એથિક્સ અને અખંડિતતા વચ્ચે તફાવત

એથિક્સ વિ પ્રામાણિકતા

નૈતિકતા અને અખંડિતતાના ખ્યાલો એક સમાન રેખામાં જાય છે પરંતુ હજુ સુધી બંને વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત છે. આ બે શબ્દો ખાસ કરીને સંસ્થાકીય સેટિંગ્સ પર ભાર મૂક્યો છે. નીતિશાસ્ત્રની વાત કરતી વખતે, બધા વ્યવસાયોમાં નૈતિકતા હોય છે. કોઈ પણ દુવિધાઓ ટાળવા માટે લોકો આ નીતિઓ દ્વારા ઊભા છે. અખંડિતતા, બીજી બાજુ, વધુ વ્યક્તિગત છે તે પોતાની ક્રિયાઓ અને શબ્દોમાં પ્રામાણિક અને ન્યાયી વ્યક્તિની ગુણવત્તા છે. આ દર્શાવે છે કે જ્યારે નૈતિકતા વધુ બાહ્ય રીતે જણાવે છે, ત્યારે પ્રામાણિકતા વધુ વ્યક્તિગતસ્તર છે બે લેખો પર વિસ્તૃત કરતી વખતે આ લેખ બે વચ્ચેનો તફાવત પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

શું જુએ એથિક્સનો અર્થ?

નૈતિકતાને નિયમો અને નિયમો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, જે વ્યક્તિને નૈતિક સિદ્ધાંતો અનુસાર કામ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે લગભગ બધા સંગઠનોમાં, કર્મચારીઓ પર લાદવામાં આવેલી નીતિશાસ્ત્રનો કોડ છે. એક નૈતિક કોડનું પાલન કરીને, સંસ્થા જુદા-જુદા પક્ષોના ઓછા વિક્ષેપો સાથે કાર્ય કરી શકે છે. જ્યારે નીતિશાસ્ત્રનો કોડ છે, ત્યારે તમામ કર્મચારીઓએ તેને અનુસરવું પડશે કારણ કે કોડ પર અનુસરતા નથી તેવા લોકો પર પ્રતિકૂળ અસર થાય છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે તે વ્યાવસાયીકરણને જાળવી રાખવા અને ક્લાઈન્ટ, કર્મચારી અને સમાજને મોટામાં રક્ષણ આપવા માટે પરવાનગી આપે છે.

સલાહકારો પાસે નીતિશાસ્ત્રનો કોડ છે

ઉદાહરણ તરીકે, ચાલો આપણે દરબારીઓ લઈએ. કાઉન્સેલર્સ પાસે ચોક્કસ નૈતિકતા છે, જે અમેરિકન સાયકોલોજિસ્ટ્સ એસોસિએશન અને અમેરિકન કાઉન્સેલર્સ એસોસિએશન દ્વારા દર્શાવેલ માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે કાર્ય કરે છે. જાણકાર સંમતિની નીતિશાસ્ત્ર એક ઉદાહરણ તરીકે લઈ શકાય છે. જ્યારે ક્લાઈન્ટ સલાહ માટે આવે છે, સલાહકારની પ્રકૃતિને જાણ કરવા અને ક્લાઈન્ટના તમામ સવાલોના સચોટતાથી જવાબ આપવાની સલાહકારની ફરજ છે, જેથી ક્લાઈન્ટ જાણકાર નિર્ણય લઈ શકે.

અખંડિતતા શું અર્થ છે?

પ્રામાણિકતાને પ્રમાણિક અને ન્યાયી હોવા માટેની ગુણવત્તા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. આ દર્શાવે છે કે તે વ્યક્તિગત પસંદગી છે. એથિક્સ વ્યક્તિ પર લાદવામાં આવી શકે છે કે કેમ તે તે સાથે સહમત થાય છે તે કોઈ સમસ્યા નથી. જો કે, કોઈની પર સંપૂર્ણતા લાવી શકાતી નથી. તે અંદરથી આવે છે. તેથી, નીતિશાસ્ત્રના કિસ્સામાં વિપરીત, આ બાહ્ય નથી પરંતુ વધુ આંતરિક છે. તેને સિદ્ધાંતોના સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે વ્યક્તિગત વર્તનને માર્ગદર્શન આપે છે. ક્રિયાઓ, શબ્દો બધા સિદ્ધાંતો સાથે વાક્ય છે જે વ્યક્તિ તેનું પાલન કરે છે. અખંડિતતા ધરાવનાર વ્યક્તિને યોગ્ય વસ્તુ કરવા માટે નિરીક્ષણ અથવા કોઈપણ નિયમોની જરૂર નથી, પરંતુ ક્રિયા પ્રત્યે સ્વ-પ્રેરિત બનશે, માત્ર એટલું જ કારણ કે તે કરવું યોગ્ય બાબત છેકેટલાક કિસ્સાઓમાં, અખંડિતતા વ્યક્તિને નૈતિક કોડની વિરુદ્ધમાં પણ જવા દેશે.

અધિકારીઓએ ખાસ કરીને પ્રામાણિકતાની જરૂર છે

ઉદાહરણ તરીકે, સલાહની ગુપ્તતામાં અગ્રણી નીતિશાસ્ત્ર માનવામાં આવે છે જો કે, એવા કિસ્સાઓ છે કે જ્યાં કાઉન્સેલરને ક્લાયન્ટની સલામતી માટે ગુપ્તતાની નીતિ વિરુદ્ધ જવાનું હોય. આ નીતિશાસ્ત્ર અને અખંડિતતા વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે.

એથિક્સ અને અખંડિતતા વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એથિક્સને નિયમો અને નિયમો તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, જે રચના કરવામાં આવી છે, જે વ્યક્તિને નૈતિક સિદ્ધાંતો અનુસાર કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

• પ્રામાણિકતા પ્રમાણિક અને ન્યાયી હોવાની ગુણવત્તા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.

• એથિક્સ વધુ બાહ્ય છે જ્યારે અખંડિતતા આંતરિક છે.

• એથિક્સ એ કોઈ વિકલ્પ નથી, જ્યારે પ્રામાણિકતા વ્યક્તિગત પસંદગી છે.

• વ્યક્તિઓ પર એથિક્સ લાદવામાં આવી શકે છે, પરંતુ અખંડિતતા પર લાદવામાં આવી શકે નહીં.

ચિત્રો સૌજન્ય: વિકિસમૉન્સ (પબ્લિક ડોમેન) દ્વારા સલાહકાર અને સંપૂર્ણતાવાળા વ્યક્તિ