પરિપત્ર મોશન અને સ્પિનિંગ મોશન વચ્ચેના તફાવત

પરિપત્ર મોશન વિ સ્પિનિંગ મોશન

જ્યારે એક પાથ આ પ્રકારના માર્ગમાં ફરે છે ત્યારે નિયત બિંદુથી સમાન અંતરે હોય છે. એવી રીત કે જે તેના પાથનો દરેક બિંદુ પાથના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાતા નિશ્ચિત બિંદુથી સમાન અંતરે હોય છે, ગતિને ગોળ ગતિ કહેવાય છે. એક સુસંસ્કૃત વિશ્વની મુસાફરીમાં ખૂબ શરૂઆતમાં લોકો આ ગતિના મહત્વને શીખતા હતા અને ચક્રની શોધ કદાચ માનવ ઇતિહાસની સૌથી મોટી શોધ હતી. પરિપત્ર ગતિ સંચાલિત કાયદાઓ સરળતાથી ન્યૂટનના લૉઝ ઓફ ગતિ દ્વારા સમજાવી શકાય છે. જો કે, સ્પિનિંગ મોશન તરીકે ઓળખવામાં આવતી અન્ય પ્રકારની ગતિ છે જે ગોળ ગતિથી નજીકથી સંબંધિત છે. બંને, ચક્રાકાર ગતિ અને સ્પિનિંગ ગતિમાં સમાનતા હોવા છતાં તેમાં તફાવત પણ છે.

આપણા રોજિંદા જીવનમાં ચક્રાકાર ગતિના કેટલાક ઉદાહરણો એ છત પંખોની ગતિ છે જે આપણા માથા ઉપર ફરે છે, વાહનોના ટાયરની ગતિ અને સ્ટ્રિંગ સાથે જોડાયેલા પથ્થરની ગતિ જો આપણે અમારા માથા પર તે ફેરવો. સ્પિનિંગ ગતિનું ઉદાહરણ ગતિમાં ફરતા ટોચની ગતિ છે. સ્પિનિંગ ગતિ થાય છે જ્યારે કોઈ પદાર્થ તેના પોતાના કેન્દ્ર સમૂહની ફરતે ફરે છે. સ્પિનિંગ ગતિને રોટેશનલ ગતિ પણ કહેવાય છે.

એક ઉદાહરણ જ્યાં ઑબ્જેક્ટ ગોળાકાર ગતિમાં હોય છે અને સ્પિનિંગ ગતિ પણ પૃથ્વીની ગતિ છે કારણ કે તે તેની પોતાની ધરીની ફરતે ફરે છે તેમજ ગોળાકાર ગતિએ સૂર્યની આસપાસ ફરતી કરે છે. સ્પિનિંગ એ પૃથ્વીની જેમ હોય છે જ્યારે તે તેની પોતાની ધરીની ફરતે ફરે છે, જ્યારે તે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે જે ગોળ ગતિ છે.

ચક્રાકાર ગતિમાં હલનચલન માટે, કેન્દ્રિત કેન્દ્ર છે, જે નીચેના સૂત્ર દ્વારા આપવામાં આવે છે.

-3 ->

એફ = મીટર v2 / r

જ્યાં મીટર શરીરના સમૂહ છે, r એ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને વી એ તેની રેખીય વેગ છે.

પદાર્થના તેના પોતાના કેન્દ્ર વિશે ફરતી ઑબ્જેક્ટના કિસ્સામાં, ન્યૂટનના પરિભ્રમણના નિયમો દ્વારા સંચાલિત એક કોણીય વેગ છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

પરિપત્ર મોશન વિ સ્પિનિંગ મોશન

• પરિપત્ર ગતિ આપણા જીવનમાં ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે જે ઓટોમોબાઇલ્સના વ્હીલ્સની ગતિ દ્વારા ઉદાહરણરૂપ છે.

• ન્યૂટનના લૉઝ મોશન

નો ઉપયોગ કરીને પરિપત્ર ગતિ સરળતાથી સમજાવી શકાય છે • સ્પિનિંગ ગતિ એ એક પ્રકારનું ચક્રાકાર ગતિ છે જ્યાં એક પદાર્થ તેના પોતાના કેન્દ્ર સમૂહની આસપાસ ફરે છે આ ગતિ કોણીય વેગને પ્રેરિત કરે છે

• સ્પિનિંગ મોશન ન્યૂટનના રોટેશનલ ગતિના નિયમો દ્વારા સંચાલિત થાય છે.