કરન્સી સ્વેપ અને એફએક્સ સ્વેપ વચ્ચે તફાવત

કરન્સી સ્વેપ વિ FX સ્વેપ

અદલબદલ ડેરિવેટિવ્ઝ છે કે જેનો ઉપયોગ રોકડ પ્રવાહના પ્રવાહને સ્વેપ કરવા માટે થાય છે અને હેજિંગ હેતુઓ માટે મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ લેખ બે પ્રકારનાં સ્વૅપ્સ પર નજીકથી નજર રાખે છે, જેનો ઉપયોગ વિદેશી વિનિમય દર જોખમ ઘટાડીને વિદેશી ચલણને અદલાબદલ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. કરન્સી અદલબદલ અને એફએક્સ અદલાબદલી એકબીજાના સમાન હોય છે, અને તેથી, તે જ રીતે સરળતાથી એકરૂપ થઈ શકે છે. લેખ દરેકના સ્પષ્ટ ઉદાહરણો અને સ્પષ્ટતા આપે છે અને હાઇલાઇટ્સ આપે છે કે તે એકબીજાથી કેવી રીતે સમાન અને અલગ છે.

કરન્સી સ્વેપ શું છે?

એક ચલણ સ્વેપ બે ચલણની ચોક્કસ રકમની વિનિમયતા માટે બે પક્ષો વચ્ચેનો કરાર છે. એક લાક્ષણિક ચલણ સ્વેપ વિદેશી ચલણ સમજૂતીનું નિર્માણ કરે છે જ્યાં એકબીજા ચલણમાં ચૂકવણીની શ્રેણી માટે એક ચલણમાં બે પક્ષો અદલાબદલી કરે છે અથવા 'સ્વેપ' કરે છે. એકબીજા ચલણની સમાન રકમના લોન માટે એક ચલણમાં વસતી લોનની રુચિ અને મુખ્ય ચુકવણી કરવામાં આવે છે તે ચૂકવણી.

ઉદાહરણ તરીકે, એક યુ.એસ. સ્થિત કંપનીને બ્રિટિશ પાઉન્ડની જરૂર છે અને યુકેમાં આવેલી કંપનીને યુએસ ડોલર જરૂરી છે. આ પરિસ્થિતિમાં, યુ.એસ. પેઢી પાઉડ ઉધાર લેશે, અને યુકે કંપની ડૉલર ઉધાર લેશે; યુ.એસ. કંપની યુ.કે.ના પેઢીના દેવા માટે ચૂકવણી કરશે જે USD (પ્રિન્સિપલ અને યુએસમાં વ્યાજની ચૂકવણી) અને યુ.કે. પેઢી યુ.એસ. પેઢીના દેવા માટે ચૂકવણી કરશે (પાઉન્ડમાં મુખ્ય અને વ્યાજની ચૂકવણી). આવા વિનિમયને સફળતાપૂર્વક લેવા માટે ક્રમમાં, વ્યાજ દર (નિશ્ચિત અથવા ફ્લોટિંગ), ઋણની રકમ પર સંમત થાય છે, અને પાકતી તારીખ સેટ હોવી જોઈએ. કરન્સી અદલબદલ એવા પક્ષકારો માટે સ્પર્ધાત્મક ફાયદો રજૂ કરે છે, કારણ કે આ પક્ષો હવે વિદેશી વિનિમય દરના જોખમને ઓછો અનુભવ સાથે ઓછા ખર્ચે વિદેશી ચલણમાં ઉધાર લઈ શકે છે.

એફએક્સ સ્વેપ શું છે?

એફએક્સ સ્વેપ એ બે પક્ષો વચ્ચેનું એક કરાર છે, જે એક સમયે રેટ પર સંમતિ આપતા એક ચલણની ચોક્કસ રકમ ખરીદવા (અથવા વેચવા) સાથે સંમત થાય છે, અને પછીની તારીખે એક જ સમયે ચલણના વેચાણ માટે (અથવા ખરીદે છે) દર પર સંમત એફએક્સ સ્વેપ વ્યવહારમાં 2 પગ છે. સ્વેપના પ્રથમ તબક્કામાં, પ્રવર્તમાન હાજર દરમાં ચલણની ચોક્કસ રકમ અન્ય ચલણ સામે ખરીદવામાં આવે છે (અથવા વેચી). ટ્રાન્ઝેકશનના બીજા તબક્કામાં, ફોરેડે રેટમાં અન્ય ચલણ સામે એક સમાન ચલણની (અથવા ખરીદી) વેચવામાં આવે છે.

સરળ ઉદાહરણ લઈએ તો, કંપની પાસે 500,000 યુરો છે અને 5 મહિનાની અંદર યુએસ આવશ્યક છે. કંપનીએ પહેલાથી જ અન્ય ચલણ (યુરો) માં ભંડોળ મેળવ્યું હોવાથી, તેઓ આ ભંડોળનો ઉપયોગ વિદેશી વિનિમય દરના જોખમને જોયા વગર તેમની જરૂરિયાતને પૂરી કરી શકે છે.કંપની વર્તમાન હાજર દરે બેંકને 500,000 યુરો વેચી શકે છે, અને ડોલરની સમકક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને 5 મહિનામાં યુરિયસ પાછા ખરીદવા અને યુએસ ડોલર વેચવા માટે સંમત થશે.

કરન્સી સ્વેપ વિ એફએક્સ સ્વેપ

કરન્સી સ્વેપ્સ અને ફોરેન એક્સચેન્જ સ્કેપ્સ એકબીજા જેવા જ છે, કારણ કે તેઓ વિદેશી વિનિમયના જોખમને હેજિંગમાં સહાય કરે છે અને કોર્પોરેશનોને એક પદ્ધતિ આપે છે જેમાં વિનિમય દર જોખમને વિનિમય કરવા માટે ન્યૂનતમ સંપર્ક . તેમ છતાં, ચલણના સ્વેપમાં રોકડ પ્રવાહ (વ્યાજની ચુકવણી અને સિદ્ધાંતો) ની શ્રેણીમાં એકબીજાથી આ બે ડેરિવેટિવ્ઝ એકબીજાથી જુદા છે, જ્યારે એફએક્સ સ્વેપમાં 2 વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે; હાજર દર પર વેચાણ અથવા ખરીદી, અને આગળ દર પર પુનઃખરીદી અથવા પુનર્વિકાસ.

બીજી મોટી ફરક એ છે કે ચલણ સ્વેપ એ એક એવી લોન છે કે જે ક્યાં તો પક્ષ દ્વારા લેવામાં આવે છે જ્યાં વ્યાજ અને મુખ્ય ચૂકવણીની વિનિમય કરવામાં આવે છે, જ્યારે એફએક્સ સ્વેપ એક ઉપલબ્ધ ચલણનો ઉપયોગ કરીને હાથ ધરવામાં આવે છે, જે પછી તેના માટે વિનિમય કરે છે. અન્ય ચલણની સમાન રકમ

સારાંશ:

કરન્સી સ્વેપ અને એફએક્સ સ્વેપ વચ્ચે તફાવત

• એક સામાન્ય ચલણ સ્વેપ વિદેશી ચલણ કરારનું બનેલું છે જ્યાં બે પક્ષો એક ચલણમાં ચૂકવણીની શ્રેણી (વ્યાજ અને મુખ્ય) ને બદલી અથવા 'સ્વેપ' કરે છે. અન્ય ચલણમાં ચૂકવણીની શ્રેણી.

• એફએક્સ સ્વેપ એ બે પક્ષો વચ્ચેનું એક કરાર છે, જે એક સમયે રેટ પર સંમત થાય છે અને પછીની તારીખે સમાન ચલણના વેચાણ માટે (અથવા ખરીદે છે) ચલણની ચોક્કસ રકમ ખરીદવા (અથવા વેચાણ) સંમત થાય છે. એક દર પર સંમત

• કરન્સી અદલાબદલી અને વિદેશી વિનિમય અદલાબદલી એકબીજા જેવી જ હોય ​​છે કારણ કે તે વિદેશી વિનિમયના જોખમને હેજિંગમાં સહાય કરે છે અને કોર્પોરેશનોને એક એવી પદ્ધતિમાં પ્રદાન કરે છે કે જેમાં વિનિમય દર જોખમના વિનિમયના લઘુત્તમ એક્સપોઝર સાથે વિદેશી વિનિમય મેળવી શકાય છે.