ઍપોસ્ટરેમીક અને એન્ડોથર્મીક વચ્ચેનો તફાવત

એક્સોસ્થેમીક એન્ડ એંડોથોર્મિક

રસાયણશાસ્ત્રમાં આપણે એક્સોસ્ટરમીક અને એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયાઓ વિશે શીખ્યા છે. પરંતુ આપણા દૈનિક જીવનમાં તે કેવી રીતે લાગુ પડે છે તે ઘણા લોકો માટે જાણીતું નથી.

સૌપ્રથમ, એક એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા એ છે કે જેમાં ગરમી એક અંતિમ ઉત્પાદનો તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. અમારા રોજિંદા જીવનમાં એક્ઝોસ્ટરમીક પ્રતિક્રિયાઓના ઉદાહરણો એક મીણબત્તી, લાકડું, અને તટસ્થ પ્રતિક્રિયાઓના બર્નિંગ જેવા દહન છે. એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયામાં, વિરુદ્ધ થાય છે આ પ્રતિક્રિયામાં ગરમી શોષી જાય છે. અથવા વધુ બરાબર, ગરમી પ્રતિક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી છે. છોડમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ એક રાસાયણિક એંડોડોથેટિક પ્રતિક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયામાં, પાંદડામાં હરિતકણ સૂર્યપ્રકાશને શોષી લે છે સૂર્યપ્રકાશ અથવા ઊર્જા જેવા અન્ય કેટલાક સ્રોત વિના, આ પ્રતિક્રિયા પૂર્ણ કરી શકાતી નથી.

એક્ોફોર્મેટિક પ્રતિક્રિયાઓ માં એન્થાલ્પી ફેરફાર હંમેશાં નેગેટિવ છે જ્યારે એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયામાં ઉત્સાહી ફેરફાર હંમેશાં હકારાત્મક છે. આ અનુક્રમે પ્રતિક્રિયાઓ માં ગરમી ઊર્જા મુક્ત અને શોષણ કારણે છે. એક્ઝોસ્ટરેમિક પ્રતિક્રિયાઓ માં અંતિમ ઉત્પાદનો સ્થિર છે. એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયાઓની અંતિમ પ્રોડક્ટ્સ ઓછી સ્થિર છે. આ રચના થતા નબળા બોન્ડ્સને કારણે છે.

એન્ડો 'નો અર્થ શોષણ થાય છે અને તેથી એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયાઓમાં, ઊર્જા બાહ્ય આજુબાજુના પર્યાવરણમાંથી શોષાય છે. તેથી આસપાસના ઊર્જા ગુમાવે છે અને પરિણામે

અંતિમ પ્રોડક્ટમાં રિએક્ટન્ટ્સ કરતાં ઊર્જા સ્તર વધારે છે. આ ઉચ્ચ ઊર્જા બોન્ડ્સને લીધે ઉત્પાદન ઓછું સ્થિર છે. અને મોટાભાગની એન્ડોથેરામી પ્રતિક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત નથી. 'એક્સો' નો અર્થ એ થાય કે છોડો અને તેથી ઉત્સાહ exothermic પ્રતિક્રિયાઓ મુક્ત છે. પરિણામે, આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ગરમ ​​થાય છે. અને મોટાભાગની એક્ઝોથેર્મિક પ્રતિક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત છે.

જ્યારે આપણે મેચસ્ટિકને પ્રકાશમાં લઈએ છીએ, તે એક્ઝોથેર્મિક પ્રતિક્રિયા છે. આ પ્રતિક્રિયામાં, જ્યારે અમે લાકડીને ફટકો પડે છે, સંગ્રહિત ઊર્જા સ્વયંભૂ ગરમી તરીકે પ્રકાશિત થાય છે. અને જ્યોત ઉત્પન્ન થતાં ગરમી કરતાં નીચી ઊર્જા હશે. રિલીઝ કરવામાં આવતી શક્તિ અગાઉ મેચસ્ટિકમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવી છે અને આમ થવાની પ્રતિક્રિયા માટે બાહ્ય ઊર્જાની જરૂર નથી.

જ્યારે બરફ પીગળે છે, તે ગરમીની આસપાસ હશે. આસપાસના પર્યાવરણમાં બરફ કરતાં ઉષ્ણતામાન હોય છે અને આ ગરમી ઉર્જા બરફ દ્વારા શોષાય છે. બોન્ડ્સની સ્થિરતામાં ઘટાડો થાય છે અને પરિણામે અને બરફ પ્રવાહીમાં પીગળે છે.

આપણા જીવનમાં કેટલીક એક્ઝોથેર્મિક પ્રતિક્રિયાઓ આપણા શરીરમાં ખોરાકનું વિઘટન છે, કમ્બશન પ્રતિક્રિયાઓ, પાણીનું સંયોજન, બોમ્બ વિસ્ફોટ, અને આલ્કલી મેટલને પાણીમાં ઉમેરી રહ્યા છે. તેથી હવે તમારે એક્ઝોથર્મિક અને એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયાઓ છે તે વિશેની એક કલ્પના હોવી જોઈએ

ઍપોઝેસ્ટરમીક અને એન્ડોર્થેમિક પ્રતિક્રિયાઓ વિશે એમેઝોન પર પુસ્તકો શોધો.