માર્ગદર્શિકા અને નીતિ વચ્ચેનો તફાવત

માર્ગદર્શિકા વિ પધ્ધતિ

માર્ગદર્શિકા અને નીતિ એ બે શબ્દો છે જે વ્યાપક રૂપે ખોટી રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. અન્ય લોકો વિચાર્યું કે તેઓ વિનિમયક્ષમ શબ્દો છે જેનો એક જ અર્થ હોય છે જ્યાં હકીકતમાં આ બે શબ્દો ક્રિયાના બંને પ્રકાર છે પરંતુ ફક્ત તેના વપરાશ અને એપ્લિકેશનમાં અલગ છે.

માર્ગદર્શિકા

ઉપર જણાવેલી દિશાનિર્દેશો, એક ક્રિયા છે જે લોકોને વસ્તુઓમાં ખોવાઈ ન જવા માટે મદદ કરે છે. તે કાર્યવાહીનો એક સંગ્રહ છે જે ક્રમમાં અને તાર્કિક રીતે લાગુ પાડવામાં આવશ્યક છે. જો કે માર્ગદર્શિકાને અનુસરવામાં આવવાની ઉચ્ચ સંભાવના નથી, તેમ છતાં તે હજુ પણ કંપની બનાવશે અથવા કોઈ સ્થાપના પોતાના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સાથે ચોક્કસ ધોરણો નક્કી કરશે.

નીતિ

એક નીતિ એ ક્રિયાઓનો એક સમૂહ પણ છે જેનું પાલન કરવું જોઈએ. તેના કર્મચારીઓને એમ્પ્લોયરની નીતિની જેમ નીતિમત્તાનો અમલ ફરજિયાત છે. દરેક નીતિમાં કારણો અને મૂલ્યો શા માટે બનાવવામાં આવે છે અને તે શા માટે છે તે છે. તેનો અર્થ એ પણ આયોજિત નિર્ણયો છે જેમાં એક વ્યક્તિ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી રહી છે, તે / તેણીએ સેટ નીતિ મુજબ તેના / તેણીના નિર્ણયોને આધાર આપવો જોઈએ.

માર્ગદર્શિકા અને નીતિ વચ્ચેનો તફાવત

જોકે તેઓ એકબીજાથી દૂર નથી, નીતિઓ અને દિશાનિર્દેશો, લોકોના જીવનમાં સુધારો લાવવા અને વસ્તુઓ કરવાના અંધાધૂંધી ઘટાડવાનો એક જ લક્ષ્ય છે. જ્યારે માર્ગદર્શિકા વસ્તુઓને સૉર્ટ કરવા અને વસ્તુઓને ક્રમમાં મૂકવા માટે બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે બીજી તરફની નીતિ એ કાર્યવાહીનું પાલન કરવું આવશ્યક છે કારણ કે તેમાં નિર્ણય, તર્ક અને મૂલ્યો શામેલ છે નીતિને સખતપણે પાલન કરવાની હોવાથી, જે લોકોએ લાગુ નીતિઓનું ઉલ્લંઘન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તેમને સજા છે. દિશાનિર્દેશો ફરજિયાત નથી તેથી તે ભાંગી અને સરળતાથી કોઈ પસ્તાવોથી ઉલ્લંઘન કરી શકાય છે.

માર્ગદર્શિકા અને નીતિઓ વિના, આજે આપણા વિશ્વમાં અંધાધૂંધી હશે કારણ કે ત્યાં વસ્તુઓમાં કોઈ પ્રમાણભૂત રહેશે નહીં. લોકો કદાચ પોતાની રીતે અને તેમની અનુકૂળતામાં વસ્તુઓ કરશે આ બે બાબતો આપણે જે કરવા માગીએ છીએ તે આપણી માનવ વૃત્તિને મર્યાદિત કરવા માટે અસ્તિત્વમાં છે અને વસ્તુઓ અને ક્રિયાઓ યોગ્ય ક્રમમાં મૂકવા માટે આ વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

માર્ગદર્શિકા ક્રમમાં વસ્તુઓ મૂકી જ્યારે નીતિ એક કંપની અથવા સ્થાપના માં કિંમત સુયોજિત કરે છે.

• કોઈપણ દંડ વગર દિશાનિર્દેશો ભાંગી અને ઉલ્લંઘન કરી શકાય છે, પરંતુ જો તમે એક નીતિને તોડી નાંખો અને ઉલ્લંઘન કરો છો, તો માત્ર ચોક્કસ સજાની અપેક્ષા રાખશો.