આદેશની ચેઇન અને નિયંત્રણની મર્યાદા વચ્ચેની ફરક

કી તફાવત - ની ચેઇન આદેશ વિ નિયંત્રણના સ્પાન

આદેશની મર્યાદા અને નિયંત્રણ વિસ્તાર એ સંગઠનાત્મક પદાનુક્રમથી સંબંધિત સંસ્થામાં બે મહત્વપૂર્ણ પાસાં છે. બંને શબ્દો એક તરીકે મૂંઝવણમાં હોઈ શકે છે અને ઉદ્દેશ્યમાં તેમની સમાનતાને લીધે એકબીજાના ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, જે તે સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે સંસ્થામાં માનવ મૂડી અસરકારક રીતે સંચાલિત થાય છે આદેશની મર્યાદા અને નિયંત્રણની મર્યાદા વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે આદેશની સાંકળ કંપનીમાં સત્તાના સ્તરોને સંદર્ભ આપે છે, જ્યારે નિયંત્રણનું ક્ષેત્ર એ મંડળના અધ્યક્ષોની સંખ્યા છે નિયંત્રિત કરવા માટે જવાબદાર છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત

2 આદેશની ચેઇન શું છે
3 નિયંત્રણનો વિસ્તાર શું છે
4 સાઇડ બાય સાઇડરિસન - ચેન ઓફ કમાન્ડ વિ સ્પાન ઓફ કોન્યુઅર ઇન કોષ્ટક ફોર્મ
5 સારાંશ
આદેશની ચેઇન શું છે?

આદેશની ચેઇન કંપનીમાં સત્તાના સ્તરોનો ઉલ્લેખ કરે છે, i. ઈ. સંસ્થાકીય વંશવેલો કેવી રીતે રચાયેલ છે કોની જાણ કરવી તે સમજવા માટે આદેશનું ચેઇન મહત્વનું છે સંસ્થાકીય વંશવેલોમાં, દરેક પોઝિશન ટોચથી નીચે સુધી ઉપરથી એક સાથે જોડાયેલ છે. જે રીતે ઊભી રેખામાં સત્તા વહેતી છે, સ્થિતિની સ્થિતિ, આદેશની સાંકળ દર્શાવે છે. આદેશની સાંકળ માત્ર જવાબદારી અધિષ્ઠાપિત કરતી નથી, તે કંપનીની સત્તા અને નિર્ણય કરવાની શક્તિની રેખાઓ બહાર પાડે છે. આદેશની ચેઇન સરળતાથી સંસ્થાકીય ચાર્ટને જોઈને સમજી શકાય છે, જે કંપનીના માળખાને સમજાવે છે.

ઇ. જી. નીચેના રેખાકૃતિ પ્રમાણે, આદેશની સાંકળ ત્રણ સ્તરો દ્વારા પ્રચારિત કરવામાં આવે છે જ્યાં મંડળ મેનેજરને જાણ કરે છે અને સીઈઓને મેનેજરોનો અહેવાલ.

આકૃતિ 01: આદેશની ચેઇન

આદેશની સાંકળ સત્તા, જવાબદારી અને જવાબદારીઓની સ્પષ્ટ લીટીઓ સ્થાપિત કરે છે, જે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને સક્ષમ કરે છે. આદેશની સુસ્થાપિત સાંકળ એક અગ્રતા છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે કાર્યો સમયસર રીતે સમાપ્ત થાય છે જ્યાં નબળા લોકો તેમની ક્રિયાઓની જવાબદારી લે છે. આ કર્મચારીઓની કામગીરીના મૂલ્યાંકનમાં મેનેજર્સને સહાય કરે છે કારણ કે કમાન્ડની શ્રૃંખલાને જોબ વર્ણન તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો કે, કર્મચારીની લવચિકતા અને નિર્ણયો ઝડપથી લેવાની ક્ષમતા તે સમયે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે જ્યાં સમયસર ગ્રાહકોને સેવા આપવી જરૂરી છે.આમ, મેનેજરો દરેક સમયે સહકર્મચારીઓ માટે સુલભ હોવી જોઈએ.

નિયંત્રણનો વિસ્તાર શું છે?

નિયમનનો ગાળો એ સહકર્મચારીઓની સંખ્યા છે જેને નિયંત્રણમાં લેવા માટે મેનેજર જવાબદાર છે. નિયંત્રણના ભાગરૂપે મુખ્યત્વે નક્કી કરવામાં આવે છે કે કંપનીએ એક ઉચ્ચ અથવા ફ્લેટ સંસ્થાકીય માળખું અપનાવે છે.

ટોલનું માળખું

ઊંચા માળખામાં, નિયંત્રણનો વિસ્તાર સાંકડી છે ઉચ્ચ નિયંત્રણ, સહકર્મચારીઓના કામની દેખરેખમાં સરળતા અને પ્રમોશન માટેની વધુ તકો નિયંત્રણના સાંકડી વિસ્તારના મુખ્ય લાભો છે. જો કે, મેનેજમેન્ટના ઘણા સ્તરોને કારણે નિર્ણય લેવાની ગતિ ધીમી છે અને તે સંવાદના મુદ્દાઓ અને વિલંબને કારણ બની શકે છે. તેથી, કેટલાક બજાર આધારિત કંપનીઓ માટે નિયંત્રણના એક ટૂંકા ગાળા સાથે કામ કરવું અને સમયસર ગ્રાહક માંગને પહોંચી વળવું તે મુશ્કેલ બની શકે છે. સામાન્ય માળખાઓ સામાન્ય રીતે જાહેર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં જોવા મળે છે.

આકૃતિ 02: ટોલ સ્ટ્રક્ચર

ફ્લેટ સ્ટ્રક્ચર

ફ્લેટ માળખું નિયંત્રણના વિશાળ અવકાશ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે; આમ, હાયરાર્કીના સ્તરની મર્યાદિત સંખ્યા છે. એક મેનેજરને જાણ કરતા કર્મચારીઓની સંખ્યા ઊંચી હોવાથી, વધુ કામને સબઅર્ડીડીટને સોંપવામાં આવે છે, જે બદલામાં તેમની જવાબદારી અને પ્રેરણા વધારવા માટે, સ્વાયત્તતાના અર્થમાં વધારો કરે છે. નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા સપાટ માળખા સાથે પ્રકૃતિમાં ઝડપી છે અને તે બજારમાં બદલાવ માટે અત્યંત જવાબદાર છે. જો કે, મેનેજરો માટેનું વર્કલોડ નિયંત્રણના વિશાળ અવકાશ સાથે વધુ પડતું હોઇ શકે છે અને સીધી દેખરેખના મુદ્દાઓ ઊભી થઈ શકે છે. સહકર્મચારીઓના પરિપ્રેક્ષ્યમાં પ્રમોશન માટેની ઓછી તકો છે. સપાટ માળખું ઘણી કંપનીઓ અને ઉદ્યોગોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય બની ગયું છે જ્યાં બજારનું સમય અને ગ્રાહક સંતોષ એ મુખ્ય નિર્ણાયક પરિબળ છે.

સંસ્થાના માળખા ઉપરાંત, સંસ્થાના કદ પણ નિયંત્રણના વિસ્તાર પર અસર કરે છે જ્યાં ઘણા નિયામક એક મેનેજરને જાણ કરે છે અને વ્યવસ્થાપકીય કુશળતા ધરાવતા કર્મચારીઓની અછત છે

આદેશની ચેઇન અને અંકુશ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

આદેશની વિરૂદ્ધ નિયંત્રણની મર્યાદા

આદેશની ચેઇન કંપનીમાં સત્તાના સ્તરોનો ઉલ્લેખ કરે છે (સંગઠનાત્મક પદાનુક્રમની ડિઝાઇન)

અંકુશનો ગાળો સંખ્યા છે નિયમન માટે મેનેજર જવાબદાર છે. કુદરત
આદેશની ચેઇન નક્કી કરે છે કે જેમને કોની સાથે વાત કરવી.
નિયંત્રણનો વિસ્તાર મેનેજર-ગૌણ ગુણોત્તર પર આધારિત છે. નિર્ભરતા
કમાન્ડની ચેઇન સંસ્થાકીય હાયરાર્કી પર આધારિત છે.
નિયંત્રણનો વિસ્તાર મુખ્યત્વે ગ્રાહક આધાર અને ઉદ્યોગની પ્રકૃતિ પર આધાર રાખે છે. સારાંશ - આદેશની મર્યાદા નિયંત્રણની મર્યાદા

આદેશની મર્યાદા અને નિયંત્રણના વિસ્તાર વચ્ચેનો તફાવત કંપનીના અધિકારી (આદેશની સાંકળ) પરના સ્તરો પર આધાર રાખે છે અને સંચાલકની સંખ્યા દેખરેખ રાખવા માટે જવાબદાર છે. (નિયંત્રણ ગાળામાં). તફાવતો હોવા છતાં, આદેશ અને નિયંત્રણના બંને સાંકળ સમાન ઉદ્દેશ હાંસલ કરવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, જે તે ખાતરી કરવા માટે છે કે સહકર્મચારીઓને તેમની ફરજો માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે અને જ્યારે તેઓ વિવિધ સંગઠનાત્મક તફાવતોને કારણે કોઈ પણ બાબત પર ચર્ચા કરવા માગે છે ત્યારે તેઓ તેમના મેનેજર્સ સુધી પહોંચી શકે છે.

આદેશની વિરૂદ્ધ નિયંત્રણની વિડીયોની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો

તમે આ લેખનું પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાંકણી નોટ્સ મુજબ તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. કૃપા કરીને અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો. આદેશની ચેઇન અને નિયંત્રણના વિસ્તાર વચ્ચે તફાવત.

સંદર્ભો:

1. "મેનેજમેન્ટમાં નિયંત્રણની મર્યાદા: વ્યાખ્યા, ગેરલાભો અને ફાયદા. "અભ્યાસ. કોમ n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 01 જૂન 2017.

2 જોહ્ન્સન, સોફી "સંસ્થાકીય માળખામાં આદેશની ચેઇન. "ક્રોનિક. કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 01 જૂન 2017.
3 "ટોલ વી. ફ્લેટ સંસ્થાનો માળખું "ક્રોનિક. કોમ એન. પી. , n. ડી. વેબ અહીં ઉપલબ્ધ 01 જૂન 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "Lululemon ઔપચારિક સંસ્થાનો માળખું ચાર્ટ" Tdotolson દ્વારા - પોતાના કામ (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0) કોમન્સ મારફતે વિકિમિડિયા