બોડકીપિંગ અને એકાઉન્ટીંગ વચ્ચેનો તફાવત

બૂકકીંગ વિરુદ્ધ એકાઉન્ટિંગ

કંપનીના હિસાબથી સંબંધિત બે અલગ અલગ વિભાગો છે. બોકીંગ પ્રારંભિક તબક્કો છે, જેમાં અમે આવક અને ખર્ચનો રેકોર્ડ રાખીએ છીએ, જ્યારે એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ કંપનીની નાણાકીય પ્રવૃત્તિનું વિશ્લેષણ કરે છે અને રિપોર્ટ્સ તૈયાર કરે છે. વ્યવસાયના યોગ્ય સંચાલન અને નાણાકીય સફળતા માટે બંને ખૂબ મહત્વનું છે.

બુકિંગ

સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો, કંપની અથવા વ્યક્તિગત નાણાકીય વ્યવહારોની નોંધણી કરવી, બુકિંગ, વેચાણ, ખરીદી, આવક અને ખર્ચ જેવી. પારંપરિક રીતે, તેને બુકબુકિંગ તરીકે કહેવામાં આવે છે કારણ કે રેકોર્ડ્સને પુસ્તકોમાં રાખવામાં આવે છે; હવે આ હેતુ માટે ચોક્કસ સોફ્ટવેર છે, પરંતુ જૂના નામ હજી પણ ઉપયોગમાં છે. સામાન્ય રીતે, ચોપડાને ચોક્કસ અને ચોક્કસ રીતે રેકોર્ડ રાખવા માટે નિમણૂક કરવામાં આવે છે. કંપનીની નાણાકીય સ્વાસ્થ્ય માટે આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે તેની કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિને અદ્યતન કરવાની વ્યવસ્થા કરે છે. વ્યવસાયની પ્રકૃતિ અનુસાર સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી પુસ્તકો છે, દૈનિક, ખાતાવહી, કેશબુક અને વ્યવસાય ચેકબુક, અન્ય ઘણા લોકોનો પણ ઉપયોગ થાય છે. એક બુકાયિપેરે તેની સંબંધિત પુસ્તકમાં ખામીમાં ખાતામાં અને પોસ્ટમાં ચોક્કસ નાણાકીય પ્રવૃતિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સિંગલ એન્ટ્રી અને ડબલ એન્ટ્રી એ બે પ્રકારના બૂકિંગ છે. નામ સૂચવે છે કે, સિંગલ એન્ટ્રીમાં ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યાં તો ડેબિટમાં અથવા તે જ એકાઉન્ટના ક્રેડિટ કૉલમમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ડબલ એન્ટ્રીના કિસ્સામાં, પ્રત્યેક ટ્રાન્ઝેક્શનની બે એન્ટ્રીઓ ખાતાધારક, ડેબીટ કોલમમાં અને અન્ય ક્રેડિટ હેડિંગ હેઠળ છે .

એકાઉન્ટિંગ

એકાઉન્ટીંગ સંગઠિત રેકોર્ડીંગ, રિપોર્ટિંગ અને કંપનીના નાણાકીય પ્રવૃત્તિના વિશ્લેષણ સાથે વહેવાર કરે છે. અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓ અંગેના નિવેદનો પણ એકાઉન્ટિંગના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. માસિક નાણાકીય નિવેદનો અને વાર્ષિક ટેક્સ રિટર્ન કરવા માટે એકાઉન્ટન્ટ્સ પણ જવાબદાર છે. હિસાબી વિભાગો કંપનીના બજેટની તૈયારી અને લોનની દરખાસ્તોની યોજના પણ કરે છે. વધુમાં, તેઓ કંપનીના ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓની કિંમતનું વિશ્લેષણ કરે છે. હવે એક દિવસ, એકાઉન્ટિંગને વ્યવસાયની ભાષા કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઘણા લોકોને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે, દાખલા તરીકે, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ એ શાખા છે, જે કંપનીના માન્ચેંટ્સને માહિતગાર કરે છે. નાણાકીય હિસાબ, કંપનીના નાણાકીય પ્રવૃત્તિ વિશે બૅન્ક, વિક્રેતાઓ અને હિસ્સેદારો જેવા, બહારના લોકોને જાણ કરે છે. બહારના અને અંદરના લોકોની માહિતીની પ્રકૃતિ અલગ છે, એટલે જ મોટી કંપનીઓને આ બન્ને શાખાઓની જરૂર છે.

તફાવતો અને સમાનતા

બંને નાણાં વિભાગના જુદા જુદા ભાગ છે, નિમણૂકમાં કંપનીની નાણાકીય પ્રવૃત્તિના વ્યવસ્થિત રેકોર્ડ રાખવાનો સમાવેશ થાય છે , જ્યાં એકાઉન્ટિંગ આગળનો વિભાગ છે, જે વિવિધ અહેવાલો અને દરખાસ્તો તૈયાર કરવા માટે આ રેકોર્ડ્સનું વિશ્લેષણ કરે છે. પ્રક્રિયામાં નિરંતર, જે કંપનીના રોજ-બ-રોજની નાણાકીય પ્રવૃત્તિનું સંચાલન કરવા માટે વ્યવસ્થાપનને મદદ કરે છે, જ્યારે એકાઉન્ટિંગ આ નાણાકીય કાર્યોને યોગ્ય બનાવે છે અને તેમના કારણો શોધી કાઢે છે. મોટી કંપનીઓમાં, એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ બિઝનેસની નાણાકીય પ્રવૃત્તિનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ખૂબ જ મોટું છે, બીજી તરફ, કોઈ વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે બુકિંગ કરે છે અથવા મોટાભાગના લોકો આ પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હોય છે, મોટી કંપનીઓમાં પણ.

ઉપસંહાર

કોઈ પણ વ્યવસાયના સફળ ચાલતા માટે બુકબુકિંગ અને એકાઉન્ટિંગ આવશ્યક છે. બોટબુકિંગ મહત્વનું છે કારણ કે તે નાણાકીય રેકોર્ડ રાખવાનો પ્રાથમિક તબક્કો છે અને હિસાબ બુકિંગની ઈંટ પર આધારિત વિશ્લેષણનું નિર્માણ છે.