સ્પર્ધાત્મકતા અને સ્પર્ધાત્મકતા વચ્ચેના તફાવત

ક્ષમતા વિ સ્પર્ધાત્મકતા

અંગ્રેજી ભાષામાં એક વ્યકિત દ્વારા કબજામાં આવતી કુશળતા અથવા ક્ષમતાઓનો સંદર્ભ આપતી ક્ષમતા કહેવાય છે. યોગ્યતા એક એવી સંજ્ઞા છે જે વ્યક્તિને નોકરી કરવા માટે સક્ષમ કરવાની ક્ષમતા વર્ણવે છે. સ્પર્ધાત્મકતા (એક સંજ્ઞા) પણ કહેવાતી અન્ય એક શબ્દ છે જે કાયદેસર રીતે ક્વોલિફાય થવા માટેની ગુણવત્તા અથવા સ્થિતિ છે. જો કે, આ શબ્દો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે અને લગભગ સમાન અર્થો છે, લોકોમાં ઘણી મૂંઝવણ છે કારણ કે તેઓ સક્ષમતા અને સક્ષમતા વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી. આ લેખ, અર્થો અને પ્રસ્તાવનાને પ્રકાશિત કરવાના પ્રયત્નો કરે છે જેમાં આ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સ્પર્ધાત્મકતા શું છે?

શબ્દની ક્ષમતા, જો વ્યક્તિની ક્ષમતા અથવા લાયકાત તરીકે રોજિંદા બોલચાલમાં સામાન્ય હોવા છતાં, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઘણા સૂચિતાર્થ હોય છે ઉદાહરણ તરીકે, જીવવિજ્ઞાનમાં, ડીજીએન (DNA) લેવા માટે કોશિકાના ક્ષમતાને યોગ્યતા કહેવાય છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રમાં, રોકની ક્ષમતા તે ધોવાણ સામે પ્રતિકાર કરે છે. જ્યુરિસપ્રુડેન્સમાં, સાક્ષીની ક્ષમતા એ છે કે વ્યક્તિની માનસિક ક્ષમતા કાનૂની કાર્યવાહીમાં ભાગ લે છે. જો કે, ઉદ્યોગમાં મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યાં તે વ્યકિત પાસેથી કોઈ ચોક્કસ જોબ કરવા માટે ચોક્કસ જરૂરિયાતોનો ઉલ્લેખ કરે છે.

સ્પર્ધાત્મકતા શું છે?

બીજી બાજુ, ઔદ્યોગિક ધોરણે યોગ્યતા, અનુભવ અને અન્ય વિશેષતાઓ સાથે કુશળતા અને જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે કે જે કાર્ય અથવા કામ કરવા માટે જરૂરી છે. સરળ શબ્દોમાં, કૌશલ્યોની નોકરી માટે આવશ્યક કુશળતા છે. આ રીતે જ્યારે તમે સ્પર્ધાત્મકતા બતાવવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એ કે તમને વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે શું કરવું જોઈએ અને કેટલી સારી રીતે.

ટૂંકમાં:

ક્ષમતા વિ સ્પર્ધાત્મકતા

• ભલે બંને સમાન અર્થ, સક્ષમતા અને સક્ષમતાનો ઉપયોગ અલગ અલગ સંદર્ભોમાં થાય છે.

• યોગ્યતા વ્યક્તિની ક્ષમતા અથવા કુશળતા અને જ્ઞાન ધરાવે છે.

• જોબ્સની સ્પર્ધાત્મકતાની વિગતો કેવી રીતે કરવી અને તે કઇ સ્તરે કરવું તે વર્ણવો.