વાણિજ્ય અને વેપાર વચ્ચેનો તફાવત

કોમર્સ vs વ્યાપાર < વાણિજ્ય અને વ્યવસાય વચ્ચેનો તફાવત કેટલાક લોકો માટે કોયડારૂપ બની શકે છે કારણ કે વાણિજ્ય શબ્દ અને વ્યવસાયનું સમાન સૂચિતાર્થ છે. આ ઉપરાંત, એક જ શ્વાસમાં આ શબ્દો વિશે વાત કરવા માટે લોકોની વલણ છે, જેમ કે બંને સમાન હતા. કારણ કે વાણિજ્ય અને વ્યવસાય બંને વેપાર સાથે જોડાયેલા છે. ટ્રેડિંગ વસ્તુઓની ખરીદી અને વેચાણનો સમાવેશ કરે છે. વાણિજ્ય અને વ્યવસાય બન્ને આ ખરીદી અને વેચાણ પ્રક્રિયા પર આધારિત છે, પરંતુ જ્યારે વિવિધ દ્રષ્ટિકોણથી અમે બે શરતો પર ધ્યાન આપીએ ત્યારે તેઓ પાસે વધુ તક હોય છે. આ બંને શબ્દો એકબીજાથી જુદા જુદા છે. તેથી, વાણિજ્ય અને વેપાર વચ્ચેનો આ તફાવત આ લેખનો વિષય હશે.

વાણિજ્ય શું છે?

વાણિજ્ય એક અમૂર્ત વિચાર છે જે માલ અને સેવાઓના વેચાણ અને વેચાણની પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. વાણિજ્ય એ એક અમૂર્ત વિચાર છે, તમે એમ ન કહી શકો કે તમે વાણિજ્ય છો તે ખોટું છે. જ્યારે કોઈ કંપનીના ગ્રાહકોની વાત આવે છે ત્યારે કંપની વેપારીઓ સાથે વેપાર કરે છે, વાણિજ્ય નથી, પરંતુ કંપનીની પ્રવૃત્તિઓ વ્યાપક શબ્દ વાણિજ્યના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. વાણિજ્ય વેપાર અને વેપાર-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે સંદેશાવ્યવહાર, વાહનવ્યવહાર, વીમા અને તેથી વધુના અર્થમાં ખૂબ નજીક છે. આમ કોમર્સ એ તમામ પ્રવૃત્તિઓનો એક ભાગ છે, જે વ્યવસાયના નામે જેમ કે આયોજન, જાહેરાત, ખરીદી, વેચાણ, માર્કેટિંગ, એકાઉન્ટિંગ અને ઉત્પાદનનું નિરીક્ષણ વગેરે. કોમર્સ ફક્ત કારોબારનો ખરીદ અને વેચાણનો ભાગ છે, તેથી તે નાના છે વ્યવસાય કરતાં અવકાશમાં

વ્યવસાય શું છે?

વ્યવસાય એ અર્થમાં વધુ ભૌતિક છે કે તે કોઈ વ્યક્તિની માલિકીનું હોઈ શકે છે કોઈ વ્યક્તિ વ્યવસાય માલિકી ધરાવી શકે છે, પરંતુ તે ચોક્કસપણે વાણિજ્ય માલિક નથી. તેવી જ રીતે, કંપની તેના ગ્રાહકો સાથે વ્યવસાય કરે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, ધંધા એ એક એવી પ્રવૃત્તિ છે જે નફો મેળવવાના એકમાત્ર હેતુથી હાથ ધરવામાં આવે છે. જો કોઈ વેન આકૃતિઓ, વેપાર અને વાણિજ્ય દ્વારા વેપાર, વાણિજ્ય અને વ્યવસાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તો વેપારના ઉપગણો દેખાય છે, જે વેપાર અને વાણિજ્ય બંને ધરાવતો સૌથી મોટો વર્તુળ છે. આ બતાવે છે કે વ્યવસાય માત્ર ખરીદી અને વેચાણ કરતા વધારે છે. સંચાલન, વહીવટ, વગેરે જેવા વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા ઘણા બધા પાસાં છે.

વ્યાપાર અને વાણિજ્ય વચ્ચે શું તફાવત છે?

• વાણિજ્ય અને વ્યવસાય એ સમાન અર્થવાળા શબ્દો છે, પરંતુ તેઓ એકબીજાથી અલગ છે.

• જ્યારે વેપાર એક એન્ટિટી હોઇ શકે છે, વાણિજ્ય વેપાર અને વેપાર-સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે.

• વાણિજ્ય વ્યવસાયના ભાગને ખરીદવા અને વેચાણ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે ખરીદ અને વેચાણ કરતા બિઝનેસ કરતાં ઘણું વધારે છે.

• વાણિજ્ય અને વ્યવસાયના અભ્યાસક્રમોના સંબંધિત મહત્વમાં આ બે શબ્દો વચ્ચેનો તફાવત પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. જયારે વાણિજ્યનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી માત્ર એક સરળ સંચાલન ગ્રેજ્યુએટ છે, જેનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીનો અભ્યાસ વ્યાવસાયિક ડિગ્રી ધરાવે છે જે ઘણી વધુ તકોના દ્વાર ખુલે છે.

• જ્યારે બેચલર ઓફ કોમર્સ ડિગ્રીની વાત આવે છે ત્યારે અભ્યાસ વ્યાપક વ્યાપારી અને આર્થિક વાતાવરણ પર કેન્દ્રિત છે. પછી, બેચલર ઓફ બિઝનેસ એ વ્યક્તિગત વ્યવસાયો અને સંસ્થાઓનું સંચાલન કરે તે રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. જેમ તમે જોઈ શકો છો, વ્યવસાય ચલાવવા માટે, વ્યવસાયની ડિગ્રી વધુ યોગ્ય છે.

• વ્યવસાયમાં અનેક પ્રવૃત્તિઓ છે જેમ કે આયોજન, જાહેરાત, વેચાણ, ખરીદી, માર્કેટિંગ, એકાઉન્ટિંગ અને નિરીક્ષણનું નિર્માણ વગેરે. કોમર્સ, જે મુખ્યત્વે ખરીદી અને વેચાણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તે દરેક અને દરેક પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ છે વ્યવસાય કરો પરિણામે, વાણિજ્ય વ્યવસાય હેઠળ આવે છે

• જ્યારે વ્યવસાયની વાત આવે છે, ત્યારે માળખા પર આધારિત વિવિધ પ્રકારની વ્યવસાયો છે. તેઓ એકમાત્ર વેપારી, ભાગીદારી, ટ્રસ્ટ અને કંપની છે. કોઈ એવું કહી શકતું નથી કે વાણિજ્યમાં આવે ત્યારે આ પ્રકારના ફેરફારો અસ્તિત્વમાં આવે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

શિંગકસ્સલેની ચીજવસ્તુઓ (સીસી બાઈ-એસએ 3. 0)

  1. વેક્ટર ઓપન સ્ટોક દ્વારા વેપાર (સીસી-એસએ 3. 0)