કરાર અને ખરીદીના આદેશ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કોન્ટ્રાક્ટ વિ ખરીદ ઓર્ડર

કરાર અને ખરીદીના હુકમ બંને કરારના સ્વરૂપમાં દાખલ થવાના બે રીત છે. કરાર સામાન્ય રીતે વ્યવસાય અને વ્યક્તિગત વ્યવહારોમાં જોવા મળે છે અને માન્યતા અને વિશિષ્ટ શરતો પ્રદાન કરે છે, જેમાં ચોક્કસ કાર્ય પૂર્ણ કરવું છે. ખરીદી ઑર્ડર એ એક પ્રકારનો કરાર છે કોન્ટ્રાક્ટ અને ખરીદીના હુકમ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવત એ છે કે કરાર બે કે તેથી વધુ પક્ષો વચ્ચે એક કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા કરાર છે જે ચોક્કસ કાર્ય માટે (અથવા ન કરે) જવાબદારી બનાવે છે જ્યારે જ્યારે ખરીદી ઑર્ડર ( પી.ઓ.) ખરીદનાર દ્વારા વેચનાર દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર ઓફર છે, જે સંમત ભાવ માટે માલસામાનની ખરીદી કરવા માટેની સંમતિ વ્યક્ત કરે છે.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 કોન્ટ્રેકટ ઓર્ડર
3 શું છે ખરીદી ઓર્ડર
4 શું છે સાઇડ બાય સાઇડ સરખામણી - કોન્ટ્રાક્ટ વિ ખરીદ ઓર્ડર
5 સારાંશ

કોન્ટ્રેક્ટ શું છે?

એક કરાર એ બે કે તેથી વધુ પક્ષો વચ્ચે કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા કરાર છે જે ચોક્કસ કાર્ય કરવા (અથવા ન કરે) કરવાની જવાબદારી બનાવે છે. કોન્ટ્રાક્ટ્સ બિઝનેસ અથવા વ્યક્તિગત અર્થમાં રચના કરી શકાય છે; જોકે, કાયદામાં વિગતવાર રીતે વર્ણવવામાં આવે છે. કાયદા મુજબ, કરાર તરીકે કરાર તરીકે કરારમાં નીચેના ઘટકો હાજર હોવા જોઈએ.

 • ઓફર અને સ્વીકૃતિ
 • બાંયધરી સંબંધો બનાવવા પક્ષકારો વચ્ચેનો ઇરાદો
 • વચન માટે ચૂકવણી કરવાની દરખાસ્ત
 • બંને પક્ષોની સંમતિ
 • પક્ષકારોની ક્ષમતા કાર્ય
 • કરારની કાયદેસરતા

કરારને મૌખિક રીતે (સ્પષ્ટ કરાર) અથવા લેખિત (લેખિત કરાર) માં દાખલ કરી શકાય છે.

એક્સપ્રેસ કરાર

એક સ્પષ્ટ કરાર લેખિત કરાર વિના મૌખિક રીતે રચાય છે

ઇ. જી. પર્સન એ અને પર્સન બી એ કોન્ટ્રાક્ટમાં પ્રવેશે છે કે જ્યાં વ્યક્તિ એ $ 605, 200 માટે વ્યક્તિ X ને ઓટોમોબાઇલ વેચવાનો છે. 200 એક કોન્ટ્રેક્ટની રચના ટેલિફોન વાતચીત દ્વારા થઇ.

લેખિત કરાર

લેખિત કરાર એક કરાર છે જ્યાં કરારની શરતો લેખિત અથવા છપાયેલ સંસ્કરણમાં દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવે છે. આ સ્પષ્ટ પુરાવાને કારણે એક્સપ્રેસ કોન્ટ્રાક્ટ કરતાં વધુ વિશ્વસનીય માનવામાં આવે છે.

ઇ. જી. વ્યક્તિ X અને પર્સન વાય અનુક્રમે એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી છે. તેઓ લિખિત કરારમાં દાખલ થાય છે જ્યાં પર્સન એક્સ પર્સન વાયને પસંદ કરે છે, જેમાં સંમત સમયના સમયગાળામાં ચોક્કસ કાર્ય પૂર્ણ થાય છે.

વ્યવસાયમાં, કંપનીની જરૂરિયાત પર આધાર રાખીને બનાવાયેલા કોન્ટ્રેક્ટના વિવિધ પ્રકારના હોય છેથોડા નીચે વર્ણવેલ છે.

 • વેચાણનો બિલ - એક વ્યક્તિને એક પક્ષથી બીજામાં બદલીને
 • ખરીદી ઑર્ડર (નીચે વર્ણવેલ)
 • સુરક્ષા કરાર - એક શાહુકાર અને કરાર વચ્ચેનો કરાર. લોનના લેનારા
 • રોજગારનો કરાર - એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી વચ્ચેનો કરાર જે રોજગારની શરતોને સ્પષ્ટ કરે છે
 • ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એગ્રીમેન્ટ - વિતરક
 • ગુપ્તતા કરાર સાથેના સંબંધની રૂપરેખા - તૃતીય પક્ષોને ચોક્કસ માહિતીની ગુપ્તતાના રક્ષણ માટેનો કરાર

આકૃતિ 01: કરાર બે અથવા વધુ પક્ષો વચ્ચે કાનૂની રીતે બંધનકર્તા કરાર છે.

ખરીદી ઑર્ડર શું છે?

ખરીદીના હુકમ ( પી.ઓ. ) એક ખરીદદાર દ્વારા વેચનાર દ્વારા જારી કરાયેલી એક અધિકૃત ઑફર છે, જે સંમત ભાવે માલસામાનની ખરીદી માટે સંમતિ વ્યક્ત કરે છે. પી.ઓ. (PO) નંબર પર આધારીત ખરીદી ઑર્ડરનો આરોપ છે. ખરીદીના હુકમના આધારે, સપ્લાયરે ચુકવણીની પહેલાં ખરીદીઓ કરેલી વસ્તુઓને પહોંચાડે છે અથવા જહાજો આપે છે, જ્યાં ખરીદી ઑર્ડર કાનૂની રક્ષણ (એક કરાર) તરીકે સેવા આપશે. કંપનીઓ બાહ્ય સપ્લાયરો પાસેથી ઉત્પાદનો અને સેવાઓની ખરીદી પર નિયંત્રણ કરવા માટે ખરીદી ઓર્ડરનો ઉપયોગ કરે છે.

ખરીદીના હુકમનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તે ગ્રાહકને તપાસવાની મંજૂરી આપે છે કે શું આદેશ આપ્યો છે અને શું પ્રાપ્ત થાય છે તેની વચ્ચે કોઈ ફરક છે. તે છેતરપિંડીની સંભાવના પણ ઘટાડે છે કારણ કે તમામ સંબંધિત માહિતી જેમ કે બિલિંગ સરનામું, શિપિંગ તારીખ, જથ્થા અને ઑર્ડરની કિંમત ખરીદી ક્રમમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. સપ્લાયરના દૃષ્ટિકોણથી, ચોક્કસ ઓર્ડરો પર ચૂકવણી કરવામાં આવે ત્યારે તે ટ્રેક કરવા માટે અનુકૂળ બનાવે છે. આ અર્થમાં, ખરીદી ઑર્ડર ગ્રાહક અને સપ્લાયર એમ બન્ને માટે ફાયદાકારક દસ્તાવેજ તરીકે કાર્ય કરે છે. તકનીકી વિકાસ સાથે, સંખ્યાબંધ કંપનીઓ સોદા કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક ખરીદી ઑર્ડર્સની રજૂઆત કરે છે અને તેને 'ઇ-પ્રોક્યોરમેન્ટ' અથવા 'ઇ-ખરીદની માંગણી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

આકૃતિ 02: ખરીદ હુકમનું ફોર્મેટ

કોન્ટ્રાક્ટ અને ખરીદ ઓર્ડર વચ્ચે શું તફાવત છે?

કોન્ટ્રાક્ટ વિ ખરીદ ઓર્ડર

કરાર એ બે કે તેથી વધુ પક્ષો વચ્ચે એક કાયદેસર રીતે બંધનકર્તા કરાર છે જે ચોક્કસ કાર્ય કરવા (અથવા ન કરે) કરવાની જવાબદારી બનાવે છે. ખરીદીનો ઓર્ડર (પી.ઓ.) ખરીદનાર દ્વારા વેચનાર દ્વારા જારી કરાયેલી સત્તાવાર ઓફર છે, જે સંમત ભાવ માટે માલસામાનની ખરીદી કરવા માટેની સંમતિ વ્યક્ત કરે છે.
ઉપયોગ કરો
કોન્ટ્રાક્ટ્સ વ્યવસાયમાં અથવા વ્યક્તિગત અર્થમાં થઈ શકે છે ખરીદીના ઓર્ડરનો વ્યવસાયના અર્થમાં રચના થઈ શકે છે જ્યાં ભૌતિક ચીજોનો ટ્રાન્સફર કરવાનો હેતુ છે.
ફોર્મ
કરાર મૌખિક અથવા લેખિત કરાર હોઈ શકે છે. ખરીદી ઑર્ડર એ લેખિત કરાર છે

સારાંશ - કોન્ટ્રાક્ટ વિ ખરીદ ઓર્ડર

કોન્ટ્રાક્ટ અને ખરીદના હુકમ વચ્ચેના તફાવતનું મુખ્યત્વે ઉપયોગ અને તેના પર ઉપલબ્ધ ફોર્મ પર આધાર રાખે છે. એક કરાર વિસ્તૃત અવકાશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જ્યારે ખરીદીના હુકમ કરારનો પ્રકાર છે. કોન્ટ્રેક્ટમાં સામેલ પક્ષકારો માટે કાનૂની રક્ષણ આપવામાં આવે છે કારણ કે તે કરારમાં પ્રવેશવાનો એક લોકપ્રિય માર્ગ છે કારણ કે કોન્ટ્રેક્ટનો ભંગ થયો હોય તો દંડ ચૂકવવામાં આવે છે.કરાર સાથે સંબંધિત તમામ જરૂરી માહિતી તેની અસરકારકતા સુધારવા માટે સ્પષ્ટ થયેલ હોવી જોઈએ.

સંદર્ભ:
1. "કોન્ટ્રાક્ટના કાયદાની મૂળભૂત વિચાર "લિંક્ડઇન સ્લાઈડશેર એન. પી. , 17 એપ્રિલ 2015. વેબ 25 મે 2017.
2 "ખરીદ ઑર્ડર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? "ક્રોનિક. કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ 25 મે 2017.
3 ડોડ, ક્લેર "નાના વેપારો માટે ખરીદીના હુકમોના 5 જટિલ લાભો "ટર્બાઇન એન. પી. , 25 જૂન 2016. વેબ 25 મે 2017.

ચિત્ર સૌજન્ય:
1. મેક્સપિક્સેલ દ્વારા "સહી કોન્ટ્રેક્ટ પર્સન સાઇનિંગ અ ડોક્યુમેન્ટ" (સીસી0)
2 "ખરીદી ઓર્ડર વિનંતી ફોર્મ" પોકેટબુક યાત્રા દ્વારા - પોતાના કામ (સીસી દ્વારા-એસએ 4. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા