મૂડીની કિંમત અને વળતરની દર વચ્ચેનો તફાવત

મૂડી વિરુદ્ધ વળતરની કિંમત

કંપનીઓને વ્યવસાયિક કામગીરી શરૂ કરવા અને ચલાવવા માટે મૂડીની જરૂર છે. શેરધારકો, બોન્ડ્સ, લોન, માલિકનું યોગદાન વગેરે જેવી ઘણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કેપિટલ કદાચ મેળવી શકે છે. મૂડીખર્ચનો ખર્ચ ઈક્વિટી મૂડી (શેર ઇશ્યૂ કરવાના ખર્ચ) અથવા દેવું મૂડી (વ્યાજ ખર્ચ) મેળવવા માટે થયેલા ખર્ચનો સંદર્ભ આપે છે. વળતરનો દર એ વળતરનો ઉલ્લેખ કરે છે જે વ્યવસાય પ્રવૃત્તિઓ અને વૃદ્ધિમાં રોકાણ મૂડી દ્વારા મેળવી શકાય છે. નીચેના લેખમાં મૂડી અને વળતરના દરની કિંમત અને બંને વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદનો ઉલ્લેખ કરે છે.

મૂડીની કિંમત શું છે?

મૂડીખર્ચની કિંમત એવા વળતરનો દર છે જે અન્ય પ્રોજેક્ટમાં સમાન જોખમ સ્તર સાથે રોકાણ કરીને મેળવી શકાય છે; અહીંનો ખર્ચ વૈકલ્પિક વળતર દ્વારા વળતરની તક કિંમત હશે. મૂડીનો ખર્ચ ઇક્વિટીના ખર્ચ અને દેવુંના ખર્ચને ઉમેરીને ગણવામાં આવે છે.

ઇક્વિટીની કિંમત રોકાણકારો / શેરહોલ્ડરો દ્વારા આવશ્યક વળતરનો સંદર્ભ આપે છે, તેને s = R f + β s તરીકે ગણવામાં આવે છે. > (આર એમ -આર એફ ). સમીકરણમાં, s સુરક્ષા પર અપેક્ષિત વળતર છે, R એફ સરકારી સિક્યોરિટીઝ દ્વારા ચૂકવાયેલા જોખમ મુક્ત દરને દર્શાવે છે (આ છે કારણ કે જોખમી ઇન્વેસ્ટમેંટ પર વળતર હંમેશા સરકારી જોખમ મુક્ત દર કરતા વધારે છે), β s બજારના ફેરફારોની સંવેદનશીલતાને દર્શાવે છે, R એમ તે છે બજારના વળતરનો દર, જ્યાં (R એમ -R એફ ) બજાર જોખમ પ્રીમિયમનો ઉલ્લેખ કરે છે.

દેવુંની કિંમત

(R એફ + ક્રેડિટ જોખમ દર) (1-ટી) તરીકે ગણવામાં આવે છે. અહીં, બોન્ડના જોખમ મુક્ત દર દેવુંને સાથે બંધબેસતા શબ્દ માળખું સાથે ક્રેડિટ જોખમ દર અથવા દેવું સ્તરો સાથે વધતા ડિફૉલ્ટ પ્રીમિયમ પર ઉમેરવામાં આવે છે, જે પછી કરની દરમાં ઘટાડો કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે કારણ કે દેવું છે ટેક્સ કપાતપાત્ર રીટર્ન દર શું છે?

વળતરનો દર મૂડીના રોકાણ પછી મેળવવામાં આવતી વળતરનો સંદર્ભ આપે છે. રોકાણ નક્કી કરવું જોઈએ કે નહીં તે નક્કી કરવાના મહત્ત્વના પરિબળોમાંથી એક તે વળતરના સ્તર પર આધારિત છે જે તે રોકાણ કરવાથી કમાણી કરી શકાય છે. આ વળતર હાથ ધરવામાં આવેલા જોખમોના સ્તર પર આધારિત છે, અને સામાન્ય નિયમ એ છે કે જોખમ વધારે છે, વળતર વધારે છે. મૂડી રોકાણ પર વળતરનો દર રોકાણના થવું જોઈએ તે નિર્ધારિત કરવા માટે સમાન જોખમના સ્તર સાથેના રોકાણ સાથે સરખામણી થવો જોઈએ.

મૂડીની વિપરીત રીટર્નની કિંમત

મૂડીનો ખર્ચ અને વળતરની દર એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે મૂડીખર્ચનો ખર્ચ ઈક્વિટી અને દેવુંના ખર્ચની કુલ કિંમત છે અને તે સમાન જોખમના સ્તર સાથે અન્ય પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરવા માટેનો તકનીક કિંમત (વળતર કે જે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે) છે. વળતરનો દર રોકાણ, વળતર, આવક અથવા પ્રવાહનો ઉલ્લેખ કરે છે જે રોકાણ કરી શકે છે. સમાન જોખમ સ્તરના રોકાણો વચ્ચે નિર્ણય કરતી વખતે વળતરમાં વધારો થવો જોઈએ અને મૂડીની કિંમત વૈકલ્પિક કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ.

સારાંશ:

મૂડીની કિંમત ઈક્વિટી મૂડી (શેર ઇશ્યૂ કરવામાં આવતી કિંમત) અથવા દેવું મૂડી (વ્યાજ ખર્ચ) મેળવવા માટે થયેલા ખર્ચને દર્શાવે છે.

• વળતરનો દર એ વળતરનો ઉલ્લેખ કરે છે જે વ્યવસાય પ્રવૃત્તિઓ અને વિકાસમાં મૂડી રોકાણ દ્વારા મેળવી શકાય છે.

• સમાન જોખમના સ્તરના રોકાણો વચ્ચે નિર્ણય કરતી વખતે વળતરમાં વધારો થવો જોઈએ અને મૂડીની કિંમત વૈકલ્પિક કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ.