ડમર અને ડૂઝેર વચ્ચેનો તફાવત

ડમ્પર ડઝેઝર

ડમ્પર્સ અને ડઝન બંને ભારે, પૃથ્વી-ખસેડવાની સાધનસામગ્રી છે જેમાં મોટે ભાગે ખાણકામ અથવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉદ્યોગનો ઉપયોગ થાય છે. ડમ્પરનું કામ છૂટક માલનું પરિવહન કરવાનું છે જ્યારે ડૂઝરની નોકરી છૂટક માલને દબાણ કરવી છે.

ડમર
એક ડમ્પર એક છૂટક સામગ્રીના પરિવહન માટે વપરાતી એક ટ્રક છે જેમ કે ખનન અથવા માળખાકીય હેતુ માટેના રેખાં અથવા રેતી. ખાણ ઉદ્યોગમાં, ડમ્પર્સને વધુ બે કેટેગરીમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે, "પાછળનું ડમ્પર" અને "નીચે ડમ્પર "

પાછળની ડમ્પર પાછળના ભાગમાં હાઈડ્રોલિક અથવા ન્યૂટમેટિકલી ઓપ્યુડ ઓપન-બોક્સ બેડથી સજ્જ છે, જેનો આગળનો ભાગ ટ્રકને પાછળ જમીન પર ડમ્પ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. . નીચેની ડમ્પર શરીરના બે ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે, અને જ્યારે તેના તળિયાનું ભાગ હાઇડ્રોલિક અથવા હવાવાળું સિલિન્ડર્સ દ્વારા ખોલવામાં આવે છે, ત્યારે તે વાહનના તે વિસ્તારમાંથી સામગ્રીને વિસર્જિત કરે છે. તેથી આ રીઅર ડમ્પર અને તળિયાનું ડમ્પર વચ્ચેનું મૂળભૂત ડિઝાઇન તફાવત છે.

માઇનિંગ ઉદ્યોગમાં સામાન્ય રીતે પાછળના ડમ્પર્સનો ઉપયોગ એક્વાટરેટર્સ અથવા શોવેલ સાથે થાય છે, અને નીચે ડમ્પર્સનો ઉપયોગ લોડરો સાથે સંયોજનમાં થાય છે. કેટરપિલર, કોમાત્સુ, મૅન, લિબેરર મોટી કંપનીઓ છે જે ખાણકામ અથવા બાંધકામ ઉદ્યોગો માટે આ સાધનો બનાવે છે.

ડઝેઝર
ડૂઝેર એ એક સાધન છે, જેનો ઉપયોગ શરીરના આગળ મોટા મેટલ બ્લેડ સાથે થાય છે, જેનો ઉપયોગ ખાણકામ અને બાંધકામ ક્ષેત્રે મોટી માત્રામાં માલવા માટે થાય છે. આ દિવસો, વ્હીલ-માઉન્ટેડ ડઝર્સ પણ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે.

ખાણકામ ઉદ્યોગમાં, રસ્તાઓની બાંધકામ, ચહેરાની સફાઈ, બોલ્ડર નિરાકરણ અને ડમ્પ યાર્ડ મેનેજમેન્ટ જેવા સાધનોની વિવિધ પ્રકારની નોકરીઓ કરવામાં આવે છે. ડોઝર એક બહુમુખી સાધન છે, અને તેનો ઉપયોગ પાછળની બાજુએ રિપર વ્યવસ્થાના ઉપયોગ દ્વારા કોમ્પેક્ટ સામગ્રીને છોડવા માટે પણ થઈ શકે છે. કેટરપિલર અને કોમાત્સુ મોટી કંપનીઓ છે જે ખાણકામ અથવા બાંધકામ ઉદ્યોગો માટે આ પ્રકારના સાધનો બનાવે છે.

સારાંશ:

1. છૂટક સામગ્રીને ખસેડવા માટે એક ડમ્પરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યારે છૂટક સામગ્રીને દબાણ કરવા માટે ડઝનેરનો ઉપયોગ થાય છે.
2 એક ડમ્પર ટાયર-માઉન્ટેડ સાધન છે જ્યારે ડઝર ટાયર અથવા ટ્રેક માઉન્ટ કરી શકાય છે.
3 ડમ્પર્સને પાછળથી ડમ્પર અથવા તળિયું ડમ્પર તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જે સામગ્રીને સંભાળવા માટે ડમ્પીંગ શરીર ધરાવે છે. ડઝેર્સ પાસે તેમના શરીરની સામે મેટલ બ્લેડ છે.
4 ડમ્પર્સ ઉત્ખનકો અથવા લોડર્સ સાથે સંયોજનમાં કામ કરે છે જ્યારે ડઝન સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે.