આઈએએસ 17 અને આઇએફઆરએસ 16 વચ્ચેનો તફાવત>

ની તુલના કરો. > મુખ્ય તફાવત - IAS 17 vs IFRS 16

ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ કમિટી (આઇ.એ.એસ.સી.) ની સ્થાપના 1 9 73 માં આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (આઈએએસ) નામના એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બોર્ડ (આઇ.એ.એસ.બી. ) 2001 માં. જ્યારે આઇ.એ.એસ.બી.ની સ્થાપના 2001 માં કરવામાં આવી ત્યારે, તે તમામ આઇએએસ ધોરણો અપનાવવા સંમત થયા હતા, અને આઇએફઆરએસ (આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય અહેવાલ માપદંડ) તરીકે ભવિષ્યના ધોરણોનું નામ આપ્યું હતું. કોઈપણ વિરોધાભાસની ઘટનામાં, IFRS ધોરણો દ્વારા આઇએએસ ધોરણોને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. IAS 17 અને IFRS 16 બંને ભાડાપટ્ટાઓ સંબંધિત છે; આઇ.એ.એસ. 17 એ જૂના ધોરણ છે જે આઇએફઆરએસ 16 દ્વારા બદલવામાં આવ્યું હતું. આઇ.એ.એસ. 17 અને આઇએફઆરએસ 16 વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે જૂના ધોરણ (આઇ.એ.એસ. 17) મુજબ ઓપરેટિંગ પટાનું મૂડીગત નથી, જ્યારે તેમને મૂડીગત સંપત્તિ ગણવામાં આવે છે અને IFRS 16. હેઠળ બેલેન્સ શીટમાં રેકોર્ડ.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત

2 આઈએએસ 17
3 શું છે IFRS 16
4 શું છે સાઇડ દ્વારા સરખામણી - IAS 17 vs IFRS 16
5 સારાંશ
આઈએએસ 17 શું છે?
આ ધોરણ પટ્ટા માટેની માન્યતા અને અનુગામી પ્રગટીકરણ માટેની માર્ગદર્શિકા નક્કી કરે છે (કરાર કે જ્યાં એક પક્ષ જમીન ભાડે કરે છે, બિલ્ડીંગ વગેરે બીજા પક્ષમાં છે). ભાડાપટ્ટામાં 'પાકી' એ પક્ષ છે જે મિલકતને ભાડે આપે છે જ્યારે 'પટે આપનાર' પક્ષ છે જે લીઝની મંજૂરી આપે છે.

પટાનું વર્ગીકરણ એ ફાયનાન્સ લીઝ અથવા ઓપરેટિંગ લીઝ છે કે કેમ તે પર આધારિત છે.

આકૃતિ_1: ફાઈનાન્સ લીઝ વિ. ઓપરેટિંગ લીઝ

ફાઇનાન્સ લીઝ માટે એકાઉન્ટિંગ સારવાર

શરૂઆતમાં ભાડાપટ્ટા સંપત્તિને લીધેલ વ્યક્તિ દ્વારા અસ્ક્યામત તરીકે ઓળખી શકાય. બાકી રહેલા જવાબદારી માટે લીઝ પર સતત વ્યાજ દર પર પટે આપનારને ફાઇનાન્સ ચાર્જ ચૂકવવાપાત્ર છે. અવમૂલ્યન કંપનીની નીતિના આધારે વસૂલવામાં આવે છે, અને અસેટને લીઝ ટર્મના ટૂંકા અથવા મિલકતના અંદાજિત જીવનમાં ઘટાડવું જોઈએ.

પટોની મુદતની શરૂઆતમાં, પટે આપનારને સરવૈયામાં મળવાપાત્ર ફાઇનાન્સ લીઝની ઓળખ કરવી જોઈએ, અને પછીના વ્યાજને ફાયનાન્સ ઇન્કમ તરીકે પ્રાપ્ત થશે.

  • ઓપરેટિંગ લીઝ માટે હિસાબી સારવાર
અહીં, લીઝ પેમેન્ટ્સ એક ખર્ચ તરીકે ઓળખાય છે અને સીધી રેખાના આધારે સામાન્ય રીતે આવકના નિવેદનમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે (દર વર્ષે ચૂકવવામાં આવેલા સમાન હપતા). લીઝ સંબંધિત બેલેન્સ શીટમાં કોઈ સંબંધિત એન્ટ્રીઝ રહેશે નહીં. આમ, ઓપરેટિંગ લીઝને 'ઓફ બેલેન્સ શીટ' એલિમેન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે

પટે આપનારને લીઝ ઇન્કમ તરીકે પ્રાપ્ત થતી ચુકવણી ઓળખવી જોઈએ.

  • સરવૈયામાં લીઝને માન્યતા આપવાની ગેરહાજરી એ છે કે તે નાણાકીય નિવેદનના વપરાશકર્તાઓને કંપનીના બાકી ખર્ચનો અયોગ્ય એકાઉન્ટ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, તે અસ્કયામતોની ખરીદી કરતી કંપનીઓ અને અસ્કયામતો ભાડે આપતી કંપનીઓ વચ્ચે તુલના કરવાની મંજૂરી આપતું નથી. આ મર્યાદા IFRS 16 હેઠળ સંબોધવામાં આવી છે.
  • IFRS 16 શું છે?

આઈએફઆરએસ 16 ની તમામ ભાડાપટ્ટા હેઠળ, ઓપરેટિંગ પટાનું પણ પૅલિજિટ અને રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, તે રીતે ફાઇનાન્સ અથવા ઑપરેટિંગને સમાન રીતે ગણવામાં આવશે કે નહીં તે ભાડાપટ્ટે નાણાં પૂરું પાડશે. અહીં, મુખ્ય દલીલ 'રાઇટ ઑફ યુઝ' (આર.ઓ.યુ.) પર આધારિત છે જ્યાં અસ્કયામતો સરવૈયામાં ઓળખાય છે, જો તે આર્થિક લાભ ઉભી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

IAS 17 અને IFRS 16 વચ્ચે શું તફાવત છે?

આઇ.એ.એસ. 17 વિ. આઇએફઆરએસ 16

આઇએએસ 17 આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કમિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે.

આઇએફઆરએસ 16 આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બોર્ડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે.

લીઝની માન્યતા ફાઇનાન્સ ભાડાપટ્ટો સંપત્તિ તરીકે ઓળખાય છે અને ઓપરેટિંગ પટાનું ખર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
તમામ ભાડાપટ્ટો સંપત્તિ તરીકે ઓળખાય છે
ફોકસ ફોકસ એ છે કે જોખમો અને લીઝના પારિતોષિકો કોણ ધરાવે છે
ફોકસ એ છે કે કોણ સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે.
સારાંશ - IAS 17 vs IFRS 16 આઈએએસ 17 અને આઇએફઆરએસ 16 વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે કેવી રીતે વિવિધ ઇનપુટ્સ અને વ્યવહારોમાંના આઉટપુટ માટેના એકાઉન્ટિંગ સારવારને સમયસર ફેરફાર કરવામાં આવે છે, જ્યારે નવા ધોરણો ઉપલબ્ધ થાય છે. મર્યાદિત ઉપયોગના જૂના લોકો જૂના ધોરણોની ખામીઓ દૂર કરવા માટે નવા ધોરણો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. કેપિટલાઇઝેશનને મંજૂરી આપવા માટે આઇએફઆરએસ 16 નો વિકાસ એ એજ ઉદાહરણ છે જ્યાં નાણાકીય નિવેદનોના વપરાશકર્તાઓને વધુ સચોટ માહિતી પ્રસ્તુત કરી શકાય છે.

સંદર્ભ:

1. ઘોલીપનાહ, પહેરી "આઈએએસ અને આઈએફઆરએસ વચ્ચેનો તફાવત. "વેબ લોગ પોસ્ટ લિંક્ડિન એન. પી. , n. ડી. વેબ 8 ફેબ્રુઆરી 2017.

2 હેન્ડ્રી, આરજે "IAS 17 અને IFRS 16 વચ્ચે તફાવત: કેવી રીતે લીઝ એકાઉન્ટિંગ બદલાતી રહે છે "ઇનવિરિઝન" એન. પી. , n. ડી. વેબ 08 ફેબ્રુઆરી 2017.
3 "આઈએએસ પ્લસ "આઈએએસ 17 - પટાનું. એન. પી. , n. ડી. વેબ 08 ફેબ્રુઆરી 2017.
4. "આઇએફઆરએસ 16 પટાનું: અમલીકરણ. "આઇએફઆરએસ 16 પટાનું: અમલીકરણ. એન. પી. , n. ડી. વેબ 08 ફેબ્રુઆરી 2017.