ભારતીય દંડ સંહિતા અને ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની વચ્ચેનો તફાવત

પરિચય

કાયદો, એક સામાન્ય ખ્યાલ તરીકે, પદાર્થ અને પ્રક્રિયા વચ્ચે વહેંચાયેલો છે. કાયદાના મૂળ જોગવાઈઓ સંબંધિત પ્રક્રિયાગત જોગવાઈઓ અને ઊલટું ક્રિમિનલ કાયદો કોઈ અલગ નથી.

ફોજદારી સંદર્ભમાં કાયદા, જે સંજોગો (એટલે ​​કે કાયદેસર કાયદો) અને કાર્યવાહી (એટલે ​​કે પ્રક્રિયાગત કાયદો) ની સ્થાપના કરવા માટે મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે મુજબ વ્યક્તિ, ન્યાયિક અથવા અન્યથા, જે રાજ્ય હેઠળ સજા પામે છે તે કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા છે. આથી, ફોજદારી કાયદાના મૂળભૂત પાસાં એ છે કે કાયદાના સિદ્ધાંતો પર ફોજદારી જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવે છે અને ફોજદારી કાયદાના કાર્યવાહી પાસાઓ જે ફોજદારી જવાબદારી અને સંબંધિત દંડનો નિર્ણય કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાર્યવાહી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ભારતીય પ્રજાસત્તાકમાં ભારતીય દંડ સંહિતા 45, 1860, અથવા આઈપીસીના કાયદાના ભાગરૂપે ફોજદારી કાયદાના મૂળ પાસાં સામેલ છે. અનુરૂપ કાર્યવાહીનું કાયદો એ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર નંબર 2 ના 1 9 74 અથવા સીઆરપીસી છે. કાયદાના આ બે ટુકડા વચ્ચેનો તફાવત નીચે વધુ વિગતવાર ચર્ચા કરશે.

અદાવત પ્રણાલી

કોઈપણ કાનૂની પ્રણાલીના વિશ્લેષણમાં એક પ્રારંભિક બિંદુ તરીકે, એ નોંધવું મહત્વનું છે કે પ્રશ્નમાં કાનૂની પ્રણાલી પ્રદૂષક અથવા પ્રાયશ્ચિત છે.

કાનૂની પદ્ધતિ એ છે કે ભારતમાં તે અદભૂત છે "તે ફોજદારી ન્યાયની એક પદ્ધતિ છે, જેમાં કાર્યવાહી અને બચાવની પ્રક્રિયા દ્વારા જવાબદારી સુધી પહોંચી શકાય છે. "[I] આવી પધ્ધતિમાં, સાબિતીની જવાબદારી રાજ્ય (કાર્યવાહી) પર છે અને કોર્ટ કેસની તપાસમાં હાથમાં કોઈ ભાગ ભજવે છે. આરોપને નિર્દોષ માનવામાં આવે છે જ્યાં સુધી અન્યથા સાબિત નહીં થાય અને જે કોઈ વાજબી શંકાથી બહાર છે.

આ તપાસ પ્રાદેશિક વ્યવસ્થા ફોજદારી ન્યાયની એક સિસ્ટમ છે "જેમાં સત્ય દ્વારા જજ દ્વારા હાથ ધરાયેલા તથ્યોની તપાસ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવે છે. "[Ii]

ભારતીય દંડ સંહિતા ના 4560 (આઈપીસી)

સરળ રીતે કહીએ તો ભારત માટે સામાન્ય શિક્ષાત્મક કોડ આપવાના હેતુઓ માટે આઈપીસી ઘડવામાં આવી હતી [iii] (જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્યો સિવાય આ બાબતે રણબીર દંડ સંહિતા દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે) જે ભારતની અંદરના પ્રતિબદ્ધ ગુનાઓ અને તે ગુના સાથે સંકળાયેલા દંડને વ્યાખ્યાયિત કરે છે.

આઇપીસી ભારતની અંદર અથવા ભારતીય કાયદા હેઠળ જવાબદાર વ્યક્તિને લાગુ પડે છે. આઇપીસીએ કલમ 11 માં 'વ્યક્તિ' તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી છે, જેમાં "... કોઈ પણ કંપની અથવા સંગઠન અથવા વ્યક્તિઓનો સમૂહ, ભલે તેમાં સામેલ હોય અથવા નહી. "

આઇપીસીને 23 પ્રકરણોમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે, જેમાંના મોટા ભાગના ચોક્કસ ગુનાઓની વિગતો અને તે ગુના સાથે સંકળાયેલા પરિણામોને બહાર કાઢે છે.આઇપીસી હેઠળની સજાઓ પાંચ વ્યાપક કેટેગરીઓ [iv], એટલે કે -

 1. મૃત્યુ (આ "ભારતના વિરૂદ્ધ યુદ્ધો ચલાવવા, અથવા યુદ્ધને ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરવો," અથવા [ભારત સરકાર વિરુદ્ધ], [v] );
 2. જીવન માટે જેલ;
 3. સામાન્ય જેલ, એટલે કે -
  1. સખત, એટલે કે, સખત શ્રમ સાથે; અથવા
  2. સરળ;
 4. મિલકત જપ્તી; અને
 5. દંડ.

ક્રિમિનલ પ્રોસિજર નંબર 2 ના 1 9 74 (સીઆરપીસી)

સીઆરપીસીને ભારતમાં ફોજદારી કાર્યવાહી સંબંધિત કાયદો મજબૂત કરવાના હેતુસર અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું (ફરીથી, જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્યોના બહિષ્કારને અને માત્ર નાગાલેન્ડની સ્થિતિ અને સીઆરપીસીમાં વ્યાખ્યાયિત 'આદિવાસી વિસ્તારો' માટે ચોક્કસ સંજોગો). [vi]

સીઆરપીસી -

 1. ગુનાની તપાસ;
 2. શંકાસ્પદ ગુનેગારોની ધરપકડ;
 3. પુરાવાઓનો સંગ્રહ;
 4. આરોપના અપરાધ અથવા નિર્દોષતાના નિર્ણય;
 5. ગુનેગારની સજાના નિર્ધારન; [vii]
 6. સાક્ષીઓની પરીક્ષા;
 7. પૂછપરછની કાર્યવાહી;
 8. ટ્રાયલ અને જામીનની કાર્યવાહી; અને
 9. ધરપકડની કાર્યવાહી.

ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ લાગુ કરવા માં, સીઆરપીસી ફોજદારી કેસના વહીવટના સંદર્ભમાં ત્રણ વ્યાપક કેટેગરીમાં અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયાને વહેંચે છે- -

 1. તબક્કો 1: તપાસ: જ્યાં પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવે છે;
 2. તબક્કો 2: એક તપાસ: અદાલતી કાર્યવાહી કે જ્યાં જજ ટ્રાયલ પર જતાં પહેલાં પોતાને માટે ખાતરી કરે છે, ત્યાં એવું માને છે કે વ્યક્તિ દોષિત છે તે વાજબી કારણો છે; અને
 3. તબક્કો 3: ટ્રાયલ: આરોપના દોષ અથવા નિર્દોષતાના ન્યાયિક કાર્યવાહી. [viii]

આઈપીસી અને સીઆરપીસી વચ્ચેનો તફાવત

પૂર્વગ્રહિત ફકરામાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે તે બાબતે, કાયદાના આ બે ટુકડા વચ્ચેનાં તફાવતોને વિશાળ ગણવામાં આવે છે, કારણ કે દરેક પર તેના પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. કાયદાના અલગ પાસા- એક પદાર્થ છે અને બીજી પ્રક્રિયા. દરેક વ્યક્તિ એક અલગ વસ્તુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે પરંતુ તે સંપૂર્ણપણે અન્ય પર આધારિત છે. આ હકીકત દ્વારા પુરાવા મળ્યા છે કે આઇપીસી વગર, સીઆરપીસીની જોગવાઈઓ અને કાર્યવાહી લાગુ કરી શકાઈ નથી કારણ કે કોઈ પણ ગુનાની કોઈ વ્યાખ્યા નહીં અને તે ગુના સંબંધી શક્ય મંજૂરી હોતી નથી. તેનાથી વિપરિત, સીઆરપીસી વગર આઈપીસીમાં રજૂ કરવામાં આવેલી પ્રતિબંધો અને સજાઓ દોષિત વ્યક્તિને લાગુ કરી શકાતી નથી.

વૈચારિક પ્રણાલીમાં જે ભારતમાં ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થા આધારિત છે, તે અત્યંત મહત્વની છે કે ટ્રાયલની મૂળ અને પ્રાયોગિક ઔચિત્યતા બંનેને ખાતરી કરવા માટે કાયદાના આ બે ટુકડા સહ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

કાયદાના દરેક ભાગમાં તફાવત ફક્ત તે હેતુ પર આધારિત છે કે જેના માટે કાયદાના ભાગનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે -

 1. આઇપીસીના કિસ્સામાં, ભારત માટે સામાન્ય શિક્ષાત્મક કોડ પ્રદાન કરવા માટે; અને
 2. સીઆરપીસીના કિસ્સામાં, ભારતમાં ફોજદારી કાર્યવાહી સંબંધિત કાયદો મજબૂત કરવા.

ઉપસંહાર

સંક્ષિપ્તમાં કાયદાના વૈમનસભર પ્રણાલીના પાસાઓ પર વિચારણા કરીને, જે ભારતમાં કાયદાકીય વ્યવસ્થાને નિયંત્રિત કરે છે, અને આ પ્રણાલીને સંચાલિત કરે છે તે કોડ, તે નોંધવામાં આવે છે કે -

 1. આઇપીસી, જે સંબંધિત છે મૂળ કાયદો, વિવિધ ગુનાઓની રૂપરેખા આપે છે, જે પ્રતિબદ્ધ થઈ શકે છે, અને પાંચ ગુના કે જે આ ગુનાઓને બોલાવશે;
 2. સીઆરપીસી, પ્રક્રિયાગત કાયદાની લગતી, ફરજિયાત કાર્યવાહીથી સંબંધિત છે, જે ફોજદારી કેસના વહીવટ દરમિયાન ઘડવામાં આવવી જોઈએ;
 3. જ્યારે આ કોડ સ્વભાવમાં જુદા છે, તેઓ સંપૂર્ણ રીતે એકબીજા પર આધારિત છે; અને
 4. આ કોડને ભારતમાં ફોજદારી કાયદામાં લાગુ કર્યા વિના, ફોજદારી ટ્રાયલ્સમાં મૂળ અને પ્રાયોગિક ઔચિત્યની ખાતરી કરી શકાઈ નથી.
આઈપીસી અને સીઆરપીસી વચ્ચેના તફાવતો
હેતુ કાર્ય લાગુ પડતા
આઈપીસી ભારત માટે સામાન્ય શિક્ષાત્મક કોડ પૂરો પાડવો શક્ય તમામ ગુનાઓની વ્યાખ્યાઓ પૂરી પાડવા માટે ભારતની અંદર પ્રતિબદ્ધ અને આવા દરેક ગુના સાથે સંકળાયેલ સંભવિત સજા ભારતના તમામ લોકો અને ભારતના અધિકારક્ષેત્રને લગતી તમામ વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે (જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્યોને બાદ કરતા જે આ બાબતે રણબીર દંડ સંહિતા દ્વારા સંચાલિત થાય છે. )
સીઆરપીસી ભારતમાં ફોજદારી કાર્યવાહી સંબંધિત કાયદો મજબૂત • સંબંધિત ફરજિયાત કાર્યવાહી પૂરી પાડવા માટે - · ગુનાની તપાસ;

શંકાસ્પદ ગુનેગારોની ધરપકડ;

પુરાવાઓનો સંગ્રહ;

: આરોપના અપરાધ અથવા નિર્દોષતાના નિર્ધારણ;

દોષીત સજાની સજા; [ix]

· સાક્ષીઓની પરીક્ષા;

· પૂછપરછ કાર્યવાહી;

ટ્રાયલ અને જામીનની કાર્યવાહી; અને

ધરપકડ.

ભારત અને ભારતના અધિકારક્ષેત્રને લગતી તમામ વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે (જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્યોને બાદ કરતા અને માત્ર નાગાલેન્ડ અને 'આદિજાતિ વિસ્તારો' જેવા રાજ્યોને અમુક ચોક્કસ સંજોગોમાં સીઆરપીસીમાં વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ) < લેખક: કુલેન ગોર્ડેજ