વર્તમાન અને નોન-કન્ટ્રન્ટ અસ્કયામતો વચ્ચેનો તફાવત

વર્તમાન વિરુદ્ધ બિન-અસ્ક્યામત અસ્કયામતો

કંપની દ્વારા બે શ્રેણીઓ છે, જે વર્તમાન અસ્કયામતો અને નોનપ્રુવરન્ટ અસ્કયામતો છે. વર્તમાન અસ્કયામતો એવી અસ્કયામતો છે કે જે કંપની ટૂંકા ગાળાના રોકડમાં રૂપાંતર કરવાના હેતુ સાથે રહેશે. બીજી બાજુ બિન-કરન્ટ અસ્કયામતો લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે એકથી વધુ વર્ષ) કોઈ પણ વ્યવસાયના સરળ ચાલ માટે વર્તમાન અને બિન-વર્તમાન સંપત્તિ બંને જરૂરી છે. નીચેનો લેખ દરેક પ્રકારની સંપત્તિ પર સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને વર્તમાન અને બિન-વર્તમાન અસ્કયામતો વચ્ચે સમાનતા અને તફાવતો દર્શાવે છે.

વર્તમાન અસ્કયામતો એક પેઢીની સરવૈયામાં દેખાય છે અને તમામ અસ્કયામતોનો કુલ છે જે સરળતાથી રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. વર્તમાન અસ્ક્યામતોના ઉદાહરણોમાં સ્ટોક, ખાતા પ્રાપ્ત કરવા, બેંકની સિલક અને હાથમાં રોકડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સંપત્તિ સરળતાથી અને સરળ રીતે રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે, તેથી તેઓ સરવૈયામાં વર્તમાન અસ્ક્યામતો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. વર્તમાન અસ્કયામતોમાં કેટલીક વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થાય છે જે રોકડ સમકક્ષ હોય છે. આનો અર્થ એ થાય કે આવા અસ્કયામતો ખૂબ જ ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે, જેમ કે બેંક બેલેન્સ, હાથમાં રોકડ, મની માર્કેટ એકાઉન્ટમાં ફંડ્સ વગેરે. આ ઉપરાંત, રોકાણો જે ટૂંકા ગાળાના છે જેમ કે 3 મહિના અને વર્ષને વર્તમાન અસ્કયામતો તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. કંપની માટે વર્તમાન અસ્કયામતો જાળવી રાખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે જે ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે કારણ કે તે નાણાકીય જરૂરિયાતના સમયમાં ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે.

નોન-કન્ટ્રન્ટ અસ્કયામતો

નોન-કન્ટ્રન્ટ અસ્કયામતો અસ્કયામતો છે જે એક વર્ષના સમયમાં વેચી શકાય નહીં. નોનપ્રુવરન્ટ અસ્કયામતો પણ કંપનીના સરવૈયામાં દર્શાવવામાં આવે છે. બિન-વર્તમાન અસ્કયામતો વર્તમાન અસ્કયામતો તરીકે પ્રવાહી નથી અને ટૂંકા ગાળામાં વેચાણ કરવાનો હેતુ ધરાવતી નથી. નોનપ્રુવરન્ટ અસ્કયામતોની એક એવી શ્રેણી લાંબા ગાળાના રોકાણ છે જેમાં ઇક્વિટી અને દેવુંનો સમાવેશ થાય છે, જે લાંબા સમયથી પેઢી દ્વારા રાખવામાં આવે છે. બિન-કરન્ટ અસ્કયામતોમાં માલિકીનું હિત પણ સામેલ છે જે કંપની અન્ય કંપનીઓમાં ધરાવે છે. જમીન, ઇમારતો, પ્લાન્ટ અને મશીનરી જેવી સ્થિર અસ્કયામતોને બિન-પ્રવાહિતા ગણવામાં આવે છે, અને તે વિસ્તૃત સમય માટે રાખવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અવમૂલ્યનની ગણતરી, આવી ફિક્સ્ડ એસેટ્સના મૂલ્ય પર ગણવામાં આવશે. બિન-અસંતુલિત અસ્કયામતોની અન્ય મહત્ત્વની શ્રેણી એ કંપનીની શુભેચ્છા, બ્રાન્ડ નામ, બૌદ્ધિક સંપત્તિ, પેટન્ટ વગેરે જેવી ઇન્ટેંબીબીલ્સ છે.

કરન્ટ અને નોન-કન્ટ્રન્ટ અસ્કયામતો વચ્ચે શું તફાવત છે?

કંપનીની સરવૈયામાં વર્તમાન અસ્કયામતો અને નોનપ્રોન્ટન્ટ અસ્કયામતો મહત્ત્વના ઘટક છે, જે ફર્મમાં રહેલી સંપત્તિના કુલ મૂલ્ય દર્શાવે છે.વર્તમાન અસ્કયામતો એ છે કે જે ઝડપથી અને સરળતાથી રોકડ રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. બીજી બાજુ બિન-કરન્ટ અસ્કયામતો લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે છે, અને સામાન્ય રીતે 12 મહિનાની અંદર વેચવા માટેની ઇચ્છા સાથે રાખેલી વસ્તુઓનો સમાવેશ થતો નથી. નોન-કન્ટ્રન્ટ એસેટ્સને ઝડપથી રોકડમાં રૂપાંતરિત કરી શકાતું નથી અને વર્તમાન એસેટ્સ તરીકે પ્રવાહી નથી.

સારાંશ:

વર્તમાન વિરુદ્ધ બિન-અસ્કયામતોની અસ્કયામતો

• કંપની દ્વારા રાખવામાં આવતી અસ્કયામતોમાં બે શ્રેણીઓ છે, જે વર્તમાન અસ્કયામતો અને નોન-પ્રેન્ટ એસેટ્સ છે.

વર્તમાન સંપત્તિ બધી સંપત્તિઓનું કુલ હોય છે જે સરળતાથી રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે.

• રોકાણો જે ટૂંકા ગાળાના છે જેમ કે 3 મહિના અને એક વર્ષ વચ્ચે પરિપક્વતાને વર્તમાન અસ્કયામતો ગણવામાં આવે છે.

• બિન-વર્તમાન અસ્કયામતો વર્તમાન અસ્કયામતો તરીકે પ્રવાહી નથી અને ટૂંકા ગાળામાં વેચાણ કરવાનો હેતુ સાથે રાખવામાં આવતી નથી.

• એક કંપનીની શુભેચ્છા, બ્રાન્ડ નામ, બૌદ્ધિક સંપત્તિ, પેટન્ટ વગેરે. નોન-પ્રેન્ટ એસેટ્સ તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે.