ખર્ચ અસરકારકતા એનાલિસિસ અને કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કિંમત અસરકારકતા વિશ્લેષણ vs કિંમત લાભ વિશ્લેષણ

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ અને વચ્ચે મુખ્ય તફાવત ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ એ છે કે ખર્ચ-અસરકારકતા વિશ્લેષણ પ્રોજેક્ટના સંબંધિત ખર્ચા અને પરિણામો (અસરો) ની સરખામણી કરે છે, જ્યારે ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ પ્રોજેકટની અસરના માપના નાણાંકીય મૂલ્યને સોંપે છે. આ બંને તકનીકોનો ઉપયોગ મોટે ભાગે પ્રોજેક્ટની પ્રકૃતિ અને ઉદ્યોગનો પ્રકાર પર આધાર રાખે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 કિંમત અસરકારકતા વિશ્લેષણ શું છે
3 કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ શું છે
4 સાઇડ બાયપાસ એનાલિસિસ - કિંમત અસરકારકતા વિશ્લેષણ vs કિંમત લાભ વિશ્લેષણ
5 સારાંશ

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ શું છે?

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ મૂલ્યાંકન સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યાં એક પ્રોજેક્ટ દ્વારા ઉત્પાદિત આઉટપુટ નાણાકીય શરતોમાં માપવામાં આવે છે. આરોગ્ય અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગોમાં આ અભિગમ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જ્યાં લાભ પ્રમાણમાં ગુણાત્મક હોય છે, કારણ કે માત્રાત્મક છે. દાખલા તરીકે, સ્વાસ્થ્ય સંશોધનમાં, સફળતા માપદંડ માટેના મહત્ત્વના માપદંડ એ પાસાં છે જેમ કે બીમારીઓને અટકાવી અને જીવનના વર્ષમાં વધારો થયો છે, જ્યાં અનુક્રમે બચાવી લેવામાં આવતી દરેક બીમારી રોકવા અને જીવનના દર વર્ષે ખર્ચ થાય છે.

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણની અન્ડરલાઇંગ ખ્યાલ એ છે કે એક પ્રોજેક્ટ અથવા રોકાણ, ભલે તે નાણાંકીય દ્રષ્ટિએ વ્યક્ત કરી શકાય, તેનો નાણાકીય મૂલ્ય એકલા માટે મૂલ્યાંકન ન કરવું જોઈએ અને ગુણાત્મક પરિબળો પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ . નીચે પ્રમાણે 'ખર્ચ અસરકારકતા રેશિયો' ની ગણતરી કરી શકાય છે.

કિંમત અસરકારકતા ગુણોત્તર = રોકાણનો ખર્ચ / ઇન્વેસ્ટમેંટનો પરિણામ

આકૃતિ 01: સ્વાસ્થ્ય અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગોમાં ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.

કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ શું છે?

પણ 'લાભ ખર્ચ વિશ્લેષણ' તરીકે ઓળખાતા , કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસીસ એક વ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા છે જેના દ્વારા વ્યવસાયના નિર્ણયોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. આપેલ પરિસ્થિતિ અથવા વ્યવસાય-સંબંધિત ક્રિયાના લાભોનો સારાંશ થાય છે, અને પછી તે ક્રિયા લેવા સાથે સંકળાયેલા ખર્ચને બાદ કરવામાં આવે છે. કોસ્ટ બેનિફિટ વિશ્લેષણ વ્યાપારના નિર્ણયને અમલમાં મૂકવા માટેના ખર્ચ અને લાભો વચ્ચેનો એક સમાધાન છે.નિર્ણય લેવાના માપદંડ રોકાણ સાથે આગળ વધવા માટે હશે જો ફાયદાઓથી ખર્ચો વધુ પડતો હોય. કોસ્ટ બેનિફિટ વિશ્લેષણ નાણાંકીય દ્રષ્ટિએ એક પ્રોજેક્ટના ખર્ચની ગણતરી કરીને અને લાભો સાથે સરખામણી કરીને, નાણાંકીય આંકડાઓમાં પણ વ્યક્ત કરે છે.

તમામ સીધી અને પરોક્ષ ખર્ચ, સાથે સાથે રિકરિંગ અને નોન્રેકરિંગ ખર્ચ પણ ધ્યાનમાં લેવાવી જોઇએ અને ખર્ચને ઓછો અંદાજ ન કરવા અથવા લાભો વધુ પડતો અંદાજ ન કરવા માટે કાળજી લેવી જોઇએ. વધુમાં, નીચેના ખર્ચને પણ ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ.

  • પ્રોજેક્ટનો અવસર ખર્ચ (વૈકલ્પિક રોકાણમાં ભંડોળનું રોકાણ કરીને સંભવિત લાભો)
  • પ્રોજેક્ટ ન કરવા માટેનો ખર્ચ
  • પ્રોજેક્ટની નિષ્ફળતાના સંભવિત ખર્ચના

જોકે, એ નોંધવું જોઇએ કે ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ એક સરળ રોકાણ વિશ્લેષણ સાધન છે અને તે મર્યાદિત સમય અવધિથી નાના અને મધ્યમ કદના રોકાણો માટે જ યોગ્ય છે. જટિલતા અને રોકડ પ્રવાહની અનિશ્ચિતતાને લીધે વિસ્તૃત સમય ગાળામાં વિસ્તૃત મોટા પાયેના પ્રોજેક્ટ્સ માટે યોગ્ય નિર્ણય સાધન ગણી શકાય નહીં.

આકૃતિ 02: ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણમાં સામાન્ય પગલાઓ

કિંમત અસરકારકતા એનાલિસિસ અને કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ વચ્ચે શું તફાવત છે?

- કોષ્ટક અસરકારકતા એનાલિસિસ vs કિંમત લાભ એનાલિસિસ

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ એ આર્થિક વિશ્લેષણનો એક પ્રકાર છે જે પ્રોજેક્ટના સંબંધિત ખર્ચા અને પરિણામો (અસરો) ની તુલના કરે છે.

કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસીસ પ્રોજેક્ટની અસરના માપના નાણાંકીય મૂલ્યને સોંપે છે. મૂલ્યાંકનની પ્રકૃતિ
ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ મિશ્ર (જથ્થાત્મક અને ગુણાત્મક) પ્રોજેક્ટ મૂલ્યાંકન તકનીક છે.
કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસીસ એ એક માત્રાત્મક પ્રોજેક્ટ મૂલ્યાંકન ટેકનિક છે. વપરાશ
ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ સેવા સંબંધિત સંગઠનો માટે યોગ્ય છે, ખાસ કરીને હેલ્થકેર સેક્ટરમાંના લોકો
કોસ્ટ બેનિફિટ વિશ્લેષણ ખૂબ તકનિકી અને ઔદ્યોગિક પ્રોજેક્ટ્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે યોગ્ય છે કારણ કે નાણાકીય મૂલ્યો સરળતાથી આવા પ્રોજેક્ટ્સને સોંપવામાં આવે છે. તકનીતિ કિંમત
ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ સામાન્ય રીતે તક ખર્ચને ધ્યાનમાં લેતું નથી
ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણમાં અવકાશની ગણતરી કરવી જોઈએ. સારાંશ - કિંમત અસરકારકતા એનાલિસિસ વિ કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ

ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણ અને ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ વચ્ચેનો તફાવત મુખ્યત્વે તેના આધારે નિર્ધારિત કરે છે કે શું આઉટપુટના મૂલ્ય (ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણમાં) અથવા નાણાંકીય મૂલ્ય (ફોર એક પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ લાભ વિશ્લેષણ) તેના સહજ વ્યાપારી સ્વભાવને લીધે વેપારી સંગઠનોમાં કોસ્ટ બેનિફિટ વિશ્લેષણ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જ્યારે સેવા સંબંધિત સંસ્થાને ખર્ચ અસરકારકતા વિશ્લેષણના ઉપયોગથી વ્યાપકપણે ફાયદો થાય છે.

સંદર્ભ:

1. "કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસીસ અને કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એનાલિસિસ વચ્ચે તફાવત કેવી રીતે? "
ક્રોન કોમ 01 ફેબ્રુઆરી 2013. વેબ 21 માર્ચ 2017. 2. "કિંમત-અસરકારકતા વિશ્લેષણનો અર્થઘટન "
જર્નલ ઓફ જનરલ ઇન્ટરનલ મેડિસિન. બ્લેકવેલ સાયન્સ ઇન્ક, ઑક્ટો.1998. વેબ 21 માર્ચ 2017. 3 "કોસ્ટ-બેનિફિટ એનાલિસિસ "
ઈન્વેસ્ટોપેડા એન. પી. , 22 મે 2015. વેબ 21 માર્ચ 2017. 4. "કોસ્ટ-બેનિફિટ એનાલિસિસ કરવાનું "
ડમીસ એન. પી. , n. ડી. વેબ 21 માર્ચ 2017. ચિત્ર સૌજન્ય: પિક્સાબે