કામચલાઉ અને અભિનય વચ્ચેનો તફાવત

વચગાળાના વિરુદ્ધ અભિનયમાં

વચગાળાનો અને અભિનય બે શબ્દો છે, જે તેમની વચ્ચેની સમાનતાને લીધે ઘણીવાર ગૂંચવણમાં આવે છે. તેઓ ખરેખર એક કરતા વધારે અર્થમાં અલગ છે. શબ્દ 'વચગાળાનો' શબ્દ '' વચ્ચે '' અને 'અભિનય' શબ્દનો અર્થ 'અવેજીમાં' કોઈકને અર્થ આપે છે.

એ જાણવું અગત્યનું છે કે યોગ્ય શબ્દો પર બંને શબ્દોની ચોકસાઇથી ઉપયોગ થવો જોઈએ. શબ્દ 'વચગાળાનો' શબ્દનો અર્થ '' અંતરાય પ્રમુખ '' અભિવ્યક્તિ તરીકે 'સ્ટોપ-ગેપ' વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયનું સૂચન કરતી વખતે થવો જોઈએ. આ અભિવ્યકિતથી અમને વિચાર આવે છે કે વચગાળાનો પ્રમુખ નિવૃત્તિ અથવા અગાઉના રાષ્ટ્રપતિની મૃત્યુ અને નવા પ્રમુખની નિમણૂક વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન તેમની સાથે જોડાયેલા ફરજોની સંભાળ રાખવાનો છે. આ શબ્દ 'વચગાળાનો' ના વાસ્તવિક અર્થ છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ 'વચગાળાનો' એક વિશેષણ તરીકે વપરાય છે શબ્દ 'અભિનય' નો ઉપયોગ એ વિશેષણ તરીકે પણ થાય છે. વાસ્તવમાં તેનો ઉપયોગ 'સ્ટોપ-ગેપ' વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયને ક્ષણિક રિપ્લેસમેન્ટ અથવા કોઈ વ્યક્તિની ગેરહાજરી દરમિયાન સ્થાનાંતરણ તરીકે 'અભિનય પ્રમુખ' તરીકે દર્શાવતી વખતે થાય છે. આ અભિવ્યક્તિથી અમને વિચાર આવે છે કે કાર્યકારી પ્રમુખ સ્વાસ્થ્ય કારણોસર અથવા કોઈ અન્ય કારણસર વાસ્તવિક પ્રમુખની ગેરહાજરીના સમયગાળા દરમિયાન તેમની સાથે જોડાયેલા ફરજોની સંભાળ રાખવાનો છે. બે શબ્દો 'અભિનય' અને 'વચગાળા' વચ્ચેનો આ સૌથી મહત્વનો તફાવત છે.

એક વ્યક્તિ પોસ્ટ માટે ચૂંટાઈ આવે ત્યાં સુધી વચગાળાના પ્રમુખને સંપૂર્ણ સત્તાઓ સાથે પ્રમુખ ગણવામાં આવે છે. કાર્યકારી પ્રમુખને વાસ્તવિક પ્રમુખની તમામ સત્તાઓ આપવામાં આવતી નથી. આ બે શબ્દો વચ્ચેનું બીજું એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત છે. વાસ્તવિક પ્રમુખ પાછા ફરે તે પછી કાર્યકારી પ્રમુખને જગ્યા ખાલી કરવાની રહે છે. બીજી તરફ, વચગાળાના પ્રમુખે ઉક્ત પોસ્ટમાં નવા વ્યક્તિની નિમણૂક કર્યા પછી જ નીચે ઉતરે છે.