અહંકારવાદી અને અહંકારવાદી વચ્ચેનો તફાવત

ઈગોઈસ્ટ વિ ગુનેગેટ

જેમ જેમ આપણે અયોગ્ય વ્યક્તિ સાથે અયોગ્ય શબ્દોને ઘણીવાર ગૂંચવતા હોઈએ, આપણે અહંકારવાદી અને આત્મજ્ઞાની વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ. તેઓ, અહંકારવાદી અને અહંકારવાદી, સમાન અવાજ ધરાવે છે અને મોટા ભાગના લોકો એવું વિચારે છે કે તેઓ અર્થમાં સમાન છે. જો કે, આ શબ્દોના પોતાના અર્થો છે જે એકબીજાથી અલગ છે. અહંકાર એ એવી વ્યક્તિ છે જે તેને / તેણીની ખૂબ વિચારે છે. આ egotist તેને ખૂબ જ રસ છે અને / તેણી હંમેશા / પોતાને વિશે વાત કરવા માટે ગમતો. બંને શબ્દો લગભગ સમાન અર્થ ધરાવે છે અને વ્યક્તિની ક્રિયાઓના આધારે, અર્થ બદલાય છે. અહંકાર કહેવાય મનોવૈજ્ઞાનિક સ્થિતિને કારણે એક વ્યક્તિ અહંકારવાદી અથવા અહંકાર બની જાય છે, જે વ્યક્તિને તેના પર ઉચ્ચ અને શકિતશાળી અભિપ્રાયો વધારવા માટે બનાવે છે. હવે, ચાલો બંને દ્રષ્ટિએ વિગતવાર જુઓ.

અહંકારનો અર્થ શું થાય છે?

અહંકાર એ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તેને માને છે કે તે બીજાઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ છે. અહંકાર વિશે મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે આપણે કોઈ માણસ / સ્ત્રીને અહંકાર માનનાર નથી આગાહી કરી શકે છે કારણ કે તે બતાવશે નહીં કે તેઓ પોતાને શું વિચારે છે. તેઓ ખુલ્લેઆમ તેમની ઉચ્ચ સ્વાભિમાનની વાત કરતા નથી. આ લોકો વિચારે છે કે તેઓ અન્ય લોકો કરતા વધુ ચઢિયાતી અને શ્રેષ્ઠ છે. આથી, અહંકારે તેને પોતાની જાતને વિશે શેખી નથી. અહંકારની અન્ય લાક્ષણિકતા એ છે કે તેઓ કોઈપણ અવરોધને ધ્યાનમાં લીધા વગર ગમે તે ઇચ્છતા હોય તે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જો કોઈ ચોક્કસ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવામાં અવરોધો આવે છે, તો અગોસ્તકો ગુપ્ત રીતે માર્ગોનું આયોજન કરે છે અને વસ્તુને પૂર્ણ કરવા પ્રયાસ કરે છે. તેઓ તેમના મનમાં દરેક વસ્તુની યોજના કરે છે અહંકારીઓ પણ સ્વાર્થી હોવાનું કહેવાય છે. તેઓ તેમના સાચા કુદરતને બહારથી બતાવતા નથી અને તેથી તેઓ એટલા કૌશલ્યથી આગળ વધે છે.

અહંકારનો અર્થ શું છે?

અભિનેતાઓ પણ પોતાની જાતમાં રસ ધરાવે છે અને અમે તેમને પોતાને વિશે હંમેશા વાતચીત કરતા અનુભવે છે. જ્યારે તે કોઈની સાથે કોઈની સાથે વાત કરી રહ્યો હોય ત્યારે પણ તે હાંસિયો તેના વિશે બડાશો નહીં. તે / તેણી તેમની આસપાસ ફરતો હોય તે તમામ વાતચીતો માંગે છે. અહંકારીઓથી વિપરીત, અહંકાર કોઈપણ માધ્યમથી ગમે તે ઇચ્છતા હોય તે મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. એનો અર્થ એ છે કે કાયદેસર રીતે અથવા ગેરકાયદેસર રીતે તેઓ જે જોઈએ તે મેળવી લે છે. તેમની વિશેષ વિશેષતા એ છે કે તેઓ ગુપ્ત રીતે વસ્તુઓ કરતા નથી. ઉપરાંત, આ લોકો તે કરવા પહેલાં ચોક્કસ ક્રિયાના પરિણામ વિશે વિચારે નથી. એવું કહેવાય છે કે, અહંકારીઓ અહંકારીઓ તરીકે સ્વાર્થી નથી અને આ વધુ સ્વ-કેન્દ્રિત છે.

અહંકાર અને ગર્વની વચ્ચે શું તફાવત છે?

જ્યારે આપણે બન્ને કિસ્સાઓ પર વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે સમાનતા અને તફાવતો જુએ છે. આ બંને મનુષ્યની માનસિક સ્થિતિ છે. વળી, આકૃષિઓને પોતાને વ્યક્તિઓની દ્રષ્ટિએ જોડવામાં આવે છે.બન્ને સંજોગોમાં, તેઓ પોતાને ખૂબ વિચારે છે અને તેમની પાસે તેમની શ્રેષ્ઠ માન્યતા છે. જોકે, જો અહંકારીઓ અને અહંકાર કંઈક કરવા ઇચ્છતા હોય તો, તેઓ તે કામ કરે છે.

બે શબ્દો વચ્ચેના તફાવતો વિશે વિચારતી વખતે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે,

• ગૌરવઓ ખુલ્લેઆમ પોતાના સ્વ અહંકારની વાત કરે છે, જ્યારે અહંકારે માને છે કે તે બહેતર છે.

• અહિયાને ગૌરવપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે અને અહંકારીઓ વધુ ગુપ્ત છે.

• ઉપરાંત, અહંકારે સ્વાર્થી છે અને ફક્ત પોતાને જ વિચારે છે, પણ સ્વાર્થી લોકો સ્વાર્થી નથી હોતા, તેમ છતાં તેઓ સ્વાર્થી ગણવામાં આવે છે.

• ઇગોઇસ્ટ હંમેશા અહંકારવાદીઓ કરતા ઘડાયેલું હોય છે.

તેવી જ રીતે, આ બે શરતોમાં તફાવતો છે અને માનવોની આ સ્થિતિ બંને માનસિક સ્થિતિને સમાજમાં પ્રગટ કરે છે.