વળતર અને મહેનતાણાની વચ્ચેનો તફાવત

વળતર વિ મહેનતાણું < વળતર અને મહેનતાણું વચ્ચેનો તફાવત શોધવા ખરેખર એક ખડતલ છે બે શબ્દો એકબીજાના બદલે ઉપયોગમાં લેવાય છે અથવા તે અસંખ્ય વખત સમાન રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યા છે કે જે તફાવતને દોરવા મુશ્કેલ છે. જોકે, એક સામાન્ય ભૂલ એ વળતર તરીકે સમાન અર્થ હોવાને કારણે વળતરનો વિચાર કરવો. શરતોને પારખવાની આદર્શ રીત નાણાકીય ચુકવણીનો ઉલ્લેખ કરતી વળતરને લાગે છે, જ્યારે મહેનતાણું નાણાંકીય અને બિન-નાણાંકીય ચુકવણીઓ એમ બંનેનો સંદર્ભ આપે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે શરતો દરેક વ્યક્તિ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત અને સમજી શકાય છે. આમ, આ અંગે કોઈ પતાવટની વ્યાખ્યા નથી.

વળતર શું છે?

શબ્દ વળતરને

અન્ય કોઇ ચીજની વસ્તુના બદલામાં આપેલું મૂલ્ય છે વળતર બે કિસ્સાઓમાં થઇ શકે છે. પ્રથમ ઉદાહરણ એ વ્યક્તિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્ય માટે કોઈને ચુકવણી કરવામાં આવતા નાણાંકીય ચુકવણીનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજા સ્થાને એવી વ્યક્તિને આપવામાં આવેલી નાણાકીય ચૂકવણીનો ઉલ્લેખ કરે છે જે નુકસાન અથવા ઇજાને ભોગ બન્યા છે. પ્રથમ ઉદાહરણ આદર્શ એમ્પ્લોયર-કર્મચારી દૃશ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આમ, વળતર કર્મચારીને તેની / તેણીની સેવાઓ અથવા કાર્યવાહી માટે આપવામાં ચૂકવણીનો ઉલ્લેખ કરી શકે છે. આ પ્રકારની વળતર સામાન્ય રીતે વેતન અથવા વેતનના રૂપમાં છે બીજા ઉદાહરણ પણ કર્મચારી સેટિંગમાં હાજર હોઈ શકે છે. જો કર્મચારીને એમ્પ્લોયર માટે કામ કરવાના પરિણામે કોઈ નુકસાન અથવા ઈજા હોય, તો પછી એમ્પ્લોયર તે કર્મચારી વળતર ચૂકવશે.

વળતરમાં ચુકવણીના અન્ય સ્વરૂપોનો સમાવેશ થઈ શકે છે, જેમ કે ઓવરટાઇમ ચુકવણી, બોનસ, તબીબી ખર્ચ આવરી લેવા માટે ચૂકવણી અને અન્ય ભૌતિક ચૂકવણી. કેટલાક સ્રોતોએ બિન-નાણાંકીય ચુકવણીનો સમાવેશ કરવા માટે વળતરની વ્યાખ્યા કરી છે. જો કે, આ વ્યાખ્યા ખરેખર વળતરમાંથી વળતરને અલગ કરશે નહીં કારણ કે આપણે નીચે જોશું. કાયદામાં પણ, વળતર એ એવી વ્યક્તિને આપવામાં આવેલી નાણાકીય ચુકવણીનું એક સ્વરૂપ છે જે નુકસાન, નુકસાન અથવા ઇજા ભોગવી છે. અગાઉ સૂચવ્યા અનુસાર, વળતરને મોનેટરી ચુકવણી તરીકે સમજવામાં આવે છે.

પગાર કર્મચારીને વળતર આપવામાં આવે છે

મહેનતાણું શું છે?

અમે બધાં જ નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ પર આવીએ છીએ જે નીચેની સજાને દર્શાવે છે.

'યોગ્ય ઉમેદવાર માટે એક આકર્ષક વળતર પેકેજ ઓફર પર છે '

નોંધ લો કે તેમાંના ઘણાએ વળતરની જગ્યાએ રેમ્યુરેશન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેનું કારણ એ છે કે મહેનતાણુંનો ઉપયોગ પૅકેજની જેમ, કંઈક વ્યાપક રીતે કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ થાય છે કે તે માત્ર પગાર જ નથી, પરંતુ આ "પેકેજમાં શામેલ ઘણા અન્ય લાભો છે."સામાન્ય રીતે, મહેનતાણાનું નામ કર્મચારીને તેની સેવાઓ અથવા કાર્ય માટે

ચુકવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે લાક્ષણિક રીતે, આ પગાર અથવા વેતનની ચૂકવણી છે. જો કે, મહેનતાણું ખૂબ વ્યાપક છે અને માત્ર એક કર્મચારીને આપવામાં આવતી સામયિક ચૂકવણી પણ અન્ય ચુકવણી અને બિન-નાણાકીય લાભો નો સમાવેશ કરે છે. એમ્પ્લોયર સાથે રોજગારની તેમની મુદત દરમિયાન કર્મચારીને આપવામાં આવેલી આ સમગ્ર પેકેજ છે નાણાંકીય લાભોમાં પગાર, ઓવરટાઇમ પગાર, વેકેશન પગાર, બોનસ અને કામગીરી સંબંધિત ચૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે. નોન-નાણાકીય ચુકવણીઓ કંપનીના વાહન, તબીબી અને / અથવા હોસ્પિટલના વીમા, ખોરાક અને આશ્રય, પેન્શન અથવા નિવૃત્તિ યોજનાઓ, કૌટુંબિક સહાય યોજનાઓ, બાળ સંભાળ, સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ અને અન્ય કોઈપણ લાભોની જોગવાઈ જેવા ફાયદા નો સંદર્ભ આપે છે. કંપની વાહનની જોગવાઈ મહેનતાણું છે

વળતર અને વળતર વચ્ચે શું તફાવત છે?

તે સ્પષ્ટ છે કે શરતો વળતર અને મહેનતાણું સમાનાર્થી નથી. તેમ છતાં સામાન્ય વલણ એ બે શબ્દોને સરખાવવા છે, આ ચોક્કસ નથી.

• વળતર, આદર્શ રીતે, અમુક કાર્ય અથવા સેવાના પ્રદર્શન માટે અથવા કોઈ નુકસાન અથવા ઇજાના ભોગ બનવાના વળતર તરીકે નાણાંકીય ચુકવણીના એક સ્વરૂપને સંદર્ભિત કરે છે. તે આર્થિક પ્રકૃતિનું છે.

• તેનાથી વિપરિત, મહેનતાણું એક વિસ્તૃત શબ્દ છે અને તે માત્ર કામ અથવા સેવાના પ્રદર્શન માટે નાણાંકીય ચુકવણી માટે જ નથી, પરંતુ તેમાં તબીબી વીમો, કુટુંબ સહાય, આવાસન, પરિવહન, પેન્શન યોજનાઓ અને બિન-નાણાકીય ચુકવણીનો સમાવેશ થાય છે. / અથવા અન્ય નિવૃત્તિ લાભો આદર્શરીતે, કર્મચારી દ્વારા થયેલા નુકસાન અથવા ઇજા માટે કર્મચારીને ચૂકવવામાં આવતી વળતરનો સમાવેશ થાય છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

પેક્સબાય દ્વારા જાહેર (જાહેર ડોમેન)

  1. એનઆરએમએ મોટરિંગ અને સેવાઓ દ્વારા મર્સિડીઝ બેન્ઝ (સીસી દ્વારા 2. 0)