ચોઇસ અને નિર્ણય વચ્ચેનો તફાવત

ચોઇસ વિ નિર્ણય

પસંદગી અને નિર્ણય એ અંગ્રેજી ભાષામાં આવા સરળ શબ્દો છે જે મોટાભાગના લોકોને લાગે છે કે આ શબ્દોમાંથી કયો ઉપયોગ કરવો તે જાણવું જો કે, ઘણા લોકો આ બે શબ્દો વચ્ચે ગૂંચવણ કરે છે કારણ કે તેમને પસંદગી અને નિર્ણય વચ્ચે સૂક્ષ્મ તફાવત નથી. આ લેખ પસંદગી અને નિર્ણયના અર્થો એકવાર અને બધા માટે સ્પષ્ટ કરીને આવા તમામ શંકાને દૂર કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.

ચોઇસ

જો તમે આઈસ્ક્રીમ દીવાનખાનું માં જાઓ, તો તમારી પાસે બહુવિધ પસંદગીઓ છે કારણ કે ત્યાં પસંદગી કરવા માટે ઘણા બધા સ્વાદો છે. તમે એક અથવા બીજાને પસંદ કરવા લલચાવેલ છો અને આને પસંદગી પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, પરંતુ તમે છેલ્લે એક સ્વાદ નક્કી કરો છો, જે તમારો નિર્ણય છે. નિર્ણય સૂચવે છે કે તમે છેલ્લે નિષ્કર્ષ પર પહોંચી ગયા છો તેવી જ રીતે, એક ઉદ્દેશ પ્રશ્નપત્રમાં, વિદ્યાર્થીઓને એક સવાલના શક્ય જવાબોના 3-4 પસંદગીઓ આપવામાં આવે છે જે તેમને પસંદ કરે છે અને યોગ્ય અથવા સાચા જવાબ માટે તેમની પસંદગીને ટિકિટો આપે છે.

ચોઇસ પસંદગીમાંથી આવે છે, જે સ્વીકાર્ય, અપનાવવા, નિમણૂક કરવા, તરફેણ કરવા, પસંદ કરવા, પતાવટ, કપાત અથવા પસંદ કરવાના કાર્યને સૂચવે છે. જ્યારે તમે પસંદ કરો છો, ત્યારે તે એક રેસ્ટોરન્ટમાં મેનૂ કાર્ડમાંથી એક આઇટમને પસંદ કરવા જેવું છે જો ત્યાં એક પસંદગી સમિતિ છે કે જેઓ ઇન્ટરવ્યૂમાં તેમના પ્રદર્શન પર આધારિત ઉમેદવારોને પસંદ કરવાના હોય, તો તેઓ પાસે પસંદ કરેલ ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટેના વિકલ્પો છે. મોટેભાગે જીવનમાં, જ્યારે આપણે કપડાં ખરીદવા જઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે પસંદગીઓ હોય છે, પરંતુ એવા સમયે પણ હોય છે જ્યારે પસંદગીના કોઈ વિકલ્પ ન હોય. એવું કહેવાય છે કે તમે તમારા મિત્રો પસંદ કરી શકો છો, પરંતુ તમારા સંબંધીઓ નહીં, જન્મ્યા પ્રમાણે, તમારા હાથમાં નથી.

નિર્ણય

નિર્ણય પસંદગી પ્રક્રિયાનો અંત છે કારણ કે તે ઘણા વિકલ્પોને હટાવતા અથવા હત્યા કરે છે, જ્યારે તેમાંથી એકને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે અથવા પસંદ કરવામાં આવે છે. નિર્ણય એ વિચાર પ્રક્રિયાના અંતિમ પરિણામ છે જે પસંદગીઓ અથવા તકો સાથે શરૂ થાય છે. તમે નક્કી કરો કે કઈ સ્કૂલે તમારા બાળકોને મોકલવા, બેંક કે જેની સાથે તમે આરામદાયક છો, કારનો મોડેલ અને કાર ખરીદવા માટેના વેપારી. દરરોજ આપણા માટે નવા પડકારો લાવે છે, અને અમારે નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે, કેટલાક સરળ અને અસંબંધિત અને કેટલાક હાર્ડ અને ખૂબ મહત્વપૂર્ણ.

જીવન પસંદગીઓથી ભરેલું છે, અને તે નિર્ણયો લેનાર વ્યક્તિઓ પર છે. મોટા ભાગના વખતે લોકો યોગ્ય નિર્ણયો લે છે, પણ એવા સમયે પણ છે જ્યારે તેઓ યોગ્ય નિર્ણય લેતા નથી અને તેમના જીવનમાં પાછળથી રુટી કરે છે.

ચોઇસ અને નિર્ણય વચ્ચે શું તફાવત છે?

• નિર્ણય તમે લેતી દિશાને દર્શાવે છે

• નિર્ણયમાં પસંદગીઓ પૈકીની એકની પસંદગી સૂચવે છે

• ચિકિત્સા એક વ્યક્તિની સામે વિકલ્પો અથવા અનેક વિકલ્પો છે, જ્યારે નિર્ણય અંતિમ પસંદગી છે

• પસંદગી ક્ષમતાની રજૂઆત કરે છે જ્યારે નિર્ણય અંતિમ પરિણામને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

• જ્યારે તમે એકલા નિર્ણય કરો ત્યારે પસંદગી તમને પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે.

• નિર્ણય લેવામાં આવ્યા પછી, વધુ પસંદગીઓ અસ્તિત્વમાં નથી.