પ્રશસ્તિ અને ટિકિટ વચ્ચેનો તફાવત

પ્રશસ્તિ વિ ટિકિટ

અકસ્માતો ટાળવા, ઓથોરિટી જાળવી રાખવા અને ટ્રાફિકને સરળતાથી ચાલવા માટે, સત્તાવાળાઓ દ્વારા ટ્રાફિક નિયમો બનાવવામાં આવે છે. ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ઉલ્લંઘનકારોને ટિકિટ ફાળવવાનું પરિણમી શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા અન્ય શબ્દ સંદર્ભો છે, અને તે ઘણા લોકોને મૂંઝવણમાં મૂકે છે ઘણા લોકો એવું વિચારે છે કે ટિકિટ સવલત જેટલી જ છે અને બે શબ્દો એકબીજાના બદલે વાપરી શકાય છે. ચાલો નજીકથી નજર કરીએ.

સંદર્ભો

ટ્રાફિકના અધિકારીનું ઉલ્લંઘન કરતી વ્યક્તિને ટ્રાફિક અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલી એક સામાન્ય નોટિસ છે. આ નોટિસ વાસ્તવમાં સત્તાવાર સમન છે જેમાં વ્યક્તિને ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાના આરોપો સામે લડવા માટે કાયદાના અદાલતમાં હાજર રહેવાની જરૂર છે. એક સંદર્ભમાં વ્યક્તિના વીમા પ્રિમીયમ પર અસર કરવાની ક્ષમતા છે કારણ કે તે વ્યક્તિના ડ્રાઇવિંગ રેકોર્ડ પર ઉલ્લંઘન કરવાની પરવાનગી આપે છે જે વીમા કંપનીના જાણમાં છે. એક ટાંકણી પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્યક્તિગત ભાગ પર પગલાં લેવાની જરૂર પડે છે કારણ કે તેને પોતાને નિયત તારીખ દ્વારા ઉલ્લેખિત કાયદાના અદાલતમાં રજૂ કરવાની જરૂર છે. નિયુક્ત અદાલતમાં સમયસર હાજર રહેવામાં નિષ્ફળતા ગુનેગાર માટે વધુ કાનૂની મુશ્કેલી લાવી શકે છે. ઘણા અલગ ઉલ્લંઘન માટે પ્રશસ્તિ અથવા કાનૂની નોટિસ જારી કરી શકાય છે.

ટિકિટો ટિકિટ

ટિકિટ

ટિકિટ એ ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી વ્યક્તિને ટ્રાફિક અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલી દંડ અથવા દંડ છે. ટિકિટ વાસ્તવમાં કાગળનો ટુકડો છે જે સ્પષ્ટ રીતે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કરેલા ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરે છે. ટિકિટ વધુ ઝડપ માટે આપવામાં આવી શકે છે અથવા તે ગેરકાયદે પાર્કિંગ કારણે હોઈ શકે છે.

પ્રશસ્તિ અને ટિકિટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એક ટાંકીને કાનૂની નોટિસ તરીકે જોવામાં આવે છે, જેમાં કોર્ટના સમન્સને સમન્સની જરૂર છે, જ્યારે ટિકિટ દંડ અથવા પેનલ્ટી તરીકે જોવામાં આવે છે જેમાં ટ્રાફિક નિયમના ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

સામાન્ય રીતે, સંદર્ભિત અથવા ટિકિટ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી કારણ કે બન્ને ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે જારી કરવામાં આવે છે અને ઉલ્લંઘનકારો માટે સમાન અસરો ધરાવે છે.

• ટાંકીને ટ્રાફિક નિયમના ચોક્કસ ઉલ્લંઘન માટેનું એક ટાંકણું છે, જ્યારે ટિકિટમાં ઘણી ઉલ્લંઘન હોઈ શકે છે.

• એક પ્રશસ્તિપત્ર નિયુક્ત કાયદાની અદાલતમાં પ્રાપ્ત થવા માટે પ્રાપ્તકર્તા માટે ફરજિયાત બનાવે છે, જ્યારે ટિકિટ ચૂકવી શકાય છે અને કોર્ટમાં વ્યક્તિમાં દેખાવની જરૂર નથી.