કોમોડિટી મની અને ફિયાટ મની વચ્ચેનો તફાવત

કોમોડિટી મની વિ ફિયાટ મની

બંને કોમોડિટી મની અને ફિયાટ મની સામાન અને સેવાઓની ચુકવણીમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, ભલે કોમોડિટીના નાણાં વર્ષો પહેલા બટાર પદ્ધતિ (ચલણના બદલે કોમોડિટીઝનો ઉપયોગ કરીને વેપાર) તરીકે ઓળખાય છે. કેમ કે કોમોડિટી મની તેના મૂલ્યમાંથી નીકળે છે, તે ચલણના પ્રકારથી અલગ છે જેનો આપણે આજે ઉપયોગ કરીએ છીએ જે તેના ચહેરા પર છાપવામાં આવે છે તે સિવાયના કોઈ આંતરિક મૂલ્ય નથી. નીચેનો લેખ તમને ઉદાહરણો સાથે ચલણના દરેક ફોર્મની વ્યાપક સમજૂતી આપશે અને સ્પષ્ટ રૂપે રૂપરેખા આપે છે કે તે એકબીજાથી અલગ કેવી છે.

કોમોડિટી મની શું છે?

કોમોડિટીનો નાણા ચલણના પ્રકારથી જુદો છે જેનો આપણે હાલમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોમોડિટી મની ચલણને દર્શાવે છે જે મૂલ્યના ધાતુ અથવા પદાર્થમાંથી બનાવવામાં આવી છે, અને તેથી તેનાથી બનેલ મૂલ્યમાંથી તે મૂલ્ય ધરાવે છે, કારણ કે તે ચલણના અન્ય સ્વરૂપો જે તેના ચહેરા પર મુદ્રિત મૂલ્ય ધરાવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક સોનાનો સિક્કો માત્ર $ 1 બિલ કરતાં વધુ મૂલ્યવાન છે કારણ કે સોનાની કિંમત ઊંચી મૂલ્ય ધરાવે છે, કારણ કે તેના $ 1bill જેટલું મૂલ્ય છે જે તેના ચહેરા પર છપાયેલી કિંમતને કારણે $ 1 છે. (અને નહીં કે જેના પર કાગળ પર મુદ્રિત છે તે વર્થ છે).

કોમોડિટીનો નાણાં વાપરવા માટે ખૂબ જોખમી છે, કારણ કે તે અનપેક્ષિત પ્રશંસા અથવા અવમૂલ્યનનો સામનો કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, દેશ A ની ચલણ મૂલ્યવાન ધાતુની ચાંદીથી બને છે, અને વિશ્વ બજારમાં ચાંદીની માગમાં ઘટાડો થાય છે, પછી ચલણ A ની ચલણ અણધારી અવમૂલ્યન અનુભવે છે.

ફિયાટ મની શું છે?

ફિયાટ મની એ એક પ્રકારનો મની છે જેનો આપણે આજે ઉપયોગ કરીએ છીએ જે કોઈ કિંમતી પદાર્થની બનેલી નથી અને તેના પોતાના મૂલ્યનું મૂલ્ય નથી લાવે છે. ચલણના આ સ્વરૂપ સરકાર ટેન્ડર દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેના માટે કોઈ મૂલ્ય નથી (સ્વભાવિક મૂલ્ય). ફિયાટ મનીનો પણ સોનાના કોઈ પણ પ્રકારના અનામત દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવતો નથી, કારણ કે તે કોઈ પણ મૂલ્યવાન પદાર્થની બનેલી નથી, આ ચલણનું મૂલ્ય વિશ્વાસમાં છે જે સરકાર અને દેશના લોકો દ્વારા મૂકવામાં આવ્યું છે. . કારણ કે તે કાનૂની ટેન્ડર તરીકે છપાય છે, તે વ્યાપકપણે સ્વીકૃત છે.

ફિયાટ મનીનો ઉપયોગ દેશ અથવા પ્રદેશની અંદર કોઈપણ ચુકવણી માટે કરી શકાય છે, જેમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે. ફિયાટ મની ખૂબ જ લવચીક છે અને તેનો ઉપયોગ મોટાભાગની, મોટા અને નાના જથ્થાના ચુકવણીમાં કરી શકાય છે.

કોમોડિટી મની અને ફિયાટ મની

ફિટ મની અને કોમોડિટીના નાણાં બંને ચૂકવણી કરવા માટે વાપરી શકાય છે, પરંતુ બેમાંથી, ફિયાટ મની વધુ લોકપ્રિય છે અને આધુનિક અર્થતંત્રમાં તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. ફિયાટ મની કોમોડિટીના નાણાં કરતાં વધુ લવચીક છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ કોઈપણ રકમ ચૂકવવા માટે થઈ શકે છે, જેમાં સૌથી નાની રકમનો પણ સમાવેશ થાય છે.આ પ્રકારની લવચીકતા કોમોડિટી મનીમાં હાજર નથી કારણ કે સોના અથવા ચાંદી જેવા કિંમતી ધાતુની થોડી માત્રામાં ખૂબ જ મૂલ્ય છે, અને તેથી નાની માત્રા ચૂકવવા માટે સરળતાથી ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

કોમોડિટીની નાણાં પણ ખેતરો અથવા પાક જેવા નકામા વસ્તુઓ હોઈ શકે છે, અને આ કિસ્સાઓમાં, હવામાન, માટીની સ્થિતિ અને અન્ય પરિબળોને કારણે તેમનું મૂલ્ય બદલાઈ શકે છે. વધુમાં, સરકારે કોમોડિટીના નાણાંના વિરોધમાં ફિયાટ મની પર વધુ નિયંત્રણ હોય છે, કારણ કે જો કોમોડિટીની રકમ ઘઉંના ગ્રામની દ્રષ્ટિએ હોય, તો દેશના ખેડૂતો આ કોમોડિટીની વધુ બનાવશે કારણ કે તેઓ ઇચ્છે છે, ખૂબ મોટી પુરવઠો સર્જે છે જેને નિયંત્રિત કરી શકાતી નથી. . ત્યારથી ફિયાટ મની માત્ર મધ્યસ્થ બેન્ક દ્વારા છપાય છે, ત્યાં વધુ નિયમન અને નિયંત્રણ છે

સારાંશ:

કોમોડિટી મની અને ફિયાટ મની વચ્ચે શું તફાવત છે?

  • કોમોડિટી નાણાં અને આદેશાત્મક નાણાંનાં બંને સામાન અને સેવાઓ ચુકવણી ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેમ છતાં કોમોડિટી નાણાં સિસ્ટમ વિનિમય સિસ્ટમ (વેપાર બદલે ચલણ કોમોડિટીઝ ઉપયોગ કરીને) તરીકે ઓળખાય વર્ષ પહેલાં ઉપયોગમાં લેવાતી હતી.
  • કોમોડિટી મની ચલણને સંદર્ભિત કરે છે જે મેટલ અથવા પદાર્થમાંથી બનાવવામાં આવી છે જે મૂલ્યની છે, અને તેથી તેમાંથી નીકળેલા મૂલ્યમાંથી મૂલ્ય ધરાવે છે.
  • ફિયાટ મની એ એક પ્રકારનો મની છે જેનો આપણે આજે ઉપયોગ કરીએ છીએ જે કોઈ કિંમતી પદાર્થની બનેલી નથી અને તેના પોતાના મૂલ્યનું મૂલ્ય નથી લાવે છે.
  • ચૂકવણી કરવા માટે નાણાં અને કોમોડિટીના નાણાં બંનેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ આધુનિકીકરણમાં બે ફિયાટ મની વધુ લોકપ્રિય છે અને તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે.