ગ્રોસ વેઇટ અને નેટ વેઇટ વચ્ચેનો તફાવત

ચોખ્ખો વજન વિ નેટ વજન

ગ્રાહકો દ્વારા ચોખ્ખો વજન અને ચોખ્ખા વજન વચ્ચે તફાવત જાણવાનું જરૂરી છે. ઘણી વખત તેઓ કંપનીઓ દ્વારા ઠગાઈ જાય છે જ્યારે તેઓ ઉત્પાદનના વજનની જાહેરાત કરતી વખતે પેકિંગનું વજન સામેલ કરે છે. સાબુના પેકિંગથી તમને ઘણીવાર પ્રભાવિત કરવામાં આવે છે, જ્યારે તમે સમજી શકતા હો કે પેકિંગ પર કુલ વજન 100 ગ્રામ છે, પરંતુ જ્યારે તમે ઉત્તમ પ્રિંટ જુઓ છો, ત્યારે તમને લાગે છે કે નાના ફોન્ટમાં ચોખ્ખો વજન છપાય છે તે કહે છે કે તે 80 જી છે તેનો અર્થ એ કે તમે વાસ્તવમાં 100 ગ્રામ સાબુની કિંમત માટે માત્ર 80 ગ્રામ સાબુ મેળવી રહ્યા છો. આમ, ચોખ્ખી વજન શોધવાનું લક્ષ્ય રાખવું આવશ્યક છે, તે સમયે કુલ વજન તરફ ધ્યાન આપવું નહીં, કારણ કે તે સમયે તે ગેરમાર્ગે દોરનારું હોઈ શકે છે. ચાલો આપણે ગ્રોસ વેઇટ અને નેટ વજન પર નજીકથી નજર કરીએ.

એકંદર અને ચોખ્ખું ખ્યાલ મહત્વનો છે, અને જેનો પ્રાચીન કાળથી ઉપયોગ થાય છે. તે માત્ર વજન નથી જ્યાં આ ખ્યાલ લાગુ પડે છે, પણ વ્યક્તિના એકંદર પગાર અને તેના ચોખ્ખા પગાર વચ્ચેનો તફાવત બનાવવા માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. કુલ પગાર તેના ચોખ્ખા પગાર કરતાં હંમેશા ઊંચો છે અથવા ઘરે પગાર લે છે, અને ચોખ્ખી પગાર હંમેશા તમામ કપાતો બાદબાકી દ્વારા ગણવામાં આવે છે. નૌકા અને કુલ વજન ખાસ કરીને જહાજની ટનનીંગ અથવા કાર્ગો વહાણ વહાણના કિસ્સામાં મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે વહાણના ટનનીજ પર નજર કરો છો, તો તમે વિવિધ દેશોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ટૉનેજની વ્યાખ્યાઓનો સમાવેશ કરવા માટે, વહાણ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ટનનીંગના સ્કોર્સ દ્વારા આશ્ચર્ય પામશો.

કુલ વજન અને નેટ વજન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• કુલ વજન અને ચોખ્ખી વજન એ બે મહત્વના ખ્યાલો છે જેનો ઉપયોગ ઉત્પાદકો દ્વારા થાય છે, સમાવિષ્ટોના જથ્થાને જાણ કરવા માટે.

• કુલ વજન એ ઉત્પાદનના વાસ્તવિક વજન અને પેકેજીંગ વજનની કુલ સંખ્યા છે.

• નેટ વજન એ કોઈ પણ પેકિંગ સામગ્રી વગર ઉત્પાદનનું વાસ્તવિક વજન છે.

• જો પેકિંગ સુંદર છે, પરંતુ ભારે છે, ગ્રાહક વાસ્તવમાં ઉત્પાદન કરતા પેકિંગ માટે ચૂકવણી કરે છે, જે ખોટી પ્રથા છે.