બિલ ઓફ એક્સચેન્જ અને ક્રેડિટ ઓફ લેટર વચ્ચેનો તફાવત

બિલ વિનિમય વિપણન પત્ર ક્રેડિટ

આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાયનું સંચાલન કરતી વખતે સંખ્યાબંધ ચુકવણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક્સચેન્જના ક્રેડિટ અને વિનિમયના બે માળખાઓ એવા બે પદ્ધતિ છે જે સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે ખરીદદાર માટે ક્રેડિટની રેખાઓને સરળ બનાવે છે. બંને વચ્ચે મુખ્ય સામ્યતા તે છે કે જ્યાં સુધી તમામ દસ્તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવે ત્યાં સુધી વેચનારને ચૂકવણીની બાંયધરી આપવામાં આવશે અને નિયમો અને શરતો પૂર્ણ થાય છે. નીચેનો લેખ ક્રેડિટના વિનિમય અને વિનિમયના પત્રો પર નજીકથી નજર રાખે છે અને બતાવે છે કે કેવી રીતે ચુકવણીની પદ્ધતિઓ એકબીજાથી સમાન અને અલગ છે.

ક્રેડિટનો પત્ર શું છે?

ક્રેડિટ કાર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય પેમેન્ટ લેવડદેવડમાં ક્રેડિટ આપવા માટે વપરાય છે. ક્રેડિટનું એક પત્ર એ એક કરાર છે જેમાં ખરીદદારની બેંક સમયના માલ / સેવાઓ પર વેચનારના બૅન્કને ચૂકવવા માટે બાંયધરી આપે છે. એકવાર ખરીદદાર અને વેચનાર બિઝનેસ કરવા માટે સંમત થાય છે, ખરીદદાર ઇશ્યુરિંગ બેન્ક પાસેથી ક્રેડિટ પત્ર માટે વિનંતી કરે છે જેથી તે આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્ઝેક્શન સુરક્ષિત અને બાંયધરી આપે. એકવાર વેચનાર સામાન (કોન્ટ્રાક્ટ અનુસાર) ને લઈ જાય છે, તો ઇશ્યુરિંગ બૅન્ક સલાહ આપતી બેંકને ક્રેડિટનું પત્ર મોકલે છે. એકવાર સામાન પહોંચાડવામાં આવે છે અને ચુકવણી માટેની વિનંતી (દસ્તાવેજના સાથે અથવા વિના - ક્રેડિટનાં પ્રકારનાં પ્રકાર પર આધારિત) કરવામાં આવે છે, તો જારી કરનાર બેંક વેચનારની બેંકને આ રકમ ચૂકવે છે. છેલ્લે, અદા બેંક ખરીદદાર પાસેથી ચુકવણી મેળવે છે અને દસ્તાવેજો પ્રકાશિત કરે છે જેથી ખરીદદાર હવે વાહક પાસેથી માલનો દાવો કરી શકે.

ક્રેડિટના પત્રમાં થોડું જોખમ રહેલું છે કારણ કે વેચનાર ચુકવણી કરી શકે છે (ઇશ્યૂ કરતું બેંકમાંથી) ખરીદદાર ચૂકવવા માટે સક્ષમ છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લીધા વગર. ક્રેડિટનું એક પત્ર પણ તે સુનિશ્ચિત કરશે કે ગુણવત્તાવાળા તમામ ધોરણોને ક્રેડિટના પત્રમાં સંમત કરવામાં આવશે. ક્રેડિટના અમુક પ્રકારનાં અક્ષરો છે, જેમાં દસ્તાવેજી ક્રેડિટ અને સ્ટેન્ડબાય ક્રેડિટ ઓફ ક્રેડિટ સામેલ છે. જ્યારે સ્ટેન્ડબાય લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વેચનારને ચુકવણી મેળવવા માટે તમામ દસ્તાવેજો જમા કરાવવાની રહેશે નહીં અને ચૂકવણીની માત્ર વિનંતી એ સુનિશ્ચિત થવી જોઈએ કે ભંડોળ ખરીદનારનું બેંક (ઇશ્યુરિંગ બૅન્ક) માંથી વેચનારની બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે.

એક્સચેન્જનું બિલ શું છે?

સામાન્ય રીતે, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પ્રવૃત્તિઓમાં વિનિમયનો બીજો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમાં એક પક્ષ ભવિષ્યમાં પૂર્વનિર્ધારિત તારીખે અન્ય પક્ષને નિશ્ચિત રકમ ભંડોળની ચૂકવણી કરશે. વિનિમય બિલ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારીઓ માટે ક્રેડિટની લાઇનની સુવિધા આપશે.પક્ષ જે વિનિમયના બિલને લખે છે તેને ડ્રોવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને જે પક્ષ પૈસાની રકમ ચૂકવવાનો છે તે ડ્રાવેર તરીકે ઓળખાય છે. હસ્તાક્ષર કરનાર વ્યક્તિ બિલ પર હસ્તાક્ષર કરીને તેના પર હસ્તાક્ષર કરેલા શબ્દો સ્વીકારશે, જે પછી તેને બંધનકર્તા કરારમાં રૂપાંતરિત કરશે. વેચનાર બેંક સાથેના વિનિમયનો તેમના બિલને ડિસ્કાઉન્ટ કરી શકે છે અને તાત્કાલિક ચુકવણી મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ બેંકે નાદાર પાસેથી ભંડોળ મેળવવું પડશે. વિનિમય વિધેય દ્વારા સુરક્ષિત વ્યવહારોની સુવિધા મળે છે, તે ખાતરી કરીને કે બેંક, એક્સચેન્જ દ્વારા અપાયેલ વિનિમય બિલને સ્વીકારી લેશે, જેનો અર્થ એ થાય કે વેચનારને ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે પછી ભલે તે ખરીદનાર ચૂકવણી કરે કે નહીં.

બિલ ઓફ એક્સચેન્જ અને ક્રેડિટ ઓફ લેટર વચ્ચે શું તફાવત છે?

ક્રેડિટ અને વિનિમયના બન્ને પત્ર બંને ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચેના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારોને સરળ બનાવે છે. ક્રેડિટના બે અક્ષરો અને વિનિમય વિનિમય ખરીદનાર માટે ક્રેડિટની લાઇનો સરળ બનાવે છે અને વેચનારને ખાતરી આપે છે કે ખરીદદાર તેના ચુકવણીની જવાબદારીને પહોંચી વળવા સક્ષમ છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લીધા વગર ચુકવણી કરવામાં આવશે. બે વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ક્રેડિટનો પત્ર ચુકવણી પદ્ધતિ છે જ્યારે વિનિમય બિલ ચુકવણી સાધન છે. ક્રેડિટનું પત્રક તે શરતોની સ્થાપના કરશે કે જે ચુકવણી કરવા માટે મળવાની હોય છે, અને વાસ્તવિક ચુકવણી પોતે જ નથી. બીજી બાજુ, વિનિમય બિલ એક ચુકવણી સાધન છે જ્યાં વેચનાર બેંક સાથે વિનિમય બિલને ડિસ્કાઉન્ટ કરી શકે છે અને ચુકવણી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરિપક્વતા સમયે, વિનિમયનો વિનિમય વેપાર કરી શકાય તેવો એક વિનિમયક્ષમ ચુકવણી સાધન બનશે, અને વિનિમયના બિલના ધારક (ક્યાં તો વેચનાર અથવા બેંક) ચુકવણી મેળવશે

સારાંશ:

બિલ ઓફ એક્સચેન્જ વિરુદ્ધ પત્રની પત્રવ્યવહાર

• ક્રેડિટ અને વિનિમય વિનિમયના પાત્રો બંને ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચેના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારોની સુવિધા આપે છે.

• ક્રેડિટના બે અક્ષરો અને વિનિમય વિનિમય ખરીદનારને ક્રેડિટની રેખાઓ સરળ બનાવે છે અને વેચનારને ખાતરી આપે છે કે ખરીદદાર તેની ચૂકવણીની જવાબદારીને પહોંચી વળવા સક્ષમ છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લીધા વગર ચુકવણી કરવામાં આવશે.

• ક્રેડિટનું એક પત્ર એ એક કરાર છે જેમાં ખરીદદારની બેંક સમયના માલ / સેવાઓના વેચાણ સમયે વેચનારના બૅન્કને ચૂકવવાની બાંયધરી આપે છે.

• એક્સચેન્જના બિલનો સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પ્રવૃત્તિઓમાં ઉપયોગ થાય છે, જેમાં એક પક્ષ ભવિષ્યમાં પૂર્વનિર્ધારિત તારીખે અન્ય પક્ષને નિશ્ચિત રકમની રકમ ચૂકવવાની રહેશે.

• બંને વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે ક્રેડિટનું પત્રક ચુકવણી પદ્ધતિ છે જ્યારે વિનિમય બિલ એક ચુકવણી સાધન છે.