બિડ અને ઓફર વચ્ચેનો તફાવત

બિડ વિ ઓફર

બિડ અને ઓફર એ એવી શરતો છે જેનો ઉપયોગ શેરબજારમાં, ફોરેક્સ માર્કેટમાં અને કાર ડીલરશિપમાં સામાન્ય રીતે થાય છે. જો કે, આ શરતો તમામ વસ્તુઓ પર લાગુ કરી શકાય છે જે બજારમાં વેચી અને ખરીદવામાં આવી શકે છે. ઘણા લોકો જેમણે શેર, કરન્સી અથવા કારની ડીલરશિપ પર તેમની કાર વેચી અથવા વેચી ન હોવાની આ બે શબ્દો વચ્ચે ભેળસેળ થઈ છે અને બિડ અને ઓફર ભાવ વચ્ચેનો તફાવત છે. ચાલો આ લેખમાં બિડ અને ઑફર વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ.

બિડ

હરાજીમાં અથવા બજારમાં, કોઈ ખરીદદાર કોઈ પ્રોડક્ટ અથવા સર્વિસ માટે ચૂકવણી કરી શકે તે સૌથી વધુ કિંમત બિડ પ્રાઈસ કહેવાય છે. જો તમે ખરીદદાર છો, તો તમને બોલી બોલનાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને જેની કિંમત તમે ખરીદવા માટે તૈયાર છો તે તમારી બિડ કહેવાય છે. જયારે આપણે શેરબજાર વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે બિડ હંમેશાં સૌથી વધુ કિંમત હોય છે, એક રોકાણકાર સ્ટોકના શેર માટે ચૂકવણી કરવા માટે સંમત થાય છે. જો તમારી પાસે કોઈ કંપનીના કેટલાક શેર હોય, તો બિડ પ્રાઇસ શેર બ્રોકરમાંથી આવે છે જે તમને બિડ પ્રાઇસ ચૂકવવા માટે સંમત થાય છે જે તે તમારા શેરના બદલામાં તમને ચૂકવવા માટે તૈયાર છે.

શેર માર્કેટમાં, બ્રોકર ખરીદદાર છે, અને તમે વિક્રેતા છો તેથી તે બોલી બોલનાર છે કારણ કે તે તમારી સ્ટોક ખરીદવા માટે બિડ કરે છે. વપરાયેલી કારના કિસ્સામાં, બિડ પ્રાઇસ એ કિંમત છે જે કાર બ્રોકર અથવા સેકન્ડ હેન્ડ કાર ડીલર તમારી વપરાયેલી કાર ખરીદવા માટે તમને ચૂકવવા માટે સંમત થાય છે. ફોરેક્સ માર્કેટમાં, બિડ પ્રાઇસ એ કિંમત છે કે જેના પર બજાર કોઈ રોકાણકારને ચલણ જોડી વેચવા માટે તૈયાર છે.

ઓફર

ઓફર ભાવ હંમેશા ભાવ છે કે જે વેચનાર ઉત્પાદન અથવા સેવા માટે માંગ કરે છે. તેથી, જો તમે ગ્રાહક છો અને ફોરેક્સ માર્કેટમાં ચલણ જોડી ખરીદવામાં રસ ધરાવો છો, તો બજાર દ્વારા નોંધાયેલા ભાવ એ ઓફર ભાવ છે અને બજાર વેચનાર બને છે કાર ડીલરના કિસ્સામાં, ઓફર પ્રાઇસ એ કિંમત છે કે જેના પર ખરીદદાર વપરાયેલી કાર ઓફર કરે છે. ઓફર ભાવ હંમેશા બિડ પ્રાઈસ કરતા વધારે હોય છે અને તફાવત ઉત્પાદનની લિક્વિડિટી પર આધાર રાખે છે. આ તફાવત કરન્સીના કિસ્સામાં સૌથી નીચો છે કારણ કે તે ખૂબ પ્રવાહી છે, જ્યારે વપરાયેલી કારના કિસ્સામાં, આ તફાવત ખૂબ ઊંચો છે. જો તમે કોઈ ફંડ મેનેજર પાસેથી ફંડના કેટલાક એકમો ખરીદવાનું નક્કી કરો છો, તો તે ઓફર યુનિટને ઓફર પ્રાઇસ પર ઉપલબ્ધ કરાવે છે, જે ચોક્કસપણે તમારા કરતાં વધારે છે, જો તમે એ જ ફંડના એકમો વેચવા માટે ગયા હોવ તો તમે નોંધાવશો.

બિડ અને ઓફર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• બિડ પ્રાઈસ એ જ કોમોડિટીની પૂછપરછ કિંમત કરતાં હંમેશા ઓછો હોય છે અને તફાવતને ઘણીવાર સ્પ્રેડ કહેવાય છે.

• બિડ પ્રાઈસ એ કિંમત છે કે જ્યાં બજાર તમારાથી ચલણની જોડી ખરીદે છે, જ્યારે ઓફર ભાવ એ કિંમત છે કે જેના પર બજાર તમને ચલણની જોડી આપે છે. શેર બજારના સંદર્ભમાં આ જ લાગુ પડે છે.

• કાર ડીલરના કિસ્સામાં, બિડ પ્રાઇસ એ કિંમત છે કે જેના પર કાર ડીલર તમારી બીજી બાજુની કાર ખરીદે છે, અને ઓફર ભાવ એ જ કિંમત છે કે જેના પર તમે ખરીદવા માટે ગયા હો તે વેપારી પાસેથી