નિકાલજોગ અને વિવેકાધીન આવક વચ્ચે તફાવત>

કી તફાવત - ડિસ્પોઝેબલ વિ વિવેકાધીન આવક

વિનિમયક્ષમ અને વિવેકાધીન આવક બે આર્થિક ઉપાયો છે જેનો ઉપયોગ ગ્રાહક ખર્ચના જથ્થાને માપવા માટે થાય છે. બંને મહત્વપૂર્ણ આર્થિક સૂચકાંકો છે જેનો આર્થિક સધ્ધરતા દર્શાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. ડિસ્પોઝેબલ અને વિવેકાધીન આવક કુદરતી તફાવતો સિવાયના સમાન હોય છે. નિકટયોગ્ય અને વિવેકાધીન આવક વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે નિકાલજોગ આવક એ ઘરગથ્થુ માટે ઉપલબ્ધ ચોખ્ખી આવકની રકમ અથવા વ્યકિતને આવક કર પછી ચુકવણી કરવામાં આવે પછી હેતુ, જ્યારે વિવેકાધીન આવક એવી આવકની રકમ છે કે જે એક ઘર અથવા વ્યક્તિને બંને કર અને જરૂરિયાતો ચૂકવવામાં આવે પછી રોકાણ, બચત અને ખર્ચ માટે છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 નિકટયોગ્ય આવક
3 શું છે વિવેકાધીન આવક
4 છે સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ડિસ્પોઝેબલ વિ વિવેરાર્થી આવક
5 સારાંશ
નિકટયોગ્ય આવક શું છે?

આવક વેરો ચૂકવવામાં આવે તે પછી ઉઘરાવવા યોગ્ય આવકને ઘરની આવક માટે ઉપલબ્ધ એકંદર આવક તરીકે અથવા વ્યકિતને ખર્ચના, રોકાણ અને બચત માટે કહેવામાં આવે છે. તે આવકમાંથી આવક કર બાદબાકી દ્વારા ગણતરી કરી શકાય છે.

ઇ. જી. એક ઘરની આવક $ 350, 000 ની કમાણી કરે છે, અને તે 25% પર કર ચૂકવે છે. ઘરની નિકાલજોગ આવક $ 262, 500 ($ 350, 000 - ($ 350, 000 * 25%)) છે. આનો અર્થ એ કે ઘરના ખર્ચમાં રોકાણ, રોકાણ અને બચત માટે 262,00 ડોલર છે.

વ્યક્તિઓ અને પરિવારો માલસામાન અને સેવાઓ (જરૂરિયાતો) જેવા કે ખોરાક, આશ્રય, પરિવહન, હેલ્થકેર અને લેઝરનો ઉપયોગ કરે છે જ્યારે એક ભાગ અથવા ભંડોળનો બચાવ કરે છે. તેઓ વળતર મેળવવા માટે રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરે છે. જ્યારે તમામ વ્યક્તિઓ અથવા કુટુંબોની નિકટજન્ય આવકને જોડી દેવામાં આવે છે, ત્યારે દેશ માટે રાષ્ટ્રીય નિકાલજોગ આવક અહીં આવી શકે છે. આ રકમ ચોક્કસ માપ હોવાથી, તેનો ઉપયોગ દેશો વચ્ચે નિકાલજોગ આવકની તુલના કરવા માટે થઈ શકતો નથી. આ કારણોસર, દેશના તમામ વ્યક્તિઓની સામૂહિક આવકને ઘટાડીને દેશની વસ્તી દ્વારા સરવાળો કરીને અને દેશની વસતીને વિભાજન કરીને દેશ માટે 'માથાદીઠ નિકાલપાત્ર આવક' ગણવામાં આવે છે.

માથાદીઠ કુલ નિકાલપાત્ર આવક = કુલ નિકાલપાત્ર આવક / કુલ વસ્તી

આર્થિક કોઓપરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે સંગઠન અનુસાર, નીચે મુજબનું ટેબલ 2016 માં ટોચના પાંચ દેશો માટે માથાદીઠ વ્યૂહાત્મક આંકડા દર્શાવે છે. (ઓઇસીડી).

દેશ
દર માથાદીઠ નિકાલજોગ આવક ($) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
41, 071 લક્ઝમબર્ગ
40, 914 સ્વિટઝરલેન્ડ < 35, 952
નોર્વે 33, 393
ઑસ્ટ્રેલિયા 33, 138
આકૃતિ 01: નિકાલપાત્ર આવક વિવેકાધીન આવક શું છે?

વિવેકાધીન આવક એ આવકની માત્રા છે જે એક ઘર અથવા વ્યક્તિને બંને કર અને જરૂરિયાતો ચૂકવવામાં આવે પછી રોકાણ, બચત અને ખર્ચ માટે છે. એના પરિણામ રૂપે, કરવેરા અને વસવાટ કરો છો ખર્ચ બંને આવરી લેવામાં આવે પછી વિવેકાધીન આવક બાકી છે. વિવેકાધીન આવક ડિસ્પેઝેબલ આવક જેવું જ છે અને નિકાલજોગ આવકમાંથી મેળવવામાં આવે છે.

આવશ્યકતા આવરી લેવામાં આવે તેટલી વાર બચતની ગણના થાય છે. દેશમાં પ્રવર્તમાન વ્યાજ દરો બચતના સ્તર પર અસર કરે છે; જો બચત પર ઊંચા વ્યાજ દર આપવામાં આવે છે, વ્યક્તિઓને વધુ બચાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. રોકાણના વિકલ્પો પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે ખાસ કરીને જ્યારે ઊંચી વળતર બચત કરતા વધુ મેળવી શકાય છે.

નિકાલજોગ અને વિવેકાધીન આવક વચ્ચે શું તફાવત છે?

વિનિમયક્ષમ વિવેકા વિવેકાધીન આવક

આવક વેરો ચૂકવવામાં આવે તે પછી ઉઘરાવવા યોગ્ય આવકને ઘર, અથવા વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે, રોકાણ અને બચત માટે ઉપલબ્ધ ચોખ્ખી આવકની રકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

વિવેકાધીન આવક એ આવકની માત્રા છે કે જે ઘરગથ્થુ અથવા વ્યક્તિને રોકાણ, બચત અને કર પછી જરૂરિયાતો ચૂકવવામાં આવે છે.

જરૂરિયાતો નિકટયોગ્ય આવક જરૂરિયાતો ધ્યાનમાં લેતી નથી.
વિવેકાધીન આવક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખે છે.
નિર્ભરતા નિકટયોગ્ય આવક એ એકલ ખ્યાલ છે
વિવેકાધીન આવક નિકાલજોગ આવકમાંથી મેળવવામાં આવે છે
સાર - ડિસ્પોઝેબલ વિ ડિસક્યુરીશન ઇન્કમ ડિસ્પેઝેબલ અને વિવેકાધીન આવક વચ્ચેનો તફાવત તેના પર આધાર રાખે છે કે કેવી રીતે ગણતરી કરવામાં આવે છે. વિવેકાધીન આવક નિકાલજોગ આવકમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે ત્યારે વિવેકાધીન આવક ગણવામાં આવે છે. પરિણામે, નિકાલજોગ આવક એક જ ઘરની અંદર વિવેકાધીન આવક કરતા વધારે છે. ટેક્સના અસર પર વિચારણા કર્યા બાદ ગ્રાહક ખર્ચના આકારણી માટે બંને પગલાંનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જોકે, આ પગલાઓએ લોકોની ખરીદીની ખરીદીની ઇચ્છા ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.

સંદર્ભો

1 "નિકાલજોગ આવક અને વિવેકાધીન આવક વચ્ચે શું તફાવત છે? "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 24 મે 2017. વેબ 26 મે 2017.

2 સેબેસ્ટિયન, એન્ડ્રુ "માથાદીઠ સૌથી નાણાં સાથે 5 દેશો "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 12 સપ્ટેમ્બર 2016. વેબ 26 મે 2017.
3 "નિકાલજોગ આવક શું છે? વ્યાખ્યા અને અર્થ. "BusinessDictionary કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ 26 મે 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:
1. Stacy હર્બર્ટ દ્વારા "ઘરની દેવું / નિકાલજોગ આવક" (સીસી દ્વારા 2. 0) ફ્લિકર દ્વારા