આઇવીએફ અને આઇસીએસઆઇ વચ્ચેનો તફાવત>

આઈવીએસ આઇસીએસઆઇ

આઈવીએફ અને આઈસીએસઆઈ ઉપ પ્રજનનક્ષમતાથી પીડાતા યુગલો માટે વધુ વ્યવહારદક્ષ સારવાર વિકલ્પો છે. બન્ને પધ્ધતિઓમાં શરીરની બાહ્ય અને ગર્ભાધાન બહારના અંડા (ઈંડુ) અને શુક્રાણુ શરીરની બાજુ બહાર આવે છે.

આઇવીએફ એ વીટ્રો ફર્ટીલાઈઝેશનનો સંક્ષેપ છે. સામાન્ય શબ્દોમાં આ ટેસ્ટ ટ્યુબ બાળક છે જો કે ગર્ભાધાન સામાન્ય રીતે પેટ્રી વાનીમાં થાય છે જે ટેસ્ટ ટ્યૂબ કરતાં વિશાળ મોં સાથે રાઉન્ડ કાચનાં વાસણ ધરાવે છે. અંડાશય જે અંડાશય (ઇંડા) નું ઉત્પાદન કરે છે તેને ઘણી ઇંડા (સામાન્ય રીતે ચક્રમાં માત્ર એક જ ઇંડાને અંડાશય દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે) પેદા કરવા દવાઓ દ્વારા ઉત્તેજિત કરવામાં આવે છે. પરિપક્વ ઇંડા ખાસ સોય દ્વારા અંડાશય બહાર sucked છે આ પદ્ધતિ ઊંચી કિંમતની પ્રક્રિયા છે, નિષ્ફળતાને ટાળવા માટે, એક જ સમયે અનેક ઇંડાનો ઉપયોગ થાય છે. આ ઇંડાને પેટ્રી ડિસ્કમાં મૂકવામાં આવે છે અને વીર્યમાંથી શુક્રાણુને એક જ ડિસ્કમાં મૂકવામાં આવે છે. ઇંડા અને શુક્રાણુની મીટીંગ અને ન્યુક્લિયસની મિશ્રણ કોઈ પણ પ્રકારના હસ્તક્ષેપથી કુદરતી રીતે થાય છે. ફળદ્રુપ બીજકોષને ડિસ્કમાં રાખવામાં આવે છે જ્યાં સુધી તે શ્રેષ્ઠ રીતે વિકસિત ન થાય (સામાન્ય રીતે 2 અથવા 3 દિવસ). પસંદ કરેલ ગર્ભ ખાસ સાધનો દ્વારા ગર્ભાશયમાં તબદીલ કરવામાં આવશે. પછી ગર્ભાવસ્થા સામાન્ય ગર્ભાવસ્થા તરીકે ચાલુ રહે છે.

આઇસીએસઆઇ એ ઇન્ટ્રા સાયટોપ્લાઝિક વીર્ય ઇન્જેક્શનનો સંક્ષેપ છે. આ પદ્ધતિમાં, શરીરમાંથી ઇંડા અને શુક્રાણુ કાઢવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ સોય દ્વારા વીર્યને વીર્યમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. (આઈવીએફમાં ઇંડા અને શુક્રાણુ એક સાથે જોડાય છે અને પ્રકૃતિ દ્વારા ગર્ભ પેદા કરે છે). ગર્ભાધાન આ પદ્ધતિમાં વધુ સફળ થાય છે. જો ગર્ભાવસ્થા સફળતા દર ગર્ભાશય દ્વારા ગર્ભના સ્વીકાર પર આધાર રાખે છે.

આઈવીએફ અને આઇસીએસઆઇ બંનેમાં, દાતા શુક્રાણુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે જો પુરુષ સાથી પ્રમાણભૂત ગુણવત્તા સાથે પૂરતી શુક્રાણુઓ પેદા કરી શકતા નથી. જોકે દાતાના શુક્રાણુઓ મેળવવામાં ઘણા નૈતિક મુદ્દાઓ છે.

સારાંશમાં

આઈવીએફ અને આઈસીએસઆઈ બંને એક સ્ત્રીને ગર્ભવતી બનાવીને કૃત્રિમ પદ્ધતિઓ ઉપયોગી છે.

બન્ને પદ્ધતિઓમાં, ગર્ભાધાન શરીરના બહાર થાય છે.

બંને મોંઘા પ્રક્રિયા છે, જો કે ICSI વધુ ખર્ચ કરે છે.

દાતા શુક્રાણુ અને સરોગેટ માતાને શુક્રાણુ અને ઇંડા મેળવવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે, જો કે નૈતિક વિચારણાઓ તે ઉપયોગને નિયંત્રિત કરશે.