વિક્રેતા અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વચ્ચેનો તફાવત

ડીલર વિ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર

ડીલર્સ અને વિતરકો ચક્રમાં બે મહત્વપૂર્ણ કોગ છે જે ઉત્પાદકો પાસેથી ગ્રાહકો સુધી ઉત્પાદનો લે છે. ઉત્પાદકોને ગ્રાહકોને ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરવાથી હાથ ધરવા કરતાં હાથમાં વધુ મહત્વનાં કાર્યો છે. વેચાણના આ હેતુને હાંસલ કરવા માટે, તેમને ડીલરો અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની મદદની જરૂર છે, જે જુદા જુદા કાર્યો કરે છે પરંતુ આખરે ઉત્પાદકોને વધુ વેચાણ પ્રાપ્ત કરવા માટે મદદ કરે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને ડિલર્સના કાર્યોમાં ઓવરલેપના કારણે, ઘણા લોકો સપ્લાય ચેઇનમાં આ બે વચ્ચે ભેળસેળમાં રહે છે. આ લેખ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને ડીલર વચ્ચે તફાવતને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

વિક્રેતા

દૈનિક જીવનમાં, અમે શસ્ત્ર ડીલર, આર્ટ ડીલર, અને એન્ટીક ડીલર વિશે પણ સાંભળીએ છીએ. આવા શબ્દોમાં વેપારીના આ પ્રત્યયનો ઉલ્લેખ ફક્ત વ્યક્તિના વ્યવસાયનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, જો ત્યાં એન્ટીક ડીલર છે, તો તેનો અર્થ એ કે તે એન્ટીક વસ્તુઓ અથવા કલાના કામો વેચે છે અને ખરીદે છે. જો કે વેપાર અથવા વ્યવસાયની દુનિયામાં વેપારીનો શબ્દ અથવા હોદ્દો મહત્વનો છે, જ્યાં ઉત્પાદકોએ તેમના ઉત્પાદનોને અંતિમ ગ્રાહકો સુધી લઇ જવાની જરૂર પડે છે. ઓટોમોબાઇલ્સની દુનિયામાં, કાર ઉત્પાદક કંપનીઓ ડીલરોને તેમનાં મોડેલ સીધી ગ્રાહકોને વેચવાની નિમણૂક કરે છે, અને આ વ્યવસ્થાને કાર ડીલરશિપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેથી, જો તમને ટોયોટા કાર ખરીદવાની જરૂર હોય, તો તમારે તમારા વિસ્તારમાં ટોયોટા કારના ડીલરની મુલાકાત લો, જે કંપની દ્વારા તેના વતી તેના ઉત્પાદનો વેચવા માટે કંપની દ્વારા અધિકૃત છે.

જુદા જુદા દેશોમાં અને વિવિધ ઉદ્યોગોમાં દેશની ઘણી અલગ વ્યવસ્થાઓ છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, ડીલર તે વ્યક્તિ છે જે અંતિમ ગ્રાહક સાથેના સીધો સંપર્કમાં છે અને કોઈ કંપનીના ઉત્પાદનો વેચે છે. બદલામાં, ડીલરને દરેક ઉત્પાદન અથવા સેવાના વેચાણ પર નફાના માર્જિન મળે છે. કંપનીઓ રિટેલરોને બજારમાં રેન્ડમ રીતે વેચાણ કરવાની પદ્ધતિની વિરુદ્ધ ડિલર્સની નિમણૂક કરવાનું પસંદ કરે છે. આ પ્રથા એ વિસ્તારના લોકોને રિટેલરને જાણ કરે છે જે કોઈ ચોક્કસ કંપનીના ઉત્પાદનોનો વેપારી છે અને વેપારીને નજીકના વિસ્તારમાં સમાન ઉત્પાદનો વેચતા અન્ય લોકો પાસેથી સ્પર્ધાને દૂર કરવાના લાભ મળે છે. ડીલરોએ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસેથી વિવિધ સ્કીમ્સ હેઠળ ઉત્પાદનો ખરીદવાની હોય છે, પરંતુ ઘણા કિસ્સાઓમાં, કંપનીઓ ડીલર સાથે સીધી જ વ્યવહાર કરે છે.

ડિસ્ટ્રીબ્યુટર

ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એવી વ્યકિત છે કે જે કોઈ કંપની દ્વારા નિમણૂક કરે છે, તેના ઉત્પાદનોને કોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમાં ડીલર અથવા રિટેલર્સને કેસ તરીકે વેચી શકે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને મોટી રોકાણની જરૂર છે કારણ કે તેણે ઉત્પાદકો પાસેથી બલ્ક ઉત્પાદનો ખરીદવાની જરૂર છે, પરંતુ તે ઉત્પાદનોને ડિલરોને મોટી સંખ્યામાં વેચવાથી પણ ફાયદા થાય છે જેમને ડીલરોને એક પછી એક ગ્રાહકોને ઉત્પાદનો વેચવા પડે છે.ડિસ્ટ્રીબ્યુટર મોટા વિસ્તારને આવરી લેતા હોવાથી, વિતરક હેઠળ ઘણા ડીલર્સ હોઈ શકે છે.

વિતરક અંતિમ ગ્રાહકો સાથે સીધા સંપર્કમાં આવતા નથી કારણ કે તે ફક્ત ડિલર્સ અથવા રિટેલર્સને જ ઉત્પાદનો વેચે છે આ રીતે વિતરક વ્હીલમાં એક મહત્વપૂર્ણ કોગ છે કારણ કે તે રિટેલ ડીલર અને ઉત્પાદક વચ્ચેની કડી ભજવે છે.

વિક્રેતા અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ઉત્પાદકોના ઉત્પાદનોનું વેચાણ કરવાના હેતુસર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અને વેપારી બન્ને મહત્વનું છે, તે વેપારી છે, જે અંતિમ ગ્રાહકો સાથે સીધો સંપર્કમાં આવે છે જ્યારે વિતરક ઉત્પાદક વચ્ચે મધ્યસ્થી છે અને વેપારી

• ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને વેપારી કરતાં મોટા રોકાણ કરવાની જરૂર છે.

• એક વિતરક ચોક્કસ વિસ્તાર માટે નિમણૂંક કરવામાં આવે છે અને તે જ પ્રોડક્ટની વેચાણ કરતા અન્ય વિતરકો સામે કોઈ સ્પર્ધા નથી.

• વિતરક આ વિસ્તારમાં ઘણા ડિલર્સને ઉત્પાદનો વેચી શકે છે.

• ડીલર્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કરતાં મોટું નફાનું માર્જિન મળે છે, પરંતુ તેઓ છૂટક વેચાણ કરે છે જ્યારે વિતરકો મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ કરે છે.