ડિસ્કાઉન્ટેડ અને અનડિસ્કાઉંટેડ કેશ ફ્લો વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ડિસ્કાઉન્ટેડ વિ અનડિસ્ક્સ્ડ કેશ ફ્લો

નાણાંનો સમયનો મૂલ્ય મૂડીરોકાણના મહત્ત્વપૂર્ણ ખ્યાલ છે, જે ફુગાવાની અસરોના કારણે ભંડોળના વાસ્તવિક મૂલ્યમાં ઘટાડો કરે છે. ડિસ્કાઉન્ટેડ અને અપ્રગટ કરેલ રોકડ પ્રવાહ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહ મની સમયનો મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે રોકડ પ્રવાહને સમાયોજિત કરે છે જ્યારે અંડરશેંક્ટેડ કેશ ફ્લો વહેલા નાણાંની સમય મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે ગોઠવ્યો નથી. આ બે પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને રોકાણ યોજનાના મૂલ્યાંકનના પરિણામ નોંધપાત્ર રીતે અલગ હશે, તેથી આ બંને વચ્ચે સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરવું મહત્વનું છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો
3 અનડિસ્ક્સ્કાઉન્ટ કરેલ કેશ ફ્લો
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - ડિસ્કાઉન્ટેડ વિ અનડંકંટેડ કેશ ફ્લો
5 સારાંશ

ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો શું છે?

ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહ મની સમય મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે રોકડ પ્રવાહ ગોઠવે છે. હાલના મૂલ્ય અંદાજ પર પહોંચવા માટે ડિસ્કાઉન્ટ રેટનો ઉપયોગ કરીને કેશ ફ્લો રદ કરવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ રોકાણ માટે સંભવિત મૂલ્યાંકન કરવા માટે થાય છે. ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહની ગણતરી,

ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહ = CF 1 / (1 + આર) 1 + સીએફ 2 / (1 + આર) 2 + ... સીએફ એન (1 + આર) n

સીએફ = રોકડ પ્રવાહ

r = ડિસ્કાઉન્ટ રેટ

મર્યાદિત રોકડ પ્રવાહ હોય તો ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો સરળતાથી ઉપરના સૂત્ર દ્વારા ગણતરી કરી શકાય છે. જો કે, આ સૂત્ર ઘણા રોકડ પ્રવાહોને ડિસ્કાઉન્ટીંગમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે અનુકૂળ નથી. તે કિસ્સામાં, ડિસ્કાઉન્ટીંગ પરિબળો સરળતાથી હાલના વેલ્યુ ટેબલ દ્વારા હસ્તગત કરી શકાય છે જે ડિસ્કાઉન્ટીંગ ફેક્ટર સાથે વર્ષોની સંખ્યાને પત્રવ્યવહાર બતાવે છે. ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહનો ઉપયોગ ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો અને કેશ આઉટફ્લોની તુલના કરીને રોકાણના નિર્ણયોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થઈ શકે છે. નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ (એનપીવી) એક રોકાણ મૂલ્યાંકન ટેકનિક છે જે એક પ્રોજેક્ટની નાણાકીય યોગ્યતા પર પહોંચવા માટે ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહનો ઉપયોગ કરે છે.

ઇ. જી. એક્સિઝેડ લિમિટેડે ઉત્પાદન વધારવા માટે નવા ફેક્ટરીમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી છે. નીચેની માહિતી ધ્યાનમાં લો

  • ઇન્વેસ્ટમેંટ પ્રોજેક્ટ 4 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ચાલશે
  • પ્રારંભિક રોકાણ 17 ડોલર, 500 મીટર છે જે વર્ષ 0 (આજે) માં રોકાણ થશે
  • રોકાણમાં $ 5, 000 મીટરના શેષ મૂલ્ય છે
  • રોકડ વર્ષ 1 થી વર્ષ 4
  • પ્રવાહ અને આઉટફ્લો થશે 8%

ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ $ 522 ની નકારાત્મક એનપીવીમાં પરિણમે છે. 1 મીટર, અને XYZ પ્રોજેક્ટને નકારવા જોઈએ. રોકડ પ્રવાહને ડિસ્કાઉન્ટેડ હોવાથી આનો અર્થ એ થયો કે જો પ્રોજેક્ટ સ્વીકાર્ય છે તો આજની શરતોમાં કુલ ચોખ્ખો પરિણામ ($ 522. 1 મી) હશે.

આકૃતિ 1: એનપીવી ગણતરીમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લોનો ઉપયોગ કરે છે

અનડિસ્કાઉંટેડ કેશ ફ્લો શું છે?

અનકિસ્કાઉન્ટ કરેલ રોકડ પ્રવાહ એ નાણાંના સમય મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે રોકડ પ્રવાહ સમાયોજિત નથી. આ ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહની વિરુદ્ધ છે અને માત્ર રોકાણના નિર્ણયોમાં રોકડ પ્રવાહના નજીવું મૂલ્યને ધ્યાનમાં લે છે. અવિભાજિત રોકડ પ્રવાહ સમય જતાં મની મૂલ્યમાં ઘટાડાને ધ્યાનમાં લેતા નથી, તે ચોક્કસ રોકાણના નિર્ણયોમાં સહાયતા કરતા નથી. ઉપરોક્ત સમાન ઉદાહરણને ધ્યાનમાં લેતા, એનપીવીનો રોકડ પ્રવાહ ડિસ્કાઉન્ટીંગ વગર ગણવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ

અપ્રગટ કરેલ રોકડ પ્રવાહ સાથે પ્રોજેક્ટ $ 3, 640 મીટરની હકારાત્મક એનપીવી પેદા કરે છે. જો કે, 4 વર્ષના સમયગાળાના અંતે, નાણાંની સમય મૂલ્યની અસરને કારણે $ 3, 640 નું ઉત્પાદન થશે નહીં; તેથી આ એનપીવી ભારે અતિશયોક્તિયુક્ત છે.

ડિસ્કાઉન્ટેડ અને અનડિસ્કાઉંટેડ કેશ ફ્લોનો શું તફાવત છે?

ડિસ્કાઉન્ટેડ વિ અનડિસ્ક્સ્ડ કેશ ફ્લો

ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહ રોકડ પ્રવાહ છે જે નાણાંની સમય મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે ગોઠવ્યો છે અનડિસ્ક્ચર્ડ કેશ ફ્લોને સમય મૂલ્યનો સમાવેશ કરવા માટે એડજસ્ટ કરવામાં આવતો નથી. મની
મની સમયનો ભાવ
મની સમયનો મૂલ્ય ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લોમાં ગણવામાં આવે છે અને તેથી તે અત્યંત સચોટ છે. અનિસ્ક્રક્ટેડ રોકડ પ્રવાહ મની સમયના મૂલ્ય માટે ખાતા નથી અને ઓછા સચોટ છે.
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મૂલ્યાંકનમાં ઉપયોગ કરો
ડિસ્પ્લેસ્ડ કેશ ફ્લોનો ઉપયોગ એનપીપી (NPV) જેવા રોકાણ મૂલવણીની તકનીકમાં થાય છે. અનડિસ્ક્ચર્ડ કેશ ફ્લોનો ઉપયોગ રોકાણ મૂલ્યાંકનમાં થતો નથી.

સારાંશ - ડિસ્કાઉન્ટેડ વિ અનડિસ્કાન્સ્ડ કેશ ફ્લો

ડિસ્કાઉન્ટેડ અને અપ્રગટ કરેલ કેશ ફ્લો વચ્ચેનો તફાવત ડિસ્કાઉન્ટેડ અથવા નામાંકિત રોકડ પ્રવાહના ઉપયોગ પર આધારિત છે ઉપરોક્ત ઉદાહરણોમાં જોવામાં આવે છે, તે જ પ્રોજેક્ટના પરિણામે એનપીવી ડિસ્કાઉન્ટેડ અને અનકૉકકાઉન્ડ કેશ ફ્લો દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. આમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નિર્ણયની ટકાઉક્ષમતાની આકારણીમાં અવિભાજિત રોકડ પ્રવાહનો ઉપયોગ જોખમકારક અભિગમ ગણાય છે. આ કારણોસર, ઘણા વ્યવસાયો ધ્યાનમાં લેવા માટે ડિસ્કાઉન્ટેડ રોકડ પ્રવાહનો ઉપયોગ કરે છે કે કેમ તે પસંદ કરેલું પ્રોજેક્ટ અનુકૂળ વળતર ઉત્પન્ન કરે છે કે નહીં.

સંદર્ભો
1 "ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો (DCF). "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 29 સપ્ટે. 2015. વેબ 07 એપ્રિલ. 2017.
2. જાન, ઇરફાનુલ્લાહ "નેટ પ્રસ્તુત ભાવ (એનપીવી). "નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ (એનપીવી) ડિફિનિશન | ગણતરી | ઉદાહરણો. એન. પી. , n. ડી. વેબ 07 એપ્રિલ. 2017.
3. "અનડિસ્ક્ચર્ડ ફ્યુચર કેશ ફ્લોઝ "એકાઉન્ટિંગટૂલ એન. પી. , n. ડી. વેબ 07 એપ્રિલ. 2017.