બાસ્કેટબૉલ અને નેટબોલ વચ્ચેનો તફાવત

બાસ્કેટબોલ વિ નેટબોલ

બાસ્કેટબૉલ અને નેટબોલ એ બે સૌથી પ્રિય બોલ સ્પોર્ટ્સ છે. બન્ને રમતો એક જ કોર્ટમાં રમી શકાય છે કારણ કે આ બે રમતો સંબંધિત છે પણ તે ઉપરાંત આ બંનેના જુદા જુદા નિયમો અને રમતના પ્રકારો છે, સિવાય કે સામાન્ય રીતે નેટબોલ ખેલાડીઓ દ્વારા ભજવવામાં આવે છે.

બાસ્કેટબોલ

બાસ્કેટબૉલ એ બે ટીમો દ્વારા ભજવવામાં આવેલી બોલ રમત છે, સામાન્ય રીતે પુરુષો, જેમાં દરેક 5 સભ્યો હોય છે. ધ્યેય સ્કોર કરવા માટે અતિ આનંદી કે ઉત્સાહિત દ્વારા બોલ શૂટ છે. ફિલ્ડ ધ્યેય બે બિંદુઓ તરીકે બનાવ્યો છે જ્યારે "શૂટર" અતિ આનંદી કે ઉત્સાહ નજીક હોય છે, જ્યારે 3-બિંદુ રેખાથી બહાર હોય તો તે તેની ટીમ માટે ત્રણ બિંદુઓ ધરાવે છે. સૌથી વધુ સ્કોર ધરાવતા ટીમ રમત જીતી જાય છે.

નેટબોલ

નેટબોલ એક બોલ રમત છે જે બાસ્કેટબોલની લગભગ સમાન સુવિધાઓ ધરાવે છે. મોટા ભાગે, આ રમત માટેના ખેલાડીઓ સ્ત્રીઓ છે એક નેટબોલ કોર્ટ ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચાયેલી હોય છે, જેમાં દરેક ટીમો વિરોધ પક્ષોના સભ્ય દ્વારા કબજો મેળવે છે. દરેક ટીમ માટે 7 સભ્યો છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને ગોલ પોઝિશન, વિંગ ડિફેન્સ, વિંગ એટેક, ગોલ ડિફેન્સ, સેન્ટર, ગોલ એટેક અને ગોલ શૂટર જેવી ચોક્કસ સ્થિતિ સોંપવામાં આવી છે.

બાસ્કેટબોલ અને નેટબોલ

બાસ્કેટબોલ અને નેટબોલ વચ્ચે શું તફાવત છે

આ રમતો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે બાસ્કેટબોલમાં કોઈ ખેલાડી કોર્ટની ફરતે ખસી શકે છે, જ્યારે નેટબોલમાં ખેલાડીને તેના આધારે રહેવાની જરૂર છે. સ્થિતિ બાસ્કેટબૉલ સંપર્ક રમતો છે જ્યારે નેટબોલ એ બિન-સંપર્કની રમતો છે આ કારણ છે કે નેટબોલમાં, ખેલાડીનો વિરોધ કરનાર બાધ્ધેલમાં 0. 9 મીટર જેટલો હોવો જોઈએ, જે બોલ ધરાવે છે. એક બાસ્કેટબોલ ખેલાડીએ ફરતે ફરતે દડાને ચડાવવા માટે બોલને છીનવી જોઈએ, જ્યારે નેટબોલમાં કોઈ ખેલાડીને નબળવુ જોઇએ નહીં, તેને બદલે આગામી ખેલાડીને તરત જ પાસ કરવી જોઇએ.

તમે કઈ રમત રમી શકો છો, હંમેશા મજા માણો અને તેને સાફ રાખો.

બાસ્કેટબોલ વિ નેટબોલ

બાસ્કેટબૉલ એ સંપર્ક રમતો છે

• નેટબોલ બિન-સંપર્કની રમતો છે

• પુરૂષો મુખ્યત્વે બાસ્કેટબોલ રમે છે જ્યારે સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે નેટબોલ રમે છે.

• પોઈન્ટ મેળવવા માટે બૉલ્સનો ઉપયોગ કરીને અને બોલને અસ્થાયી રૂપે શૂટ કરીને રમવામાં આવે છે.

• ડ્રીબીલિંગ બાસ્કેટબોલનો એક ભાગ છે જ્યારે ડ્રીબબ્લિંગને નેટબોલમાં મંજૂરી નથી.