વેચાણની કિંમત અને સામાનના ખર્ચના વચ્ચેનો તફાવત વેચાય છે

કી તફાવત - વેચાણની કિંમત વિ. કિંમતની કિંમત

વેચાણની કિંમત અને વેચાયેલી માલસામાનની કિંમત બે શબ્દો છે જે ઘણીવાર એકબીજાના બદલે વાપરવામાં આવે છે વેચાણ અને માલસામાનના ખર્ચની બંને કિંમત સામાનનું ઉત્પાદન કરવા, માલ ખરીદવા, અંતના ગ્રાહકને વેચવા અથવા કોઈ સેવા પ્રદાન કરવાના ખર્ચની નોંધ કરે છે. આ બંને રકમનો વેચાણની આવક પછી આવકના નિવેદનમાં જણાવવામાં આવે છે. વેચાણો અને વેચાણની કિંમતની કિંમત વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે વેચાયેલી વસ્તુઓની સી ઉપાડપાત્ર છે જ્યારે વેચાણની કિંમત નથી.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 સેલ્સ કિંમત શું છે
3 વેચવાના ગૂડ્સની કિંમત શું છે
4 સાઇડ બાય સાઇડનીસન - વેચાણની કિંમત વિ. ખાંડની કિંમતની કિંમત
5 સારાંશ

વેચાણની કિંમત શું છે?

સેલ્સની કિંમત એ સેવા પ્રદાન કરવાના સંકળાયેલ સીધો ખર્ચ રેકોર્ડ કરવા માટે વપરાતો શબ્દ છે; આમ, આ સેવા સંબંધિત સંસ્થાઓમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે જે ભૌતિક પ્રોડક્ટને તેમની મુખ્ય સ્ટ્રીમ ઑપરેશન તરીકે આપતા નથી. ત્યારથી સેવા માત્ર વ્યવસાયો કોઈ પણ ઓપરેટીંગ ખર્ચને મૂર્ત સ્વરૂપથી સીધી રીતે સંબંધિત કરી શકતા નથી, તેઓ તેમની આવકના નિવેદનો પર વેચવામાં આવતા માલસામાનની કોઈપણ કિંમતની યાદી આપી શકતા નથી. તેમની આવકના નિવેદનો પર વેચવામાં આવેલા માલસામાનના કોઈપણ ખર્ચ વિના, તેઓ કોઈ પણ કિંમતના વેચાણની કપાતનો દાવો કરી શકતા નથી.

ઇ. જી: હોસ્પિટલમાં, સીધી દર્દી સંભાળ પૂરી પાડવા શ્રમ, તબીબી પુરવઠો અને સાધનસામગ્રી માટેના સીધો ખર્ચને વેચાણની કિંમત તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

વેચાયેલા ગૂડ્ઝની કિંમત શું છે

વેચી માલનો મુદતનો ખર્ચ ઉત્પાદન સંસ્થાઓ કે જે ભૌતિક ઉત્પાદનોના શેરો ધરાવે છે તે માટે લાગુ પડે છે. વેચાયેલા માલસામાનની કિંમત નીચે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ગણવામાં આવે છે.

ગૂડ્ઝની કિંમતની કિંમત = પ્રારંભિક ઈન્વેન્ટરી + ખરીદીઓ - અંતની ઈન્વેન્ટરી

વેચાણની કિંમત માટે વિપરીત, વેરોના ખર્ચના ભાગ માટે કરવેરા ઘટાડવા ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ખર્ચનો એક ભાગ ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. આ ઇન્ટર્નલ રેવન્યુ સર્વિસ (આઇઆરએસ), ટેક્સ ઓથોરિટી દ્વારા માન્ય છે. આઇઆરએસ પબ્લિકેશન 334: સ્મોલ બિઝનેસસ અને આઇઆરએસ પબ્લિકેશન 550 માટે કરવેરા માર્ગદર્શિકા એ જ સંબંધિત વધુ વિગતો પૂરી પાડે છે.

ગુડ્સના ખર્ચે કર ​​બાદ કરાયેલા ખર્ચાઓ વેચાય છે

  • કાચો માલ

સંસાધનો જે બિનપ્રોસાયેલ છે, તેને સમાપ્ત ચીજોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે

  • સંગ્રહ અને નિયંત્રણ ખર્ચ

સ્ટોરેજ અને કાચા માલ ખસેડવાની કિંમત અને નિર્માણના માળમાં અને બહારના માલને

  • શિપિંગ ખર્ચ

કેટલીક કંપનીઓ અન્ય દેશોમાંથી કાચી સામગ્રી આયાત કરે છે, આમ શિપિંગ ચાર્જ સામેલ છે.

  • ડાયરેક્ટ મજૂર ખર્ચ

વેતન અને પગાર કામદારોને વેચાતા હોય છે જે ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા છે.

  • ફેક્ટરી ઓવરહેડ ખર્ચ

આડકતરો ખર્ચ અને અન્ય તમામ મેન્યુફેકચરિંગ સપોર્ટ ખર્ચ

આકૃતિ 1: કાચા માલના ભાવમાં વધઘટ સીધી સામાનના ખર્ચને અસર કરે છે

પ્રોડકટને વેચાણપાત્ર શરતમાં લાવવામાં માત્ર ખર્ચ . ઈ. ફિનિશ્ડ માલ, વેચાયેલી ગૂડ્ઝની કિંમતમાં સમાવેશ કરી શકાય છે. સમાપ્તિ માલના વિતરણ, જાહેરાત અને પરિવહન જેવા ખર્ચ અહીં સમાવી શકાશે નહીં; તેમને ઓપરેટીંગ ખર્ચ તરીકે ગણવા જોઇએ. કંપનીઓ કે જેઓ પ્રોડક્ટ્સ ખરીદી અને વેચાણ કરે છે, ઉત્પાદકો પાસેથી સંબંધિત ચીજવસ્તુઓ (ખરીદીની કિંમત) ખરીદવાના ખર્ચને વેચાણની કિંમત તરીકે ગણવામાં આવશે.

વેચાણની કિંમત અને વેચાયેલી ગૂડ્ઝની કિંમત વચ્ચે શું તફાવત છે?

વેચાણની કિંમતની કિંમતની કિંમત વેચાઈ

વેચાણની કિંમત ટેક્સ કપાતપાત્ર નથી વેચાયેલી ગૂડ્ઝની કિંમત ટેક્સ કપાતપાત્ર છે
સર્વિસ સંગઠનોના રેકોર્ડનો ઉપયોગ સેવાને વિતરિત કરવા માટે સંબંધિત ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને વેચાણની કિંમત.
ઉત્પાદન સંગઠનોનો રેકોર્ડ ઉત્પાદન સામાનને લગતી સીધો ખર્ચ માટે વેચવામાં આવતા ગૂડ્ઝની કિંમત. સારાંશ - વેચાણની કિંમત વિ. કિંમતની કિંમત

સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય હિસાબી સિદ્ધાંતો વેચાણની વસ્તુઓના વેચાણ અથવા વેચાણની કિંમત પર કોઈ વિગતવાર માર્ગદર્શિકા આપતી નથી, જે એક કારણ છે કે શા માટે બે શબ્દો એક સાથે જોડાયેલા છે વારંવાર વેચાણના વેચાણ અને કિંમતની કિંમત વચ્ચેનો તફાવત ઉત્પાદન અથવા સેવાની તક દ્વારા ઓળખી શકાય છે. સામાનના વેચાણ અને વેચાણની કિંમત બંને માટે, કંપનીઓએ ઉત્પાદન અથવા સેવાના સંદર્ભમાં સીધો ખર્ચનો સમાવેશ કરવા માટે સાવચેત રહેવું જોઈએ.

સંદર્ભ:

1. રોસ, સીન "વેચાયેલી માલસામાનની કિંમત (COGS) અને વેચાણની કિંમત વચ્ચે શું તફાવત છે? "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 26 નવેમ્બર 2014. વેબ 19 ફેબ્રુઆરી 2017.
2. "પ્રકાશન 334, નાના વ્યવસાય માટે કરવેરા માર્ગદર્શિકા (વ્યક્તિઓ માટે જે અનુસૂચિ સી અથવા સી-ઇઝેડનો ઉપયોગ કરે છે). "પ્રકાશન 334, નાના વ્યવસાય માટે કરવેરા માર્ગદર્શિકા (વ્યક્તિઓ માટે જે અનુસૂચિ સી અથવા સી-ઇઝેડનો ઉપયોગ કરે છે). એન. પી. , n. ડી. વેબ 19 ફેબ્રુઆરી 2017.
3 "ડાયરેક્ટ ખર્ચ "મુક્ત શબ્દકોષ ફેલેક્સ, એન. ડી. વેબ 19 ફેબ્રુઆરી 2017.
4 "ગૂડ્ઝના વેચાણ અને ગ્રોસ પ્રોફિટનો ખર્ચ - બાઉન્ડલેસ ઓપન ટેક્સ્ટબુક "બાઉન્ડલેસ. એન. પી. , n. ડી. વેબ 19 ફેબ્રુઆરી 2017.
5 "વેચાણની કિંમત શું છે? વ્યાખ્યા અને અર્થ. "BusinessDictionary કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ 19 ફેબ્રુઆરી 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "ગ્લોબલ ટ્રેડ ગૅલ બરછટ અનાજ સોયા 2008 યુએસડીએ" યુએસડીએના ઇકોનોમિક રિસર્ચ યુનિટ દ્વારા, અમે ફેડરલ ગોવ - (પબ્લિક ડોમેઈન) કૉમન્સ મારફતે વિકિમિડિયા