બેંક માલિકી અને પૂર્વ ચુકવણી વચ્ચેનો તફાવત

બેન્ક માલિકીની વિ ફોર્ક્લોઝર

ગૃહો અને બેંકના માલિકી ધરાવતા ઘરો (અથવા આરઇઓ) એ પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં વારંવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી શરતો છે અને પ્રોપર્ટીની ખરીદી અને વેચાણ કરવા માટેના બૅન્કની માલિકીની અને ગીરો વચ્ચેના તફાવત પરની સમજ મહત્વની છે. હક નિરસ્ત અને બેંકના માલિકી ધરાવતા ઘરો એવા ઘરો છે કે જે બૅન્ક દ્વારા રિપૉસસેસ કરવામાં આવ્યા છે અથવા રિપૉઝેસ કરવામાં આવી રહી છે અને તૃતીય પક્ષોને હરાજી કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. બૅન્કની માલિકીની અને ગીરોની શરતો ઘણીવાર તે જ અર્થમાં ઘણા લોકો દ્વારા ભેળસેળ કરવામાં આવે છે. જોકે, બેન્ક માલિકીની અને ગીરો વચ્ચેના ઘણા તફાવતો છે, ખાસ કરીને જ્યારે તે કેવી રીતે વેચવામાં આવે છે. નીચેનો લેખ આ શરતો પર નજીકથી નજર રાખે છે અને બૅંકની માલિકીની અને ગીરોમાં સમાનતા અને તફાવતો દર્શાવે છે.

પૂર્વ ચુકવણીનો અર્થ શું છે?

ઘરનો ગીરો ઉદ્ભવ થાય છે જ્યારે ઘરના માલિક શાહુકારને મોર્ગેજ ચૂકવણી કરવા માટે અસમર્થ હોય છે, ખાસ કરીને એક બેંક. ફૉરક્લોઝર હેઠળ રહેલા ઘરની માલિકીની પાસે બેંકની માલિકીની નથી ત્યાં સુધી ગીરોની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી. એવી ઘટનામાં કે જે ઉધાર લેનાર ગીરો ચૂકવણી પાછળ પડે છે તે ચુકવણીની જવાબદારીને ઉકેલવા માટે બેંક અથવા શાહુકાર સાથેની વ્યવસ્થા સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ છે, બેંક ફૉરક્લોઝર પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. ગીરો પ્રક્રિયાના અંતે, ઘર અથવા મિલકત જાહેર હરાજીમાં મૂકવામાં આવે છે. હરાજીમાંથી મેળવેલી રકમ બેંક દ્વારા તેમના નુકસાનની વસૂલાત માટે વપરાય છે. ઘરની ગીરો ગંભીરતાપૂર્વક લેનારાના ક્રેડિટ રેકોર્ડને અસર કરી શકે છે અને તે રિયલ એસ્ટેટ ખરીદવા અથવા ભવિષ્યમાં લોન્સ મેળવવા મુશ્કેલ બનાવે છે. તેથી, દેવાદારોને અન્ય વિકલ્પો ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ કે જે ગીરો માટે જવા સિવાય તેમને ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે.

બેન્ક માલિકીનો અર્થ શું છે?

એક બેંકની માલિકીની મિલકત અથવા આરઇઓ (રિયલ એસ્ટેટ માલિકીની) એવી મિલકત છે કે જેમાં માલિકી પાછા બેંક અથવા શાહુકારમાં પાછો ફર્યો છે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં ગીરો પછી જાહેર હરાજીમાં મૂકાયેલા ઘરો અથવા સંપત્તિ વેચવામાં આવતાં નથી. આ મિલકત પછી પૈસા પાછા દ્વારા ખરીદવામાં આવે છે. પછી તેઓ REO બની જાય છે જે પછી વેચાણ પર મૂકવામાં આવે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં જ્યાં લેનારા તેમની ગીરોની જવાબદારીને પહોંચી વળવા માટે અસમર્થ હોય, તો લેનારા ગીરોની જગ્યાએ પ્રોપર્ટી ડીડ ઓફર કરી શકે છે. આ મિલકત પછી બેંક માલિકીની બની. આવા ઘરો અને મિલકત પછી બેંક દ્વારા જાળવવામાં આવે છે અને ઘર અથવા મિલકત પર મોર્ગેજ લોન લાંબા સમય સુધી અસ્તિત્વમાં નથી. બેન્કના માલિકીના ઘરો તેમના પ્રારંભિક રોકાણના મોટાભાગના પુન: પ્રાપ્તિ કરનારા ધિરાણકર્તાના હેતુથી સ્પર્ધાત્મક ભાવે વેચવામાં આવે છે.

ફિકરઆરોઝર અને બેન્ક માલિકી વચ્ચે શું તફાવત છે?

બૅંકની માલિકી અને ગીરો ઘરો ઘણીવાર ઘણા લોકો દ્વારા સમાન જણાય છે. જોકે, બૅંકની માલિકીની અને ગીરો વચ્ચેની સંખ્યામાં તફાવત છે. મુખ્ય તફાવત એવી રીતે રહે છે કે જેમાં દરેક પ્રકારની મિલકત વેચવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રોસ્પેક્ટેડ પ્રોપર્ટીઝ જાહેર હરાજી દ્વારા વેચવામાં આવે છે, ત્યારે બેન્કના માલિકી ધરાવતા ઘરોને બેંક દ્વારા રિપોસેસ કરવામાં આવે છે અને રિયલ્ટર્સ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક ભાવે વેચાણ થાય છે. જ્યાં સુધી લેનારા ગીરોને ફિકસ્ક્વરના બદલે પ્રોપર્ટી ડીડ હાથ ધરે છે, મોટાભાગના ઘરો અને પ્રોપર્ટી બૅન્ક માલિકીની છે, ગીરોની પ્રક્રિયા અને અસફળ હરાજીમાંથી પસાર થયા પછી. હોમ્સ કે જે હરાજી દ્વારા વેચવામાં આવતી નથી તે પછી બેંક દ્વારા રિપોઝેસ કરવામાં આવે છે અને સ્પર્ધાત્મક ભાવે વેચાણ થાય છે. બંને વચ્ચેની સમાનતા એવી છે કે foreclosures અને બેંક માલિકીની મિલકતો બંને મિલકતને શાહુકાર દ્વારા કરાયેલા રોકાણને પાછો મેળવવાના ઉદ્દેશ સાથે વેચવામાં આવે છે, જેના પર મોર્ગેજ પેમેન્ટ્સ પર લેનારા ડિફોલ્ટ થાય છે.

સારાંશ:

ફોરેક્લોઝર વિ બેન્ક માલિકીની

• બેન્કની માલિકી અને ગીરોના ઘરો એ એવા ઘરો છે કે જેને બેંક દ્વારા રિપોસેસ કરવામાં આવ્યા છે અથવા રિપૉઝેસ કરવામાં આવી રહી છે અને તૃતીય પક્ષોને હરાજી કરવાની પ્રક્રિયામાં છે.

• ઘરનું ગીરો ઉદ્ભવ થાય છે જ્યારે ઘરના માલિક શાહુકારને મોર્ગેજ ચૂકવણી કરવા માટે અસમર્થ હોય છે, ખાસ કરીને એક બેંક

• એવી ઘટનામાં કે જે ઉધાર લેનાર જે મોર્ટગેજ ચૂકવણીઓ પર પાછળ પડે છે તે ચુકવણીની જવાબદારી નિશ્ચિત કરવા બેંક અથવા શાહુકાર સાથેની ગોઠવણ સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ છે, બેંક ફૉરક્લોઝર પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે.

• એક બૅંક માલિકીની મિલકત અથવા આરઇઓ (રિયલ એસ્ટેટ માલિકીની) એક મિલકત છે જેમાં માલિકી પાછા બેંક અથવા શાહુકારમાં પાછો ફર્યો છે.

મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં ગીરો પછી જાહેર હરાજીમાં મૂકાયેલા ઘરો અથવા મિલકતો વેચવામાં આવતા નથી. આ ગુણધર્મો પછી બૅન્ક દ્વારા પાછા ખરીદવામાં આવે છે અને REO બની જાય છે, જે પછી વેચાણ પર મૂકવામાં આવે છે.

• બેન્કની માલિકીની અને ગીરો વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે જેમાં દરેક પ્રકારની મિલકત વેચવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રોસ્પેક્ટેડ પ્રોપર્ટીઝ જાહેર હરાજી દ્વારા વેચવામાં આવે છે, ત્યારે બેન્કના માલિકી ધરાવતા ઘરોને બેંક દ્વારા રિપોસેસ કરવામાં આવે છે અને રિયલ્ટર્સ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક ભાવે વેચાણ થાય છે.

• બૅન્કની માલિકી અને ગીરો વચ્ચેની સમાનતા એ છે કે foreclosures અને બેંક માલિકીની મિલકતો બંને એક એવા મિલકતમાં શાહુકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા રોકાણને પાછો મેળવવાના હેતુથી વેચવામાં આવે છે કે જેના પર મોર્ગેજ પેમેન્ટ્સ પર લેનારા ડિફોલ્ટ થાય છે.

વધુ વાંચન:

  1. નાદારી અને પૂર્વ ચુકવણી