આઇલોસ્ટોમી અને કોલોસ્મોમી વચ્ચેનો તફાવત

ઇલિઓસ્ટોમી અને કોલોસ્મોમી

જ્યારે આપણે ચાવવું અને ગળી જાય છે ત્યારે તે અન્નનળી દ્વારા પેટમાં પ્રવેશ કરે છે. પેટની ખોરાકમાંથી ડ્યુઓડજેનમ, જેજેનમ , ઇલીમ , કોલોન , ગુદામાર્ગ અને ગુદા નહેર ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક્ટના બાહ્ય ભાગની રોગો સ્ટેમા માટે કૉલ કરે છે અને નુકસાનની માત્રા ખૂબ મહત્વની છે. જો માત્ર મોટા આંતરડાના ના દૂરવર્તી ભાગને નુકસાન થાય, તો કોલોસ્મોમી પ્રાધાન્યક્ષમ રહેશે. જો મોટા મોટા આંતરડા અથવા મોટા આંતરડાના ભાગનું નિકટવર્તી ભાગ ક્ષતિગ્રસ્ત થાય, તો ઇલિઓસ્ટોમિ વધુ સારી પસંદગી હશે.

કોલોસ્મોમી અને ઇલિઓસ્ટોમી બંને બાહ્ય ડિવિઝન શસ્ત્રક્રિયાઓ છે જે પેટને મોટી આંતરડાના એક ક્ષતિગ્રસ્ત વિસ્તારને ટાળીને શરીર છોડી દે છે. કેન્સર જેવી ગભરામણની સ્થિતિને કારણે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવવા માટે સમય આપવા માટે અથવા બાહ્યના ભાગને દૂર કર્યા પછી સમય પૂરો પાડવા માટે કરવામાં આવે છે. સ્ટેમા શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન સર્જન સ્પષ્ટપણે બાહ્યના નુકસાનવાળા ભાગને સૂચવે છે. રોગની સ્થિતિ કામચલાઉ અને કાયમી સ્ટેમા વચ્ચેની પસંદગીને પ્રભાવિત કરે છે. જો દૂરવર્તી આંતરડાને સારવાર માટે સમયની જરૂર હોય, તો સર્જન તે કામચલાઉ સ્ટેમા બનાવે છે જે તે પાછળથી પાછો ફરે છે એક કાયમી સ્ટેમા પસંદગી છે જો દૂરવર્તી આંતરડા ભરપાઈ ન થઈ શકે એવું છે અને તેને દૂર કરવાની જરૂર છે. સર્જન સ્ટામા સાઇટ પર આંતરડાને બે ભાગમાં ફેરવે છે અને અંતરબંધ અંત બંધ કરે છે. પછી તે કફની જેમ પોતાના પર આંતરડાના કટ અંતને રોલ કરીને સ્ટેમા બનાવે છે અને તેને પૂર્વવર્તી પેટની દિવાલ પર ચોંટાડવામાં આવે છે.

ઇલિઓસ્ટોમી શું છે?

ઇલિયમ એ નાના આંતરડાના ભાગ છે. જો આ સેક્યુમથી અલગ પડે છે અને બહાર લાવવામાં આવે છે, તેને ઇલીઓસ્મોમી કહેવામાં આવે છે. ઇલ્યુમ પેટની જમણી નીચેના ભાગ પર ચીરો દ્વારા બહાર લાવવામાં આવે છે. તે પેટમાંથી થોડી બહાર નીકળી જાય છે ઇલિયોસ્મોમી પ્રવાહી, અડધા સ્થામયિત સ્ટૂલનું નિરાકરણ કરે છે. તેની ઊંચી ફ્લો રેટ છે

ઈલેઓસ્ટોમીની જટીલતામાં રક્તસ્રાવ, નિર્જલીકરણ, સ્ટેમાની અવરોધ અને આસપાસની ચામડીના ઉઝરડાનો સમાવેશ થાય છે. પેશન્ટ ઝડપથી નિર્જલીકૃત થઈ જાય છે, તેથી તેમને ખૂબ જ પ્રવાહી પીવા પડે છે નાના આંતરડામાં પાચન ઉત્સેચકો છે. આ ઉત્સેચકો અડધા બનાવેલા સ્ટૂલ સાથે બહાર આવે છે અને ઇલીઓસ્ટોમિશનની ધારને ઝીણવટ કરે છે. તેથી, સારી સ્વચ્છતા, નિયમિત ઇલીઓસ્ટોમી બેગ ખાલી કરી અને સ્ટેમા ધારની આસપાસ રક્ષણાત્મક મલમ લાગુ પાડવાથી કોઈ પણ બળતરા અને બળતરા સ્ટેમાની ધારને અટકાવે છે

કોલોસ્મોમી શું છે?

પેટની ડાબી બાજુના ડાબા ભાગ પર ચીરો દ્વારા બહાર કાઢેલ મોટા આંતરડાના ભાગમાં colostomy છે. તે અગ્રવર્તી પેટની દિવાલ સાથે ફ્લશ આવેલું છે.તે રચના કરેલા સ્ટૂલને બહાર કાઢે છે. તેની પાસે નીચા પ્રવાહ દર છે.

colostomy ની જટીલતાઓમાં અપમાનજનક ગંધ, બળતરા, સ્ટેમા સાઇટનો ચેપ અને સ્ટેમાની અવરોધ શામેલ છે. કોલોસ્ટોમીને પણ નિયમિત સ્વચ્છ અને બેગની બદલી કરવાની જરૂર છે. એન્ટીબાયોટિક્સ કોઈપણ ચેપ સારવાર. સ્ટેમાના અવરોધને પુનરાવર્તિત શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર પડી શકે છે.

કોલોસ્ટોમી અને ઇલિયોસ્ટોમી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ઇલિયોસ્મોમી નાની આંતરડાનામાંથી બનેલી હોય છે, જ્યારે ક્લોસ્ટૉમી મોટા આંતરડામાંથી બને છે.

• યલોસ્ટોમી સામાન્ય રીતે જમણી બાજુ પર જોવા મળે છે જ્યારે ડાલો બાજુ પર ક્લોસ્ટૉમી છે

• ઇલિઓટૉમી પ્રવાહી સ્ટૂલને બહાર કાઢે છે જ્યારે ક્લોસ્ટોમી એક્સેલ્સ સ્ટેમલ્સનું નિર્માણ કરે છે.

• ઇલિઓસ્ટોમીની ઊંચી ફ્લો રેટ હોય છે જ્યારે ક્લોસ્ટોમીનો પ્રવાહ ઓછો હોય છે.

• ઇલિયોસ્મોમી થોડી બહાર ફેલાય છે જ્યારે ક્લોસ્ટૉમી ચામડીથી ફ્લશ આવે છે.

• ઇલિઓસ્ટોમી દર્દીઓને નિર્જલીકૃત કરી શકે છે જ્યારે ક્લોસ્ટોમી સામાન્ય રીતે નથી કરતી.

• ક્લોસ્ટોમીના ચેપનો દર ileostomy કરતાં વધારે છે

તમને વાંચવામાં પણ રસ હોઈ શકે:

કોલોનોસ્કોપી અને એન્ડોસ્કોપી વચ્ચે તફાવત