ક્ષમતા અને પ્રભાવ વચ્ચેનો તફાવત

સક્ષમતા પરફોર્મન્સ

સક્ષમતા અને પ્રભાવ, સામાન્ય રીતે ઘણા ક્ષેત્રો જેમ કે માનવીય સંસાધનો, શિક્ષણ, કુશળતા વિકાસ, તાલીમ વગેરે. જોકે, બે શબ્દોની નિકટતા અને તેઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેવા સંદર્ભોની સમાનતાને કારણે, ઘણીવાર તેમના મતભેદો હોવા છતાં પરિભાષા અને પ્રભાવને એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

સ્પર્ધાત્મકતા શું છે?

માનવીય સંસાધનોમાં યોગ્યતાને એક વ્યક્તિની યોગ્ય રીતે અથવા તેણીની ભૂમિકા યોગ્ય રીતે કરવા માટે અથવા કોઈ ચોક્કસ ભૂમિકા કરવા માટે પર્યાપ્ત ક્વોલિફાય કરવાની ક્ષમતા તરીકે વર્ણવી શકાય છે. કર્મચારીઓને ઓળખવા, વિકાસ અને મૂલ્યાંકન કરવા માટે માર્ગદર્શક તરીકે કામ કરતા વ્યાખ્યાયિત વર્તણૂકોના સમૂહને સમાવવા, કાર્યક્ષમતા પ્રેરણા માટે ખ્યાલ તરીકે 1959 માં આર. ડબલ્યુ વ્હાઈટ દ્વારા "કુશળતા" શબ્દનો સૌપ્રથમ પરિચય આપવામાં આવ્યો હતો.

વિવિધ લોકો ઘણી રીતે સક્ષમતા વ્યાખ્યાયિત કરે છે, પરંતુ કેટલાક વિદ્વાનો કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા જ્ઞાનાત્મક કુશળતા, વ્યવહારુ અને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન, વર્તન અને મૂલ્યોના સંયોજન તરીકેની યોગ્યતા માને છે. જો કે, પ્રકૃતિમાં પ્રબળ થવાની ક્ષમતા જાણીતી છે કારણ કે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં સક્ષમ વ્યક્તિ કાર્ય કરી શકે છે તે પરિસ્થિતિના સંદર્ભ પર આધાર રાખે છે.

કામગીરી શું છે?

કામગીરીની પરિભાષાને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે અથવા પૂર્વતૈયારી, ચોકસાઈ, ખર્ચ અને સ્પીડની પરિપૂર્ણતાના જાણીતા ધોરણો સામે માપવામાં આવતી ચોક્કસ કાર્યની સિદ્ધિ. ચોક્કસ કામગીરી પછી, કોઈ પ્રદર્શન માપન કે જે વ્યક્તિ, સંસ્થા, જૂથ અથવા સિસ્ટમની કામગીરી અંગેની માહિતી, વિશ્લેષણ અને / અથવા એકઠી કરે છે તે જરૂરી છે. પરફોર્મન્સની જવાબદારીની પરિપૂર્ણતા તરીકે પણ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે, જે વળતરને કરારના જવાબદારીમાંથી રિલીઝ કરે છે. બોનસ એ ક્રિયાની વાસ્તવિક વસૂલાત છે, અથવા ચોક્કસ કાર્યમાં કાર્યરત હોય ત્યારે જે પદ્ધતિ કાર્ય કરે છે.

પ્રદર્શન અને યોગ્યતા વચ્ચે શું તફાવત છે?

જેમ જેમ બે શબ્દો મોટેભાગે માનવ સંસાધનોનો અભ્યાસ અને ઉપયોગમાં ઉપયોગ થાય છે, પ્રદર્શન અને સક્ષમતા વ્યક્તિઓ અને તેમની સાચી ક્ષમતાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, તેમની વચ્ચેના ઘણા તફાવતો તેમને અલગ પાડતા હતા.

• યોગ્યતા વ્યક્તિની ફરજો કરવા અથવા તે કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ક્વોલિફાય કરવાની ક્ષમતા છે. પ્રદર્શન એક પ્રવૃત્તિ અથવા આપેલ કાર્યની સિદ્ધિ છે.

• યોગ્યતામાં "જાણીને" શામેલ છે પ્રદર્શનમાં "કરવાનું" શામેલ છે

• કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કર્યા વગર ક્ષમતાની આકારણી કરવી મુશ્કેલ છે