ખર્ચ કેન્દ્ર અને નફો કેન્દ્ર વચ્ચેનો તફાવત

કોસ્ટ સેન્ટર વિ નફો નફો કેન્દ્ર

વ્યવસાયો પાસે સંખ્યાબંધ ઓપરેટીંગ એકમો છે જે વ્યવસાયના સરળ ચાલ માટે જરૂરી છે. અમુક ઓપરેટીંગ યુનિટ છે જે પેઢી માટે આવક પેદા કરે છે જ્યારે અન્ય ઓપરેટિંગ એકમો ખર્ચ અને ખર્ચમાં પરિણમે છે. કોઈપણ રીતે, બન્ને આ પ્રકારનાં એકમો નફો કેન્દ્રો અને ખર્ચ કેન્દ્રો તરીકે ઓળખાતા કોઈપણ વ્યવસાય પ્રવૃત્તિ માટે આવશ્યક છે. નફો કેન્દ્રો સતત મોટા નફો કરશે જ્યારે ખર્ચ કેન્દ્રો સીધા નફો ન બનાવે પરંતુ ફર્મની લાંબા ગાળાની નફાકારકતા અને સફળતા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ લેખ બે પ્રકારનાં ઓપરેટિંગ એકમોને બંધ કરે છે અને ખર્ચ કેન્દ્ર અને નફા કેન્દ્ર વચ્ચે સમાનતા અને તફાવત સમજાવે છે.

- 1 <> કિંમત કેન્દ્ર

એક ખર્ચ કેન્દ્ર એ સમગ્ર સંસ્થાના વિભાગ અથવા ભાગ છે જે કંપની માટે ખર્ચ બનાવે છે પરંતુ નફામાં પેદા કરવામાં સીધી ભાગ લેતું નથી. એક લાક્ષણિક સંસ્થામાં ઘણા બધા ખર્ચ કેન્દ્રો હશે જેમ કે ગ્રાહક સેવા, સંશોધન અને વિકાસ, બ્રાંડિંગ અને માર્કેટિંગ વગેરે જેવી તેમની કારોબારી પ્રવૃત્તિઓ માટે આવશ્યક છે. ખર્ચ કેન્દ્રો જાળવવા માટે ખૂબ ખર્ચાળ છે, અને જ્યારે તેઓ નફો નિર્માણમાં પરિણમે છે લાંબા ગાળે કોઈ સીધી નફા પેદાશ નથી. તેઓ સામાન્ય રીતે કંપનીના લાંબા ગાળાના નફા અને નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય માટે જટિલ છે અને તેથી, આ ખર્ચ કેન્દ્રો વ્યવસાયના સરળ ચાલને માટે આવશ્યક છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ કંપની કે જે ખર્ચ કેન્દ્રનું સંચાલન કરે છે તે તેનાથી સીધા નફો મેળવશે નહીં. જો કે, સારી ગ્રાહક સેવા સુવિધાઓ ધરાવતા ગ્રાહકોની સંતોષમાં વધારો થશે અને પેઢીની પ્રતિષ્ઠામાં સુધારો થશે જે વેચાણને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

નફો કેન્દ્ર

નફો કેન્દ્રો વિભાગો, વિભાગો અથવા કંપનીઓના ભાગો છે, જે નફા બનાવવા માટે જવાબદાર છે. ચોક્કસ નફો કેંન્દ્રો કંપનીની એકંદર આવકમાં મોટી ટકાવારી ધરાવે છે અને તે પેઢીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિભાગો અથવા વિભાગોમાંથી એક હોઈ શકે છે. નફો કેન્દ્રો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા નફાને ખર્ચ આવરી લેવા માટે, ખર્ચ કેન્દ્રોને નાણા આપવા, રોકાણ કરવા, નવા વેપાર સાહસોમાં વિસ્તરણ અને વિસ્તરણ કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. કંપનીના મુખ્ય નફો કેન્દ્રોમાંનું એક તેનું વેચાણ વિભાગ છે, જે કંપનીના આવકના મોટા ભાગ માટે જવાબદાર છે. નફો કેન્દ્રો નફો મેળવવાના હેતુથી કામ કરે છે અને તેથી, નફાકારક કેન્દ્રોને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ખર્ચાળ સંચાલન તકનીકોની જરૂર પડે છે.

કોસ્ટ સેન્ટર અને પ્રોફિટ સેન્ટર વચ્ચે શું તફાવત છે?

કંપનીઓ એકમો, ડિવિઝન અને ઓપરેટીંગ એકમો તરીકે ઓળખાતી વિભાગોનો સંગ્રહ કરે છે. કેટલાક એકમો પેઢી માટે મોટી આવક અને નફો કરે છે જ્યારે કેટલાક એકમો ખર્ચ અને ખર્ચમાં પરિણમે છે. જો કે, બન્ને પ્રકારની ઓપરેટિંગ એકમો નફામાં પરિણમે છે અને સીધા અથવા આડકતરી રીતે નફો પેદા કરી શકે છે. વેચાણ વિભાગો જેવા નફો કેન્દ્રો નફો કેન્દ્રો છે જે મોટી સંખ્યામાં કંપનીના નફા માટે જવાબદાર છે. સંશોધન અને વિકાસ, માર્કેટિંગ, ગ્રાહક સેવા, આઇટી અને મોટા પ્રમાણમાં ખર્ચમાં જાળવણીનો ખર્ચ, જેમ કે ખર્ચ કેન્દ્રો, પરંતુ આ વિભાગો વગર, કંપની લાંબા ગાળાના નફો કરી શકતી નથી; તેથી ખર્ચના કેન્દ્રો સરળ ચાલતા અને લાંબા ગાળાની નફાકારકતા અને વ્યવસાયોની સફળતા માટે જરૂરી છે.

સારાંશ:

ખર્ચ કેન્દ્ર વિરુદ્ધ નફો કેન્દ્ર

• કંપનીઓ એકમો, વિભાગો, અને ઓપરેટીંગ એકમો તરીકે ઓળખાતી વિભાગોનું બનેલું છે. કેટલાક એકમો પેઢી માટે મોટી આવક અને નફો કરે છે જ્યારે કેટલાક એકમો ખર્ચ અને ખર્ચમાં પરિણમે છે.

• એક ખર્ચ કેન્દ્ર એ સમગ્ર સંસ્થાના વિભાગ અથવા ભાગ છે જે કંપની માટે ખર્ચ બનાવે છે પરંતુ નફામાં પેદા કરવામાં સીધી રીતે ભાગ લેતા નથી. જો કે, તે આડકતરી રીતે નફો ઉત્પાદન માટે યોગદાન આપી શકે છે.

• નફો કેન્દ્રો એવા વિભાગો, વિભાગો અથવા કંપનીઓના ભાગો છે કે જે નફો બનાવવા માટે જવાબદાર છે.