શબ્દ છે. ઈન્ટરનેટ અને ઇથરનેટ બે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે, જો કે તે ઘણી વખત મળીને જોવા મળે છે. વ્યાખ્યા દ્વારા, ઇથરનેટ એ એવી એક એવી પધ્ધ છે જેનો ઉપયોગ ટેકનોલોજીના જૂથને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે જે કમ્પ્યુટર્સને એકથી બીજા ડેટાને ટ્રાંસમિટ કરવા માટે એકબીજા સાથે જોડાવા માટે પરવાનગી આપે છે. બીજી તરફ, ઈન્ટરનેટ એ નેટવર્ક અને કમ્પ્યુટર્સના વૈશ્વિક જોડાણનો ઉલ્લેખ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવતું નામ છે જે મોટા પ્રમાણમાં માહિતીને ઝડપથી શેર કરવા માટે જોડાયેલ છે.

કમ્પ્યુટર્સ કે જે ઈન્ટરનેટમાં છે તેઓ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, તેથી તેઓ ઇન્ટરકનેક્શન માટે પ્રમાણભૂત ઉપયોગ કરે છે. આ તે સ્થળ છે જ્યાં ઇથરનેટ આવે છે અને તેના સુસંગત માપદંડો અંતર્ગત તકનીકો છે જે ઇન્ટરનેટને કાર્ય કરવાની મંજૂરી આપે છે કારણ કે તે આમ કરે છે.

ઇથરનેટ શબ્દનો ઉપયોગ કમ્પ્યુટર્સના નેટવર્કનો સંદર્ભ આપવા માટે થાય છે. તેથી દુનિયાભરમાં હજારો ઇથરનેટ્સ છે. તેની તુલનામાં, માત્ર એક જ ઇન્ટરનેટ છે કારણ કે તેના કદનો અર્થ છે ડુપ્લિકેટ્સ હોવાનું શક્ય નથી. ઈથરનેટ્સ પણ કેટલાક સિસ્ટમ સંચાલકો દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે સિસ્ટમ સંચાલકનું નેટવર્ક પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. ઇન્ટરનેટ સાથે, તે એક જૂથ હેઠળ હોવું ખૂબ મોટો છે. જો કે કેટલીક એવી એજન્સીઓ છે જે ઇન્ટરનેટના ચોક્કસ પાસાઓ સંભાળે છે, તો તેનો સંપૂર્ણ નિયંત્રણ નથી.

નેટવર્ક્સ સાથેનો બીજો મુખ્ય મુદ્દો સુરક્ષા છે. ઈથરનેટ પ્રમાણમાં સલામત છે કારણ કે નેટવર્કનો વપરાશ મર્યાદિત છે; નેટવર્કની અનધિકૃત ઍક્સેસને રોકવા માટે પ્રતિબંધ પણ છે. જ્યારે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલ હોય, ત્યારે તમારે વધુ સાવચેતી રાખવી જોઈએ કારણ કે તમે તમારી જાતને સુરક્ષા જોખમો માટે ખુલ્લા કરી શકો છો. કોઈની પણ ઇન્ટરનેટની ઍક્સેસ મેળવી શકે છે અને હુમલા શરૂ કરી શકે છે અથવા માલવેરને રિલીઝ કરી શકે છે.

સારાંશ:
1. ઈથરનેટ એવી તકનીકીઓ માટે સામુહિક શબ્દ છે કે જે કમ્પ્યુટર્સના ઇન્ટરકનેક્શન માટે પરવાનગી આપે છે જ્યારે ઈન્ટરનેટ એ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા કમ્પ્યુટર્સની વૈશ્વિક વેબ સંદર્ભ માટે વપરાતી નામ છે
2 ઇથરનેટ અને તેના સુસંગત માપદંડ ઇન્ટરનેટને શક્ય બનાવે છે
3 તમારી પાસે બહુવિધ ઇથરનેટ સેટ અપ હોઈ શકે છે પરંતુ ત્યાં માત્ર એક જ ઇન્ટરનેટ
4 છે ઇથરનેટ સામાન્ય રીતે થોડા લોકોના નિયંત્રણ હેઠળ હોય છે જ્યારે ઈન્ટરનેટ
5 નથી ઈથરનેટનો ઉપયોગ કરવો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતાં વધુ સલામત છે