મૃત્યુ દર અને મૃત્યુદર દર વચ્ચેના તફાવત

મૃત્યુ દર વિ મૃત્યુ દર

જો તમે મનુષ્ય હો, તો તમે એક પ્રાણઘાતક છે. આનો અર્થ એ થાય કે તમે એક દિવસ મૃત્યુ પામશો, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, માત્ર જીવલેણ છે મરણાધીન મૃત્યુ માટે શંકાસ્પદ છે, અને તેથી, મૃત્યુ દર એ દર છે જે વસ્તીના 1000 વ્યક્તિ દીઠ મૃત્યુની સંખ્યાને દર્શાવે છે, જે સામાન્ય રીતે એક વર્ષમાં લેવાય છે. મૃત્યુ દરનો એક અન્ય ખ્યાલ છે જે મૃત્યુદર દર સાથે તેની સમાનતાને કારણે ઘણાંને ગૂંચવાઈ જાય છે. ચાલો મૃત્યુ દર અને મૃત્યુદરના બે સંબંધિત ખ્યાલો પર વધુ નજીકથી નજર કરીએ.

મૃત્યુ દર

વસ્તીમાં દર હજાર લોકોના મૃત્યુની સંખ્યાને ક્રૂડ મૃત્યુ દર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આને મૃત્યુદર પણ કહેવાય છે આ વસતિમાં હજાર લોકો દીઠ જન્મોની સંખ્યાની વિરુદ્ધ છે, જે વસતી તરીકે ઓળખાય છે. જો કોઈ એક સ્થળે જન્મ દરથી મૃત્યુ દર ઘટાડે છે, તો તે અસરકારક કુદરતી વૃદ્ધિના દરે આવે છે. દુનિયામાં એવા સ્થળો છે જ્યાં કુદરતી વૃદ્ધિદર નકારાત્મક છે કારણ કે જન્મ દર કરતાં મૃત્યુદર ઊંચો હોય છે. બીજી તરફ, એવા ઘણા દેશો છે કે જ્યાં સરકારો ઊંચી જન્મ દર સાથે બોજ ધરાવે છે કારણ કે તેમને કલ્યાણ કાર્યક્રમો પર વધુ સ્રોત ફાળવવાનું હોય છે. સ્વચ્છતા અને તબીબી સંભાળના ધોરણોમાં સુધારાના કારણે છેલ્લા 50 વર્ષોમાં સમગ્ર વિશ્વમાં મૃત્યુદર ઘટી રહ્યો છે. ઘણા રોગો કે જે અગાઉ જીવલેણ સાબિત થયા છે, તેથી મૃત્યુ દર ઘટાડવામાં આવી છે.

મોર્ટાલિટી રેટ

મૃત્યુદર દર વસતીમાં મૃત્યુનો દર છે શિશુ મૃત્યુદર, માતૃત્વની મૃત્યુદર વગેરે જેવા મૃત્યુદરના ઘણા પ્રકારો છે. મોર્ટાલિટી રેટ સામાન્ય રીતે વસ્તીમાં એક હજાર લોકો દીઠ દર્શાવવામાં આવે છે, તેથી દેશમાં દર વર્ષે 1000000 ની વસ્તી ધરાવતા દેશના 8/1000 ના મૃત્યુદરને 8500 મૃત્યુ થાય છે. આમ, દેશમાં દર વર્ષે નવજાત શિશુઓનું મૃત્યુ દર હજાર જીવંત જન્મ દર વર્ષે મૃત્યુ પામે છે.

મૃત્યુ દર અને મૃત્યુ દર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• મરણાધીનતા દર એ મૃત્યુ દર છે જે દર્શાવે છે કે દેશના દર એક એકમના આધારે દર હજાર લોકો દ્વારા મૃત્યુની સંખ્યાને સામાન્ય રીતે એક વર્ષ ગણવામાં આવે છે.

• મરણાધીનતા એવી હકીકત છે જે મૃત્યુની સંભાવનાને સંદર્ભિત કરે છે એક ક્રૂડ ડેથ રેટ છે, જે વર્ષમાં વસતીમાં મૃત્યુની સંખ્યાને દર્શાવે છે, મૃત્યુદર દર એક હજાર લોકો દીઠ મૃત્યુની સંખ્યા છે જે સામાન્ય રીતે એક વર્ષ છે.

• ઘણા જુદા જુદા પ્રકારના મૃત્યુદર જેવા કે શિશુ મૃત્યુદર, માતૃત્વની મૃત્યુદર વગેરે.