બોન્ડ અને ડિબેન્ચર વચ્ચેનો તફાવત

બોન્ડ વિ ડિબેન્ચર

જીવન આશ્ચર્યથી ભરેલું છે, અને તે પણ વધુ છે જ્યારે તે નાણાંની વાત આવે છે. આજે સારી આવક ધરાવતી વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં નાણાકીય કટોકટીનો સામનો કરી શકે છે. આ અણધાર્યા નાણાકીય કટોકટીથી બચવા માટે દરેક વ્યક્તિ વિવિધ સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જે વધારાની આવક મેળવી શકે છે. બજારમાં ઘણા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે જે જોખમી અને બિન જોખમી તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. તે ખૂબ જ સારી રીતે સમજી શકાય છે કે જોખમી વિકલ્પો ઉચ્ચ લાભ મેળવે છે પરંતુ બિન જોખમી લોકો ખૂબ ઓછી વળતર આપી શકે છે. ડિબેન્ચર્સ અને બોન્ડ્સ બે એવા વિકલ્પો છે કે જે લોકોના રોકાણ પર સારી વળતર માટે લઈ શકાય. ડિબેન્ચર એ એવી કંપની છે જે ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટિબલ અથવા બિન કન્વર્ટિબલ હોઈ શકે છે. બોન્ડ કંપનીઓ દ્વારા અથવા સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને તેમની નાણાકીય જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તેમના દ્વારા લેવામાં આવતી લોન તરીકે જોઇ શકાય છે. આ બે વગાડવા મૂળભૂત રીતે રોકાણકાર પાસેથી લેવામાં આવતી લોન છે પરંતુ તેની પાસે ખૂબ જ અલગ અલગ ચુકવણીની શરતો છે.

ડિબેન્ચર્સ

ડિબેન્ચર્સ કંપની દ્વારા ખર્ચ અથવા જરૂરીયાતો માટે જરૂરી ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાના ઉધાર લોન માટે જારી કરવામાં આવે છે. ફક્ત ઇક્વિટીની જેમ જ તે કોઈને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, પરંતુ કંપનીના સામાન્ય બેઠકોમાં મત આપવાનો અધિકાર આપતું નથી. ડિબેન્ચર્સ માત્ર કંપનીઓ દ્વારા લેવામાં આવતી લોન્સ છે અને કંપનીમાં માલિકી પ્રદાન કરતી નથી. આ અસુરક્ષિત લોન છે કારણ કે કંપની પરિપક્વતા પર મુખ્ય રકમ પરત કરવા માટે બંધાયેલા નથી. ડિબેન્ચર્સ બે પ્રકારના કન્વર્ટિબલ અને નોન-કન્વર્ટિબલ છે. કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ તે છે જે પાછળથી ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. આ કન્વર્ટિબિટીટી રોકાણકારને આકર્ષણ આપે છે પરંતુ નીચા વ્યાજ દરો આપે છે. નોન કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ ઇક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ટ નથી કરતો તેથી ઊંચી વ્યાજ દર ઉપાડી શકે છે.

બોન્ડ્સ

બોન્ડ્સ વાસ્તવિક અંતરાલો પર વ્યાજ ચૂકવવા અને બોન્ડની પાકતી મુદત પર પાછા ફરેલા લેનારા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા વાસ્તવિક કોન્ટ્રેક્ટ નોટ છે. આ બોન્ડ કંપનીઓ દ્વારા તેમના ખર્ચ અને ભાવિ વિસ્તરણ માટે જારી કરવામાં આવે છે. બોન્ડ્સ પણ તેના ખર્ચ માટે સરકાર દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. એક બોન્ડ રોકાણકાર પાસેથી લેનારા લોન તરીકે જોવામાં આવે છે, જેથી ઇક્વિટી શેરની સરખામણીમાં તે કંપનીમાં હિસ્સો નહીં આપે પરંતુ તેને શાહુકાર તરીકે જોવામાં આવે છે. આ બોન્ડ એક ચોક્કસ સમયે વેચવામાં આવે છે. આ સુરક્ષિત લોન છે અને તે મધ્યમ વ્યાજ દરથી ઓછું કરી શકે છે.

બોન્ડ્સ અને ડિબેન્ચર્સ વચ્ચે તફાવત

બોન્ડ્સ અને ડિબેન્ચર્સ બન્ને જાહેર જનતા પાસેથી નાણાં એકત્ર કરવા માટે કંપનીને ઉપલબ્ધ છે. આ બંને વચ્ચે સમાનતા છે, પરંતુ નજીકની નિરીક્ષણ પર, અમે શોધી કાઢીએ છીએ કે બે વચ્ચે ઘણાં અસ્પષ્ટ તફાવતો છે.

ડિબેન્ચર્સ કરતાં બોન્ડ વધુ સુરક્ષિત છે. ડિબેન્ચર ધારક તરીકે, તમે કંપનીને અસુરક્ષિત લોન આપો છો.તે તમારા વ્યાજદરમાં ઊંચો દર ધરાવે છે કારણ કે કંપની તમારા પૈસા માટે તમને કોઈ પણ કોલેટરલ આપતી નથી. આ કારણે બોન્ડ ધારકોને નીચા વ્યાજદર મળે છે પરંતુ વધુ સુરક્ષિત છે.

જો કોઈ નાદારી હોય તો, બોન્ડધારકોને પ્રથમ ચુકવણી કરવામાં આવે છે અને ડિબેન્ચર ધારકો તરફની જવાબદારી ઓછી છે.

દેવું હોલ્ડર્સને તેમના નાણાં પર સામયિક રસ મળે છે અને શબ્દ પૂરો થયા બાદ તેઓ તેમની મુખ્ય રકમ પાછા મેળવે છે.

બોન્ડ ધારકોને સામયિક ચૂકવણી નહીં મળે ઊલટાનું, તેઓ મુદત પૂરી થયા પછી મુખ્ય અને વ્યાજ મેળવે છે. તેઓ ડિબેન્ચર્સ કરતાં વધુ સુરક્ષિત છે અને મોટાભાગે સરકારી કંપનીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

• બોન્ડ ડિબેન્ચર્સ કરતાં વધુ સુરક્ષિત છે, પરંતુ વ્યાજનો દર નીચો છે

• ડિબેન્ચર્સ અસુરક્ષિત લોન છે પરંતુ ઊંચા વ્યાજ દર ધરાવે છે

• નાદારીમાં, બોન્ડધારકોને પ્રથમ ચૂકવણી કરવામાં આવે છે , પરંતુ ડિબેન્ચર ધારકો તરફની જવાબદારી ઓછી છે

• ડિબેન્ચર ધારકોને સામયિક રસ મેળવવામાં આવે છે

• બોન્ડ ધારકો શબ્દના પૂર્ણતા પછી ઉપાર્જિત ચુકવણી મેળવે છે

• બોન્ડ્સ વધુ સુરક્ષિત છે કારણ કે તેઓ મોટે ભાગે સરકારી કંપનીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે