કેશ ફ્લો અને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - કેશ ફ્લો વિ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ

રોકડ / ભંડોળની પ્રાપ્યતા વ્યવસાયના નિયમિત અસ્તિત્વ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પાસું છે. કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ અને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ કંપનીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા બે મુખ્ય નિવેદનો છે. જો કે, આ બે નિવેદનો ઘણીવાર ભેળસેળ કરવામાં આવે છે કારણ કે બંને સંસ્થાઓના રોકડ / ભંડોળની ઉપલબ્ધતા દર્શાવે છે. રોકડ પ્રવાહ નિવેદન અને ભંડોળના પ્રવાહના નિવેદનમાં મુખ્ય તફાવત એ છે કે રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન એ એક નિવેદન છે જે નાણાકીય વર્ષ માટે રોકડ પ્રવાહ અને પ્રવાહ રેકોર્ડ કરે છે જ્યારે ભંડોળના પ્રવાહનું નિવેદન એ એક નિવેદન છે જેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વપરાય છે બે હિસાબી સમયગાળા વચ્ચે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિમાં ફેરફાર જે દર્શાવે છે કે ભંડોળના પ્રવાહ અને બાહ્ય પ્રવાહ.

વિષયવસ્તુ
1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 કેશ ફ્લોનું નિવેદન
3 ફંડ ફ્લોનું નિવેદન
4 શું છે સાઇડ દ્વારા સાઇડ સરખામણી - કેશ ફ્લો વિ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ
5 સારાંશ

કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ શું છે?

કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એક નિવેદન છે જે નાણાકીય વર્ષ માટે કેશ ફ્લો અને આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરે છે. રોકડની કામગીરીના સરળ પ્રવાહ માટે કંપનીને રોકડ એક સૌથી મહત્વની અસ્ક્યામતોમાંનું એક છે અને સૌથી વધુ પ્રવાહી છે. વ્યવસાયના અસ્તિત્વ અને લાંબા ગાળાની નફાકારકતા બંને માટે પ્રવાહિતા મહત્ત્વની છે. રોકડ પ્રવાહના નિવેદનમાં વ્યવહારો રોકડ રસીદ અથવા ચૂકવણી પર નોંધાયેલા છે. ઈ. રોકડ ધોરણે.

રોકડ પ્રવાહના નિવેદનમાં નોંધાયેલા 3 મુખ્ય પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે:

ઓપરેટીંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી કેશ ફ્લો> આ વિભાગ નિયમિત કામગીરીની પ્રવૃત્તિઓના કારણે રોકડ નોંધે છે.

ઇ. જી. માલના વેચાણ, દેણકો પાસેથી મળેલી રોકડ

રોકાણ પ્રવૃત્તિઓથી રોકડ પ્રવાહ

અસ્ક્યામતોની ખરીદી અથવા વેચાણથી મળતા રોકડને રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ તરીકે નોંધવામાં આવે છે.

ઇ. જી. પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રીના વેચાણથી મેળવેલા રોકડ, ટૂંકા ગાળાની ઋણ

નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાંથી કેશ ફ્લો

સ્ટેટમેંટના આ વિભાગમાં રોકાણકારો પાસેથી રોકડ પ્રવાહ અને બાહ્યપ્રવાહ નોંધવામાં આવે છે.

ઇ. જી. લોન પર વ્યાજ ચૂકવ્યું, ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું

નીચે આપેલું કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટનું બંધારણ છે

એકવાર રોકડ સિલક ઓળખી કાઢવામાં આવે છે, કંપની રોકડ સંચાલનના સંબંધમાં નિર્ણયો કરી શકે છે. જો રોકડ સિલક (હકારાત્મક કેશ બેલેન્સ) હોય તો, ટૂંકા ગાળાના રોકાણ માટે વધારાની આવક કમાવી શકાય છે.જો કોઈ રોકડ ખાધ ​​(નકારાત્મક રોકડ બેલેન્સ) હોય તો સરળ રીતે કામગીરી ચાલુ રાખવા માટે ભંડોળના દરને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.

ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ શું છે?

ભંડોળના પ્રવાહ નિવેદન એ એક નિવેદન છે જેનો ઉપયોગ બે એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા વચ્ચે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિમાં ફેરફારનું મૂલ્યાંકન કરે છે જે દર્શાવે છે કે ભંડોળના પ્રવાહ અને બાહ્ય પ્રવાહ. આ નિવેદન સંચયના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને ભંડોળના સ્ત્રોતો અને ઉપયોગો રેકોર્ડ કરે છે.

સ્ત્રોતો

તે સંસ્થામાં ભંડોળના પ્રવાહનો ઉલ્લેખ કરે છે.

ઇ. જી. શેરોનો ઇશ્યૂ, અસ્કયામતોનું વેચાણ

એપ્લિકેશન્સ

એપ્લિકેશન્સમાં સંસ્થામાંથી ભંડોળના પ્રવાહનો સમાવેશ થાય છે.

ઇ. જી. શેરોની રીડેમ્પશન, ફિક્સ્ડ એસેટ્સની ખરીદી

કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટની જેમ, ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ પ્રકાશિત નાણાકીય નિવેદનોનો એક ભાગ નથી; આમ મુખ્યત્વે આંતરિક હેતુઓ માટે તૈયાર છે. તે સંસ્થાના નાણાકીય સ્થિતિ અને વિધેયને બે એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા વચ્ચે ઉપયોગી તુલનાત્મક સાધન તરીકે દર્શાવે છે. તે કંપનીની અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ અને ઇક્વિટીમાં બદલાવને સમજવામાં મદદ કરે છે.

કેશ ફ્લો અને ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ વિ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ

કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એક નિવેદન છે જે નાણાકીય વર્ષ માટે કેશ ફ્લો અને આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરે છે.

ભંડોળના પ્રવાહ નિવેદન એ એક નિવેદન છે જેનો ઉપયોગ બે એકાઉન્ટિંગ સમયગાળા વચ્ચે કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિમાં ફેરફારનું મૂલ્યાંકન કરે છે જે દર્શાવે છે કે ભંડોળના પ્રવાહ અને બાહ્ય પ્રવાહ. હિસાબનો આધાર
વ્યવહારોનું રેકોર્ડિંગ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં રોકડ ધોરણે હાથ ધરવામાં આવે છે.
ટ્રાન્ઝેક્શનની નોંધણી ભંડોળના પ્રવાહ નિવેદનમાં સંચયના આધારે કરવામાં આવે છે. ઘટકો
કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં કેશ ફ્લો અને આઉટફ્લોની જાણ કરવામાં આવે છે.
ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ સ્રોત અને ભંડોળના અરજીઓની જાણ કરે છે. ઉપયોગ કરો
રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન એક પ્રકાશિત નાણાકીય નિવેદન છે, આમ સંખ્યાબંધ બાહ્ય હિસ્સેદારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે.
ફંડના નિવેદનમાં આંતરિક હેતુ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે મુખ્યત્વે મેનેજરો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. સારાંશ - કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ વિ ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ

રોકડ પ્રવાહ અને ભંડોળના પ્રવાહના નિવેદનમાંનો તફાવત મુખ્યત્વે દરેક નિવેદન સાથે સંકળાયેલા ઘટકો પર આધારિત છે. રોકડ પ્રવાહના નિવેદન નાણાંના પ્રવાહ અને આઉટફ્લો રેકોર્ડ કરે છે જ્યારે ભંડોળના પ્રવાહના નિવેદનમાં સ્રોત અને ભંડોળના અરજીઓની માહિતી આપે છે. આ નિવેદનો અનુક્રમે સંસ્થાના રોકડ સ્થિતિ અને નાણાકીય સ્થિતિનો સંકેત છે. ભવિષ્યની ઓપરેટીંગ અને રોકાણ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવા માટે તમામ પ્રકારની સંસ્થાનો માટે નેટ કેશ પોઝિશન અને ફંડ પોઝિશન મહત્વપૂર્ણ બને છે.

સંદર્ભ:

1. હેકાલ, રીમ "કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ શું છે? "ઇન્વેસ્ટોપેડિયા એન. પી. , 04 મે 2017. વેબ 09 મે 2017.
2 "રોકડ પ્રવાહના નિવેદનો. "કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ | વિદ્યાર્થીઓ | એસીસીએ ગ્લોબલ | એસીસીએ ગ્લોબલ એન. પી. , n. ડી. વેબ 09 મે 2017.
3 બત્રા, કરણ "ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ: મિનિંગ એન્ડ કેવી રીતે તૈયાર કરવું?"ચાર્ટર્ડ ક્લબ એન. પી. , 27 ફેબ્રુ. 2017. વેબ 09 મે 2017.
4 "ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટની તૈયારી (સ્પીસીન સાથે). "YourArticleLibrary કોમ: ધ નેક્સ્ટ જનરેશન લાઇબ્રેરી એન. પી. , 03 જુલાઈ 2015. વેબ 08 મે 2017.