પરિવર્તન અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ફેરફાર વિ વિકાસ

ઝડપથી બદલાતા સ્પર્ધાત્મક વિશ્વમાં, સંગઠનો વ્યવસાય પર્યાવરણમાં થતા ફેરફારોને અનુકૂળ કર્યા વિના વ્યવસાયને સફળતાપૂર્વક ચલાવી શકતા નથી. સંગઠનનું પરિવર્તન સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવવા માટે બદલવા સંગઠનોનું માળખું, તકનીક અને પ્રક્રિયાનું અને વ્યવસાય મોડેલ છે. સંગઠનાત્મક સંદર્ભમાં પરિવર્તન અને વિકાસ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે સંસ્થાકીય પરિવર્તન ગ્રાહક માંગ, કર્મચારીઓ માટે વિકાસની તક, અને નીચેની રેખા ના સુધારણા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે. બીજી તરફ, સંસ્થાકીય વિકાસ એ સંગઠનની અસરકારકતાને વધારવા અને સંગઠનાત્મક ફેરફારને અમલમાં મૂકવા માટે એક આયોજિત પ્રયાસ છે. સંસ્થાનો વિકાસ, વાસ્તવમાં, પરિવર્તનના એક ચોક્કસ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેની સુવિધા આપે છે. સંસ્થાકીય વિકાસ કર્મચારી વિકાસ દ્વારા અસરકારકતા હાંસલ કરવા અંગે ચિંતિત છે.

ફેરફાર શું છે?

સંસ્થામાં પરિવર્તનશીલ સંગઠનોનું માળખું, તકનીકી અને પ્રક્રિયા, અને સ્પર્ધાત્મક ફાયદો મેળવવા માટેના વ્યવસાય મોડેલનો સમાવેશ થાય છે. ઝડપથી બદલાતા સ્પર્ધાત્મક વિશ્વમાં સફળ થવા અને પર્યાવરણીય ફેરફારોને અનુરૂપ થવા માટે, સંગઠનો ફેરફારની યોજના. પરિવર્તન દળો આંતરિક અથવા બાહ્ય હોઈ શકે છે.

સંગઠનાત્મક પરિવર્તનથી ગ્રાહકની માંગમાં વધારો કરવા, કર્મચારીઓને તેમની કુશળતા વિકસાવવા માટે અને બિઝનેસ વાતાવરણમાં સ્પર્ધાત્મક બનવા માટે વૃદ્ધિની તક ઊભી કરવા માટેની સેવા પૂરી પાડે છે. આ બધા ફેરફારો નીચે લીટીના સુધારણામાં પરિણમે છે. જ્યારે સંગઠન બદલાવ થાય છે, ત્યારે ફેરફાર માટે હંમેશા પ્રતિરોધકતા રહે છે. એના પરિણામ રૂપે, વ્યવસ્થા પ્રતિકાર સંસ્થાકીય ફેરફારનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. ફેરફાર એજન્ટમાં સંગઠનાત્મક ફેરફારનું સંચાલન કરવામાં આવશ્યક છે.

વિકાસ શું છે?

સંસ્થાકીય વિકાસ સંગઠનની અસરકારકતા વધારવા અને સંગઠનાત્મક પરિવર્તનને અમલમાં લાવવા માટે એક આયોજિત પ્રયાસ છે. આ પરિવર્તનના એક ચોક્કસ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેને સુવિધા આપે છે. સંસ્થાકીય વિકાસ કર્મચારી કુશળતાના વિકાસ દ્વારા અસરકારકતા અને સંસ્થાકીય દેખાવને હાંસલ કરવા અંગે ચિંતિત છે. માનવ સંભવિત વિકસિત કરીને સંસ્થાકીય વિકાસ સંગઠન ફેરફાર માટે સહાય કરે છે. ઉપયોગમાં લેવાતી વિકાસ માટેની તકનીકો સંવેદનશીલતા તાલીમ, સર્વેક્ષણ અભિપ્રાય અભિગમ, પ્રક્રિયા પરામર્શ, ટીમ બિલ્ડિંગ વગેરે છે.

ફેરફાર અને વિકાસ વચ્ચે શું તફાવત છે?

પરિવર્તન અને વિકાસની વ્યાખ્યા:

બદલો: સંગઠનાત્મક પરિવર્તનમાં સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવવા સંસ્થાના માળખા, તકનીકી અને પ્રક્રિયાઓ, અને વ્યવસાય મોડેલનો સમાવેશ થાય છે.

વિકાસ: સંસ્થાનો વિકાસ સંગઠનની અસરકારકતા વધારવા અને સંગઠનાત્મક પરિવર્તનને અમલમાં લાવવા માટે એક આયોજિત પ્રયાસ છે.

પરિવર્તન અને વિકાસની લાક્ષણિકતાઓ:

લક્ષ્યાંક:

બદલો: પરિવર્તન હાલની સ્થિતિથી ભવિષ્યમાં થનારી ભવિષ્યની સ્થિતિને ખસેડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

વિકાસ: વિકાસ પરિવર્તનના એક ચોક્કસ ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તેને સહાય કરે છે.

ફોકસ વિષયો:

બદલો: સંગઠનાત્મક પરિવર્તન મુખ્યત્વે પરિવર્તન શેડ્યૂલ, સમય, ગુણવત્તા અને ખર્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

વિકાસ: સંસ્થાકીય વિકાસ કર્મચારી કુશળતા, જ્ઞાન, વિકાસ અને લાંબા ગાળાની કામગીરી માટેના વર્તનને વિકસાવવા અને વધારવા પર કેન્દ્રિત છે.

સમયગાળો:

બદલો: સંગઠનાત્મક પરિવર્તનમાં ચોક્કસ સમય સૂચિ હોય છે જે સંસ્થાકીય વિકાસની સરખામણીમાં ટૂંકા ગાળા હોય છે.

વિકાસ: સંગઠનાત્મક વિકાસ એ લાંબા ગાળાના પ્રયત્નો છે જે માનવ વર્તણૂંક વિકાસ પર કેન્દ્રિત છે.

એજન્ટ્સ:

બદલો: સંગઠનાત્મક ફેરફાર એજન્ટો આંતરિક સલાહકારો, સંચાલકો, અથવા પસંદ કરેલા અધિકારીઓ છે.

વિકાસ: વિકાસ સલાહકારો મોટા ભાગે બાહ્ય સલાહકાર છે

આયોજિત અથવા નહી:

બદલો: ફેરફાર આયોજિત પરિવર્તન અથવા બિનઆયોજિત પરિવર્તન હોઈ શકે છે. આયોજિત ફેરફારો નવી ટેકનોલોજી, પ્રક્રિયા ફેરફારો, સિસ્ટમ પરિવર્તન વગેરે સંકલિત છે. બિનઆયોજિત ફેરફારો આર્થિક સ્થિતિ છે, સરકારી નીતિઓમાં ફેરફાર વગેરે.

વિકાસ: સંસ્થાનો વિકાસ હંમેશાં એક સુવ્યવસ્થિત કાર્ય છે

યોજનાનો આધાર:

બદલો: સંસ્થાનો પરિવર્તન અનુમાનિત પરિસ્થિતિ પર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વિકાસ: સંસ્થાનો વિકાસ વાસ્તવિક સંસ્થાના વાસ્તવિક સમસ્યાને આધારે આયોજન કરવામાં આવે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. એલિબરથન દ્વારા ચર્ચા કરનારા લોકો (સીસી બાય-એસએ 3. 0)
  2. માઇક પેલ દ્વારા સભા (સીસી દ્વારા 2. 5)