ચાર અને વાર્ચર વચ્ચેનો તફાવત

ચાર વર્ગાર્વર વર્કર

ડેટાબેઝ સિસ્ટમમાં ચાર અને વક્રરનો સામાન્ય રીતે અક્ષર ડેટા પ્રકારો વપરાય છે જે સમાન લાગે છે, જ્યારે સ્ટોરેજ આવશ્યકતાઓની વાત આવે ત્યારે તેમની વચ્ચે તફાવત છે. ડેટાબેઝ ડિઝાઇનમાં, ત્યાં ઘણાં ડેટા પ્રકારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાંના, અક્ષર ડેટા પ્રકારોને વધુ જાણીતા સ્થાન મળે છે કારણ કે તે નંબરોની સરખામણીમાં ઘણી બધી માહિતી સંગ્રહવા માટે વપરાય છે. અક્ષર ડેટા પ્રકારો શબ્દમાળાઓમાં અક્ષરો અથવા આલ્ફાન્યૂમેરિક ડેટા સ્ટોર કરવા માટે વપરાય છે. ડેટાબેઝ અક્ષર સમૂહનો પ્રકાર ડેટાબેઝ બનાવતી વખતે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે ફરીથી, આ પાત્ર ડેટા પ્રકારોમાંથી, ચારો અને વરકાર સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ લેખ સમજાવે છે કે આ બે ડેટા પ્રકારો, ચાર અને વાર્કાર, શું છે અને તેમની વચ્ચેનો તફાવત.

ચાર શું છે?

આર્કની ISO વ્યાખ્યા એ એક અક્ષર છે અને ચારનો ડેટા પ્રકાર છે ઉપયોગ એક પાત્રને સંગ્રહિત કરો ચાર (એન) અક્ષરોની નિશ્ચિત કદ સંગ્રહ કરી શકે છે. ચેર (એન) ની મહત્તમ સંખ્યા 255 અક્ષર ધરાવે છે અને સ્ટ્રિંગ લંબાઈ 1 થી 8000 સુધી મૂલ્ય હોવી જોઈએ. ચર વક્રર કરતા પચાસ ટકા વધુ ઝડપી છે અને તેથી, જ્યારે અમે સાથે કામ કરીએ છીએ ત્યારે વધુ સારું પ્રદર્શન મેળવી શકીએ છીએ. ચાર ડેટા સંગ્રહ કરતી વખતે ચાર સ્ટેટિક મેમરી ફાળવણીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે આપણે જાણીતા નિશ્ચિત લંબાઈ સાથે શબ્દમાળાઓ સંગ્રહિત કરવા માગીએ છીએ, ત્યારે તે ચારનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારું છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે 'હા' અને 'ના' 'વાય' અને 'એન' સ્ટોર કરતા હોય, ત્યારે આપણે ડેટા પ્રકારને ચારનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું રાષ્ટ્રીય ઓળખપત્ર નંબર દસ અક્ષરો સાથે સંગ્રહિત થાય છે, ત્યારે આપણે ડેટા પ્રકારનો ઉપયોગ char (10) તરીકે કરી શકીએ છીએ.

વર્કર શું છે?

નામ સૂચવે છે તેમ, વાર્કારને ચલ પાત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વાર્ચરનો ઉપયોગ આલ્ફાન્યૂમેરિક ડેટા સ્ટોર કરવા માટે થાય છે જે ચલ લંબાઈ ધરાવે છે. મહત્તમ ડેટા કે જે આ ડેટા પ્રકારને ધરાવે છે તે 4000 અક્ષરો છે અને મહત્તમ સંગ્રહ કદ 2 GB છે. વાર્ચરનું સ્ટોરેજ કદ ડેટાની વાસ્તવિક લંબાઈ વત્તા 2 બાઇટ્સ છે. Varchar ચેર કરતાં ધીમી છે અને ડેટા સંગ્રહિત કરતી વખતે તે ગતિશીલ મેમરી ફાળવણીનો ઉપયોગ કરે છે. નામ, સરનામાં, વર્ણનો, વગેરે જેવા ડેટા સ્ટોર કરતી વખતે અમે વાકારારનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ફક્ત શબ્દમાળાઓ જ નહીં, પણ તારીખના પ્રકારો જેવા બિન-સ્ટ્રિંગ પ્રકારો, "12 માર્ચ 2015", "12/03/2015" પણ સંગ્રહિત કરી શકાય છે. varchar ડેટા પ્રકાર.

ચાર અને વરકર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ભૌગોલિક અને વરચા અક્ષરના ડેટા ફીલ્ડ્સ હોવા છતાં, અર્ક એ ફિક્સ્ડ લેન્થ ડેટા ફીલ્ડ છે અને વાર્કાર એક વેરિયેબલ ડેટા ડેટા ફીલ્ડ છે.

• ચરણ માત્ર નિશ્ચિત કદના બિન-યુનિકોડ શબ્દમાળા અક્ષરોને સ્ટોર કરી શકે છે, પરંતુ વાર્કાર સ્ટ્રીમ્સના વેરિયેબલ માપો સ્ટોર કરી શકે છે.

• વારર્કમાં બદલાતા રહેલા ડેટા માટે વર્કર કરતાં ચાર શ્રેષ્ઠ છે. આનું કારણ એ છે કે ડેટાનો ફિક્સ્ડ-લાંબી હરોળ ફ્રેગ્મેન્ટેશનમાં નથી.

• ચરણ માત્ર નિશ્ચિત જગ્યાને જ ફાળવે છે જે ચલણ જાહેર કરતી વખતે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. પરંતુ વાર્કાર તેમાં દાખલ કરવામાં આવેલી માહિતીના આધારે જગ્યા પર કબજો કરશે અને લંબાઈ ઉપસર્ગ તરીકે તે 1 કે 2 બાઇટ્સનો ઉપયોગ કરશે.

• જો ડેટા 255 અક્ષરો કરતા ઓછો હોય, તો 1 બાઇટ ફાળવવામાં આવે છે અને જો ડેટા 255 કરતા વધારે અક્ષરો હોય તો 2 બાઇટ્સ આરક્ષિત છે. જો આપણે 'વાય' અને 'એન' ના ધ્વજને સંગ્રહિત કરવા માટે ચોરસનો ઉપયોગ કરીએ તો તે સ્ટોર કરવા માટે એક બાઇટનો ઉપયોગ કરશે, પરંતુ જ્યારે આપણે વાર્કારનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે લંબાઈ ઉપસર્ગ તરીકે વધારાની બાઇટ સહિત ધ્વજને સંગ્રહિત કરવા માટે તે બે બાઇટ્સ લેશે.

સારાંશ:

ચરિ વર્જારર્ચ

ડેટાબેઝમાં ઉપલબ્ધ ચાર અને વક્રર એ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા પાત્ર ડેટા પ્રકાર છે. ચારનો ઉપયોગ શબ્દમાળાને ચોક્કસ લંબાઈ સાથે સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે જ્યારે વરક્રારનો ઉપયોગ શબ્દમાળાને સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે જેમાં વિવિધ લંબાઈ હોય છે. ડેટામાંથી વધુ સારા પ્રદર્શન મેળવવા માટે, તમારા ડેટાબેઝમાંના કોષ્ટકોના ફીલ્ડ્સ માટે યોગ્ય ડેટા પ્રકારો પસંદ કરવું વધુ અગત્યનું છે. તે નાના ડેટા પ્રકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે વધુ અનુકૂળ છે જે યોગ્ય રીતે ડેટાને સ્ટોર કરી શકે છે, કારણ કે તેઓ મેમરીમાંથી ઓછી જગ્યા લે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય: વાક્રકર Wikicommons દ્વારા (જાહેર ડોમેન)