હ્યુમન કેપિટલ અને ફિઝિકલ કેપિટલ વચ્ચેનું તફાવત

માનવ મૂડી વિ ભૌતિક મૂડી

ઉત્પાદન પ્રક્રિયાની આવશ્યકતાના ઉત્પાદનના ઘણા પરિબળો છે. ઉત્પાદનનું આવા એક પરિબળ કેપિટલ છે જે કેશ, ઇમારતો, મશીનરી, અથવા માનવીય કુશળતા અને કુશળતાના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે. માનવ મૂડી એ કુશળતા, જ્ઞાન, ફર્મના કર્મચારીઓ દ્વારા ફાળો આપેલ અનુભવ છે. ભૌતિક મૂડી માનવસર્જિત મિલકતોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેનો ઉપયોગ માલ અને સેવાઓના ઉત્પાદન માટે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં થાય છે. લેખ આ બે પ્રકારના મૂડી, માનવીય મૂડી અને ભૌતિક મૂડી પર નજીકથી નજર રાખે છે, અને તેમની સમાનતા અને તફાવતોને સમજાવે છે.

માનવ મૂડી શું છે?

માનવ મૂડી વ્યવસાયને માનવો દ્વારા યોગદાન આપતી કુશળતા, તાલીમ, અનુભવ, શિક્ષણ, જ્ઞાન, જાણવાની અને સ્પર્ધાત્મકતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. અન્ય શબ્દોમાં, માનવ મૂડીને મૂલ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે કર્મચારી દ્વારા કંપનીમાં ઉમેરવામાં આવે છે, જે કર્મચારીના કુશળતા અને સ્પર્ધાત્મકતાઓ દ્વારા માપવામાં આવે છે. માનવ મૂડી ઉત્પાદનનું અગત્યનું પરિબળ છે, અને યોગ્ય શિક્ષણ, અનુભવ, કુશળતા અને તાલીમ આપતી વ્યક્તિઓને કાર્યક્ષમતા, ઉત્પાદકતા અને નફાકારકતામાં સુધારો કરી શકે છે.

કંપનીઓ તેના કર્મચારીઓને તાલીમ અને શિક્ષણ સુવિધાઓ આપીને તેમના માનવ મૂડીમાં રોકાણ કરી શકે છે. તાલીમ અને વિકાસશીલ કર્મચારીઓ તેમની કુશળતા અને ક્ષમતાઓનો વ્યાપક સમૂહ વિકસિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે અને જરૂરી કુશળતા ધરાવતા વધારાના કર્મચારીઓની ભરતીના ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકે છે. એક બાબત એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે મનુષ્યો એકબીજાના સમાન નથી અને પેઢી માટે સૌથી વધુ આર્થિક મૂલ્ય મેળવવા માટે ઘણી રીતે માનવ મૂડી વિકસિત કરી શકાય છે.

શારીરિક મૂડી શું છે?

ભૌતિક મૂડી એ અસ્ક્યામતોનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેનો પોતે ઉત્પાદન થાય છે અને તેનો ઉપયોગ અન્ય વસ્તુઓ અને સેવાઓના ઉત્પાદન માટે થાય છે. વ્યાપક પરિભાષામાં, ભૌતિક મૂડી મનુષ્ય દ્વારા બનાવેલ તમામ બિન-માનવ અસ્કયામતોને સંદર્ભ આપે છે અને ઉત્પાદન અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં વપરાય છે. ભૌતિક મૂડીના ઉદાહરણોમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સીધા ઉપયોગમાં લેવાતી મશીનરી અને સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. બિલ્ડિંગ્સને ભૌતિક મૂડી તરીકે પણ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી તેઓ બિઝનેસ ઓપરેશન્સમાં વપરાય છે. ઉત્પાદક પ્લાન્ટ કે જેમાં તમામ પ્રોડક્શન સાધનો અને સવલતો હોય છે, વેરહાઉસ કે જે સમાપ્ત થાય છે અથવા પ્રોગ્રેસ પ્રોડક્ટ્સમાં કાર્ય કરે છે, અને વહીવટ, એકાઉન્ટિંગ, વેચાણ વગેરે માટે વપરાતા ઇમારતોને ભૌતિક મૂડી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વાહનોને ભૌતિક મૂડી ગણવામાં આવે છે, ભલે તે આંતરિક હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, અથવા માલને તેમના અંતિમ રિટેલ ગંતવ્યમાં પરિવહન કરવા માટે વપરાય છે; જ્યાં સુધી વાહનનો ઉપયોગ બિઝનેસ કામગીરીમાં થાય છે ત્યાં સુધી તે ભૌતિક મૂડી બને છે.

માનવ મૂડી અને ભૌતિક મૂડી વચ્ચે શું તફાવત છે?

માનવ મૂડી અને ભૌતિક મૂડી બંને પ્રકારની મૂડી સંસાધનો છે જે કોઈ પણ વ્યવસાયના સરળ ચાલ માટે જરૂરી છે. માનવ મૂડી તેના કર્મચારીઓ દ્વારા કૌશલ્ય, ક્ષમતાઓ, અનુભવ અને મૂલ્યને એક પેઢી પર લાવવામાં આવે છે. શારીરિક મૂડી માનવ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી તમામ બિન-માનવી મિલકતોનો ઉલ્લેખ કરે છે અને મશીનરી, ઇમારતો, વાહનો વગેરે જેવી પ્રોડક્શન પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. નોંધવું એ મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે શારીરિક અને માનવ મૂડીને વ્યવસાય માટે ચલાવવા માટે હાથમાં જવું જોઈએ. બિઝનેસ કામગીરી સફળતાપૂર્વક યોગ્ય માનવ મૂડી ભૌતિક મૂડીના મૂલ્યમાં વધારો કરી શકે છે, અને યોગ્ય ભૌતિક મૂડી વગરની મૂડી તેના સંપૂર્ણ અંશે યોગદાન આપી શકતી નથી.

સારાંશ:

માનવ મૂડી વિ ભૌતિક મૂડી

• માનવ મૂડી અને ભૌતિક મૂડી બંને પ્રકારની મૂડી સંસાધનો છે જે કોઈ પણ વ્યવસાયની સરળ ચાલતા માટે આવશ્યક છે.

• માનવ મૂડી વ્યવસાયને માનવો દ્વારા યોગદાન આપતી કુશળતા, તાલીમ, અનુભવ, શિક્ષણ, જ્ઞાન, જાણવાની અને સ્પર્ધાત્મકતાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે.

• ભૌતિક મૂડી એ અસ્કયામતોને સંદર્ભિત કરે છે કે જેનો પોતે ઉત્પાદન થાય છે અને અન્ય માલસામાન અને સેવાઓના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.