ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ એન્ડ એક્સટ્રીશન વચ્ચેનો તફાવત

ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ વિ એક્સ્ટ્ર્યુશન

ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે, વિવિધ આકારો અને કદ સાથે વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવા માટે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ અને એક્સટ્રેશનનો ઉપયોગ થાય છે.

એક્સટ્રેશન એક એવી પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા પીગળેલા પ્લાસ્ટિક અથવા અન્ય કોઈ સામગ્રી દ્વિ-પરિમાણીય મરણની શરૂઆતથી ખસી જાય છે. તે પછી આકારો અથવા માપોની શ્રેણીમાંથી પસાર થાય છે જ્યાં પીગળેલા ફોર્મ ઇચ્છે છે કે તે અહીં ઠંડું થઈ જાય. ઉત્તોદન પદ્ધતિમાં, તૈયાર ઉત્પાદનોમાં બે પરિમાણીય ફોર્મ હોય છે જે લંબાઈમાં સતત હોય છે. ઉત્તોદન પદ્ધતિ રેખીય આકારોને ઉત્પન્ન કરે છે.

બંને એક્સટ્રેશન અને ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પાસે પોતાના ફાયદા છે. અન્ય પધ્ધતિઓ પર ઉત્તોદન પદ્ધતિમાં એક ફાયદો એ છે કે તે જટિલ ક્રોસ-વિભાગો બનાવવા માટે મદદ કરે છે. અન્ય ફાયદો એ છે કે ઉત્કૃષ્ટતા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ આકારમાં બરડ અને સખત સામગ્રીનું નિર્માણ કરી શકાય છે. તદુપરાંત, ઇન્જેક્શન પદ્ધતિ સહિતની અન્ય પ્રક્રિયાઓની સરખામણીમાં સમાપ્ત સામગ્રીમાં સરળ સપાટી સમાપ્ત થાય છે. ઈન્જેક્શન પદ્ધતિમાં, માત્ર ન્યૂનતમ કચરો છે કારણ કે સ્ક્રેપ ફરીથી ફરીથી રિસાયકલ કરી શકાય છે.

ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા મૂળભૂત રીતે પીગળેલા મરી-કાસ્ટિંગ પદ્ધતિ પર આધારિત છે. ઈન્જેક્શન-મોલ્ડિંગ એકમ બે ઘટકો ધરાવે છે: ઇન્જેક્શન એકમ, અને ક્લેમ્પીંગ એકમ. ઉત્પન કરતા વિપરીત, ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ ત્રણ પરિમાણીય આકારો બનાવે છે.

ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા સૌપ્રથમ 1 9 30 ના દાયકામાં સ્થાપવામાં આવી હતી. તે જોસેફ બ્રાહ્મણ હતું જેણે 1797 માં પ્રથમ એક્સ્ટ્ર્યુઝન પ્રક્રિયાને પેટન્ટ કરી હતી. જોકે, થોમસ બુર દ્વારા પહેલી હાઈડ્રોલિક સંચાલિત પ્રેસ વિકસિત કર્યા પછી પ્રક્રિયા 1820 માં સંપૂર્ણપણે વિકસાવવામાં આવી હતી. 1894 માં, પિત્તળ અને કોપર એલોય્સનો સમાવેશ કરવા માટે પ્રક્રિયા વિસ્તૃત થઈ હતી.

સારાંશ:

1. એક્સટ્રેશન એક પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા પીગળેલા પ્લાસ્ટિક અથવા અન્ય કોઇ સામગ્રી બે પરિમાણીય મરણની શરૂઆતથી ખસી જાય છે.
2 ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયા મૂળભૂત રીતે પીગળેલા મરી-કાસ્ટિંગ પદ્ધતિ પર આધારિત છે.
3 ઉત્તોદન પદ્ધતિમાં, તૈયાર ઉત્પાદનોમાં બે પરિમાણીય ફોર્મ હોય છે જે લંબાઈમાં સતત હોય છે. ઉત્તોદન પદ્ધતિ રેખીય આકારોને ઉત્પન્ન કરે છે.
4 ઉત્પન કરતા વિપરીત, ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ ત્રણ પરિમાણીય આકારો બનાવે છે.
5 1 9 30 ના દાયકામાં ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
6 તે જોસેફ બ્રાહ્મણ હતું જેણે 1797 માં પ્રથમ એક્સ્ટ્ર્યુઝન પ્રક્રિયાને પેટન્ટ કરી હતી. જોકે, થોમસ બુર દ્વારા પહેલી હાઈડ્રોલિક સંચાલિત પ્રેસ વિકસિત કર્યા પછી પ્રક્રિયા 1820 માં સંપૂર્ણપણે વિકસાવવામાં આવી હતી.
7 ઉત્તોદન પદ્ધતિ જટિલ ક્રોસ-વિભાગો બનાવવા માટે મદદ કરે છે.
8 ઉત્કૃષ્ટતા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને બરછટ અને કઠણ સામગ્રીને કોઈપણ આકારમાં રચના કરી શકાય છે. તદુપરાંત, ઇન્જેક્શન પદ્ધતિ સહિતની અન્ય પ્રક્રિયાઓની સરખામણીમાં સમાપ્ત સામગ્રીમાં સરળ સપાટી સમાપ્ત થાય છે.
9 ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગમાં માત્ર ન્યૂનતમ કચરો છે કારણ કે સ્ક્રેપ ફરીથી રિસાયકલ થઈ શકે છે.