નાદારી અને પૂર્વ ચુકવણી વચ્ચેનો તફાવત

નાદારી વિક્કિંમત વિપક્ષ

એક વ્યક્તિ દેવાનું ઊંચું દેવું સ્તર અને દેવું ચૂકવવા માટે ભંડોળની અછતનો સામનો કરી શકે છે. તેઓ એકબીજાથી જુદા હોય છે, કારણ કે ડિફોલ્ણ પક્ષની અસરો ખૂબ અલગ હોય છે. જો કે, ઘણા લોકો સરળતાથી બે શબ્દો સાથે ગેરસમજ મેળવે છે અને ભૂલથી તેમને એક જ વસ્તુ સંદર્ભ માટે સમજી શકે છે. તેમ છતાં, એ નોંધવું જોઈએ કે નાદારી અથવા ગીરોને લેનારાની વિશ્વસનીયતા પર નકારાત્મક અસર થઈ શકે છે અને ભવિષ્યમાં નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી ભંડોળ ઉછીનું લેવાનું વધુ મુશ્કેલ બની શકે છે. નીચેના લેખે નાદારી અને ગીરો વચ્ચેના તફાવતો, તેઓ કેવી રીતે એકબીજાની સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને ઉધાર લેનારાઓની ધિરાણની સ્થિતી પર શું અસર કરે છે તે નિર્દેશ કરે છે.

નાદારી શું છે?

એક વ્યક્તિ પાસે નાદારી ભરવાનો વિકલ્પ હોય છે જ્યારે તેઓ લાગે છે કે તેઓ તેમની અસ્કયામતો ગુમાવવાના જોખમમાં છે (અસ્કયામતો સામાન્ય રીતે બેન્કો પાસેથી ગીરોની લોન દ્વારા ખરીદવામાં આવતા ઘર છે). એક વ્યક્તિ પાસે પ્રકરણ 7 અથવા પ્રકરણ 13 નાદારી માટે ભરવાનો વિકલ્પ છે પ્રકરણ 13 નાદારીની ફાઇલિંગ તેમના દેવું ચૂકવવા માટે વ્યક્તિને લગભગ 3 થી 5 વર્ષ પૂરા પાડશે, અને ચુકવણી યોજના ઓફર કરશે જેથી વ્યક્તિ પોતાના ઘરના ગીરોને અટકાવી શકે. આ વિકલ્પ વ્યક્તિને કોર્ટમાં સંમત થતાં યોજના પ્રમાણે તેના દેવાની પુન: ચૂકવણી કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી તે ધીમી ગતિએ તેના દેવાની ચુકવણી કરતી વખતે તેમના ઘરને રાખી શકે. એક પ્રકરણ 7 નાદારી ફાઇલિંગ અસમર્થતાનો એક નિવેદન તરીકે કામ કરે છે, દેવાદાર દ્વારા અસુરક્ષિત દેવાની ચૂકવણી કરે છે. કોઈ અસુરક્ષિત દેવું એ કોઈ દેવું છે જે દેવાદાર ડિફોલ્ટ્સના કિસ્સામાં ઉપયોગમાં લેવાતા કોઈપણ કોલેટરલ વગર મેળવવામાં આવે છે. આવા દેવાંમાં ક્રેડિટ કાર્ડનું દેવું, તબીબી બીલ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જો કે ગીરો લોન અસુરક્ષિત નથી (કારણ કે ખરીદનારનું ઘર કોલેટરલ તરીકે રાખવું જ જોઇએ, કારણ કે બેંક લેનારા ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં તેનું દેવું વેચી અને પુનઃપ્રાપ્ત કરે) પ્રકરણ 7 ડિરેક્ટર ફાઈલિંગ ગીરો પર કરાતા લોન્સને આવરી લેવામાં આવતો નથી

પૂર્વ ચુકવણી શું છે?

પૂર્વ ચુકવણી એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં મોર્ટગેજ લોન ઉધાર લેનાર તેના ઘરેથી તેના ઘરમાંથી કબ્જો કાઢે છે કે તે તેના દેવું ચૂકવવા માટે અસમર્થ છે. ગીરો થવાનો કારણ એ છે કે લેનારા તેના લોન્સને ચૂકવતા નથી, અને તેથી કોલેટરલ (તે ઘર કે જેના પર ગીરો લેવામાં આવ્યો હતો) બેંક દ્વારા જપ્ત થવો જોઈએ અને નુકસાનમાં વસૂલ કરવા માટે વેચી દેવામાં આવશે. નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન આ એક સામાન્ય સ્થિતિ હતી જ્યારે ગીરો ધિરાણ બબલ વિસ્ફોટ. ગીરોનો સામનો કરતા ઘણા લોકો પાસે પોતાની જાતને બચાવવા માટે ઘણા બધા વિકલ્પો છે, જેમાંના એક, નાદારી માટે ભરવાનું છે. એક નાદારી ફાઇલિંગનો અર્થ એવો નથી કે લેનારાને તેના તમામ દેવું ચૂકવવા પડશે નહીં, તેમ છતાં તે તમામ અસ્ક્યામતો ગુમાવવા સામે કામચલાઉ રક્ષણ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.

નાદારી વિ foreclosures

નાદારી અને ગીરો હાથમાં હાથમાં હોવા છતાં તેમનો પ્રભાવ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી એકબીજાથી અલગ છે. નાદારી અને ગીરો બંને શબ્દો એવી વ્યકિતઓ અથવા વ્યવસાયો સાથે સંકળાયેલા છે કે જે તેમના દેવુંને ચૂકવવા માટે સક્ષમ ન હોય તેવા પ્રવાહિતાના મુદ્દાઓનો સામનો કરે છે. પૂર્વ ચુકવણી એ છે કે જ્યારે લેનારાએ કિસ્સામાં બેંક દ્વારા ખરીદેલ એસેટને પરત કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તે ચોક્કસ એસેટ (દા.ત .: - હાઉસ) ખરીદવા માટે તે જે દેવું પ્રાપ્ત કરે છે તે પાછું મેળવવામાં અસમર્થ હોય છે. બીજી બાજુ, નાદારી, ગીરો રોકવા માટે વપરાય છે, કારણ કે નાદારીની નોંધણીથી અસુરક્ષિત દેવું (પ્રકરણ 7) નાબૂદ કરવામાં આવશે અથવા દેવું પુન: ચુકવણીની યોજના (પ્રકરણ 13) ને એકીકૃત અને સમાયોજિત કરવું પડશે. જો કે, તે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશ્યક છે કે બંને નાદારી અને ગીરો લેનારાની ક્રેડિટ રિપોર્ટમાં રહેશે અને તેમના હકદારતા પર અસર કરશે.

સારાંશ:

નાદારી અને હકાલપટ્ટી વચ્ચેના તફાવત શું છે? • દેવું ઊંચી દેવાંવાળા વ્યક્તિ સાથે અને દેવાની ચૂકવણી કરવા માટે ભંડોળની અછત.

• એક વ્યક્તિ પાસે પ્રકરણ 7 અથવા પ્રકરણ 13 ની નાદારી માટે ફાઇલ કરવાનો વિકલ્પ હોય છે જ્યારે તેમને લાગે છે કે તેઓ તેમની સંપત્તિ ગુમાવવાના જોખમમાં છે. નાદારી કાં તો લેનારાને તેના દેવું ઘટાડવા અથવા સરળ ચુકવણી યોજના મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે.

• એવી પ્રક્રિયાની જેમાં ગીરો લોન લેનારાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે છે તે ઘરને ગીરો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને આ કારણથી ઉધાર લેનારા તેના દેવું ચૂકવવા માટે અસમર્થ છે.

• એક નાદારી ફાઇલિંગ સામાન્ય રીતે અસુરક્ષિત દેવું (પ્રકરણ 7) ના લેનારાને મુક્ત કરવા અથવા દેવાની ચુકવણી યોજના (પ્રકરણ 13) પૂરી પાડવા માટે ગીરો રોકવા માટે કરવામાં આવે છે.