એરબસ એ 380 અને બોઇંગ 747 વચ્ચેનું અંતર

એરબસ એ 380 વિ બોઇંગ 747

એરબસ એ 380 અને બોઇંગ 747 સાથે બધાં લક્ષણોમાં અલગ અલગ છે. એરબસ એ 380 માં સૌથી લોકપ્રિય લક્ષણ પ્લેનની સાથે બેવડું ડેક છે, જ્યારે બોઇંગ 747 એ આવા લક્ષણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. એરબસ એ 380 એ વાસ્તવિક ક્રાંતિ તરીકે જાતે જ ગણવામાં આવે છે, તે 2010 સુધીમાં સૌથી મોટું વાણિજ્યિક ઉડ્ડયન છે.

બે વિમાનો લંબાઈથી અલગ પડે છે; એરબસ એ 380 બોઇંગ 747 ની તુલનામાં વધારાની લંબાઈની લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. વાસ્તવમાં એરબસ એ 380 72 છે. 8 મીટરની લંબાઇ જ્યારે બોઇંગ 747 70 છે. લંબાઈમાં 7 મીટર.

ડબલ ડેકની ખૂબ જ હાજરી મુસાફરો માટે વધુ રહેઠાણ માટે રસ્તો ફરે છે. પરિણામે બોઇંગ 747 મહત્તમ 568 મુસાફરોની હોસ્ટ કરી શકે છે જ્યારે એરબસ એ 380 મહત્તમ 840 મુસાફરોનું આયોજન કરી શકે છે. આ એરબસ એ 380 અને 747 હોવાના મુખ્ય તફાવતો પૈકીનું એક છે. સ્પેસશિનેસ નવા કેબિન પ્રોડક્ટ્સ અને સેવાઓની ઓફર કરવાની મંજૂરી આપે છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે એરબસ એ 380 નું નવું સંસ્કરણ પહેલેથી જ આવી ગયું છે અને તે વધુમાં વધુ 950 મુસાફરો સુધી રાખી શકે છે. આ શક્ય એટલું શક્ય છે કે આ દિવસોમાં ઓછી કિંમતની ફ્લાઇટ્સ માંગમાં વધારો કરી રહી છે.

એ નોંધવું પણ મહત્વનું છે કે એરબસ એ 380 અને બોઇંગ 747 તેમની ઊંચાઇમાં પણ અલગ છે. એરબસ એ 380 અને બોઇંગ 747 ની ઊંચાઈ વચ્ચે લગભગ 4. 7 મીટરનો તફાવત છે. આમ, બોઇંગ 747 એ છ માળનું બાંધકામ છે જ્યારે એરબસ એ 380 8-વાર્તાનું બાંધકામ છે.

એરબોસ એ 380 નું પાંખ વિસ્તાર બોઇંગ 747 ના વિંગ વિસ્તારની સરખામણીએ ઘણું મોટું છે. એરબસ બોઇંગ કરતા તેના કેબિનમાં વિશાળ છે. તેથી બોઈંગ 747 કરતા Airbus A380 માં આરામ ઝોન મોટો છે.

બે એરોપ્લેન પણ વિદ્યુત ઉત્પાદનના સંદર્ભમાં અલગ પડે છે. હકીકત એ છે કે એરબસ એ 380 બોઇંગ 747 કરતા 50% વધુ પાવર પેદા કરી શકે છે. વાસ્તવમાં એરબસ એ 380 84, 000 લેગની શક્તિ પેદા કરે છે. તે બોઇંગ 747 કરતાં પણ શાંત છે, તે ઓછામાં ઓછા 50% ઓછું ઉત્પાદન કરે છે. ઘોંઘાટ