માનવ સંસાધન અને માનવીય મૂડી વચ્ચેનો તફાવત

હ્યુમન રિસોર્સિસ વિ માનવ મૂડી

માનવ સંસાધનો અને માનવ મૂડી એવા ખ્યાલો છે જે સ્પષ્ટપણે એકબીજા જેટલા સમાન છે કારણ કે તે વર્તમાન અથવા સંભવિત માનવીય કુશળતા, ક્ષમતાઓ અને પ્રતિભાને સંદર્ભિત કરે છે જે કોઈપણ સંગઠનની સફળતા માટે જરૂરી છે. બે વિભાવનાઓને ઘણી વખત ગેરસમજ કરવામાં આવે છે અને ભૂલથી તે જ હોવાનું માનવામાં આવે છે. માનવ 'સ્રોત' અને માનવ 'મૂડી' દ્વારા જેનો અર્થ થાય છે તે વચ્ચેના કેટલાક ખૂબ નાના પરંતુ અલગ તફાવત છે. આ લેખમાં આ દરેક શબ્દનો શું અર્થ થાય છે તે સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે, સમજાવે છે કે તે કેવી રીતે એકબીજા સાથે સમાન છે, અને તેમના સૂક્ષ્મ પરંતુ મહત્વપૂર્ણ તફાવતોને પ્રકાશિત કરે છે.

માનવ મૂડી

માનવ મૂડી કૌશલ્ય, તાલીમ, અનુભવ, શિક્ષણ, જ્ઞાન, જાણવાની અને સ્પર્ધાત્મકતાને દર્શાવે છે જે હાલમાં કોઈ વ્યવસાય માટે માનવો દ્વારા યોગદાન આપે છે. અન્ય શબ્દોમાં, માનવ મૂડીને મૂલ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે કર્મચારી દ્વારા કંપનીમાં ઉમેરવામાં આવે છે, જે કર્મચારીના કુશળતા અને સ્પર્ધાત્મકતાઓ દ્વારા માપવામાં આવે છે. માનવ મૂડી ઉત્પાદનનું અગત્યનું પરિબળ છે, અને યોગ્ય શિક્ષણ, અનુભવ, કુશળતા અને તાલીમ આપતી વ્યક્તિઓને કાર્યક્ષમતા, ઉત્પાદકતા અને નફાકારકતામાં સુધારો કરી શકે છે.

કંપનીઓ તેના કર્મચારીઓને તાલીમ અને શિક્ષણ સુવિધાઓ આપીને તેમના માનવ મૂડીમાં રોકાણ કરી શકે છે. તાલીમ અને વિકાસશીલ કર્મચારીઓ તેમની કુશળતા અને ક્ષમતાઓનો વ્યાપક સમૂહ વિકસિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે અને જરૂરી કુશળતા ધરાવતા વધારાના કર્મચારીઓની ભરતીના ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકે છે. એક બાબત એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે મનુષ્યો એકબીજાના સમાન નથી અને પેઢી માટે સૌથી વધુ આર્થિક મૂલ્ય મેળવવા માટે ઘણી રીતે માનવ મૂડી વિકસિત કરી શકાય છે.

માનવ સંસાધન

માનવીય સ્રોતોને સમજાવવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે 'સ્રોતો' ના ખ્યાલને સમજવું. સંસાધનો અસ્કયામતોના પુલ છે, જે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી પૂલમાંથી ખેંચી શકાય છે જ્યાં સુધી અસ્કયામતોના પૂલને સમાપ્ત ન થાય. માનવીય સંસાધનો તે સમાન છે જે તે ઉપલબ્ધ માનવીય કુશળતા, જ્ઞાન અને કુશળતાના પૂલને રજૂ કરે છે જે જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે દોરવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે અમર્યાદિત ક્ષમતાની માનવ ક્ષમતા છે જે કાર્યક્ષમતા, ઉત્પાદકતા અને નફાકારકતામાં સુધારો કરવાની સંભાવના ધરાવે છે.

માનવ સંસાધન અને માનવ મૂડી વચ્ચે શું તફાવત છે?

માનવીય મૂડી અને માનવીય સંસાધનો એકબીજા સાથે નજીકથી સંકળાયેલા છે કારણ કે તેઓ મહત્તમ કાર્યક્ષમતા અને નફાકારકતા મેળવવા માટે કેવી રીતે વર્તમાન અને સંભવિત માનવીય કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કરી શકે છે તે જુઓ.માનવીય મૂડી અને માનવીય સંસાધનો વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે માનવ સંશાધન એ માનવ સંસાધન છે જે સંસાધનોના વિશાળ પૂરામાંથી ખેંચી શકાય છે. માનવ મૂડી કુશળતા, કુશળતા કે જે પહેલાથી જ રોકાણ અને ઉપયોગ છે તેનો ઉલ્લેખ કરે છે.

માનવીય સંસાધનોની ભરતી, પ્રશિક્ષિત, વિકસિત અને તેમને પ્રદાન કરવાની તકો અને પડકારો સાથે પ્રદાન કરવાની જરૂર છે સમય જતાં, માનવીય સંસાધનો પછી માનવ મૂડીમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે, જે માનવ કૌશલ્યો, ક્ષમતાઓ અને સ્પર્ધાત્મકતા છે કે જે પરિણામો અને આઉટપુટ આપતી વખતે વ્યવસાય કામગીરીમાં રોકાયેલા અને વ્યસ્ત છે.

સારાંશ:

હ્યુમન રિસોર્સિસ વિ હ્યુમન કેપિટલ

માનવ સંસાધનો અને માનવીય મૂડી એવા ખ્યાલો છે જે સ્પષ્ટપણે એકબીજા સમાન છે કારણ કે તે વર્તમાન અથવા સંભવિત માનવીય કુશળતા, ક્ષમતાઓ અને પ્રતિભાને આવશ્યક છે. કોઈ પણ સંગઠનની સફળતા.

• માનવ મૂડી કુશળતા, તાલીમ, અનુભવ, શિક્ષણ, જ્ઞાન, જાણવાની અને સ્પર્ધાત્મકતાઓને દર્શાવે છે, જે હાલમાં કોઈ વ્યવસાય માટે માનવો દ્વારા યોગદાન આપે છે.

• માનવ સંસાધનો ઉપલબ્ધ માનવીય કુશળતા, જ્ઞાન અને કુશળતાના પૂલ છે જે જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે દોરવામાં આવે છે અને વિકસિત કરી શકાય છે.