વાણિજ્યક કાગળ અને વાણિજ્યિક બિલ વચ્ચેના તફાવત

વાણિજ્ય પેપર વિ કમર્શિયલ બિલ

અમે વાણિજ્ય પેપર (સીપી) અને વાણિજ્યિક બિલ જેવી નાણાકીય બાબતોમાં નાણાંકીય અને તેમના મહત્વ અને મહત્વને સમજ્યા વગર કોર્પોરેટ વર્તુળો આ નાણાકીય સાધનો બે અલગ અલગ હેતુઓ પ્રદાન કરે છે વ્યવસાયિક ઉપપ્રિક્ષક હોવા છતાં, બંને વચ્ચે ઘણી તફાવત છે. આ લેખ વાણિજયક કાગળ અને વેપારી બિલના લક્ષણોને પ્રકાશિત કરવાનો અને આ નાણાકીય સાધનો વચ્ચેના તફાવતોને અજમાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

વાણિજ્યક કાગળ

વાણિજ્યપત્ર એક ઉધાર સાધન છે જે બેન્કો અને અન્ય નાણાકીય કંપનીઓ ટૂંકા ગાળાના રોકાણ માટે નાણાંનો ઉપયોગ કરે છે. સામાન્ય રીતે બેન્કો અને મોટા કોર્પોરેશનો કાર્યકારી મૂડીનું સંચાલન કરવા અથવા ઇન્વેન્ટરી ખરીદવા માટે સીપીનો ઉપયોગ કરે છે. તમે ટૂંકા ગાળા માટે મૂડી એકત્ર કરવા માટે સીપી તરીકે વિચારી શકો છો, જે સામાન્ય રીતે એક વર્ષ કરતા ઓછો હોય છે. તે મુદતવાળા મૂલ્ય અને પરિપક્વતા મૂલ્ય ધરાવતા ડિસ્કાઉન્સ્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. વ્યાપારી કાગળના ખરીદનાર તે ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર ખરીદે છે, જે પાકતી મુદતની લઘુત્તમ વ્યાજ સી.પી. વહન કરે છે. આ વ્યાપારી કાગળોની એવી રેટિંગ છે જે તેમની સલામતી અને સલામતીનું સૂચક છે અને રોકાણકારોના આ સાધનોમાં વિશ્વાસનું પ્રતિબિંબ પાડે છે.

ભારતમાં, ઓછામાં ઓછા ચાર કરોડની નેટવર્થ ધરાવતા આ વેપારી કાગળો દ્વારા મૂડી ઊભી કરવાની મંજૂરી છે.

વાણિજ્યક બિલ

વ્યાપારી બીલો, જે નામ પ્રમાણે છે, તે બેંકો દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સાધનો છે, જે કંપની દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા ઇન્વૉઇસેસ માટે ફાયદાકારક છે. ધારો કે કોઈ કંપનીને માલ અથવા ચીજવસ્તુનું વેચાણ કરતી બીજી કંપની ચુકવણી અંગે શંકા છે અથવા તેના નાણાંની સલામતીને વધારવા માટે ઓછામાં ઓછા ઇચ્છા બેંકો દ્વારા વેપારી બીલ જારી કરી શકે છે. બૅંકો ઇન્વૉઇસેસના બદલે અગાઉથી ચુકવણી કરે છે કે જે સામાનનું વેચાણ દર્શાવે છે. આ એક સાધન છે જે એક વેચાણ થયું પછી જ અમલમાં આવે છે. આ એક ગ્રાહકના બિલને સ્વીકારવા અને / અથવા ડિસ્કાઉન્ટ કરવા બેન્કો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતું સાધન છે. વાણિજ્યક બીલો મધ્યમ ગાળાના નાણાંકીય જરૂરિયાતો માટે જારી કરવામાં આવે છે.

વ્યાવસાયિક પેપર અને વાણિજ્યક બિલ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• વ્યવસાયિક કાગળ અને વેપારી બિલ બેન્કો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નાણાકીય સાધનો છે.

• ટૂંકા સમય માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે બેંકો દ્વારા વાણિજ્યિક કાગળનો ઉપયોગ થાય છે. ખરીદનારને ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ પર સી.પી. મળે છે, જ્યારે તે પરિપક્વતા પર ચહેરો મૂલ્ય મેળવે છે

• વાણિજ્યક બિલ એક સાધન છે જે કંપનીઓને તેમના ગ્રાહકોને વેચાણ કર્યા પછી એકત્ર કરેલા ઇન્વૉઇસેસ માટે અગાઉથી ચુકવણી કરવા માટે સહાય કરે છે.

• વ્યવસાયિક કાગળ બેન્કો દ્વારા તેમની ટૂંકા ગાળાની જવાબદારીઓને પહોંચી વળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જ્યારે વેપારી બિલ્સ કંપનીઓને અગાઉથી નાણાં મેળવવા માટે મદદ કરે છે, વેચાણ માટે તેઓ બનાવે છે.