બેન્ક ઓવરડ્રાફટ અને બેન્ક લોન વચ્ચેનો તફાવત

બેન્ક ઓવરડ્રાફટ વિ.સં. બેંક લોન

જો તમે એક નાના વ્યવસાયના માલિક છો, તો તમને ખબર છે કે રોકડ પ્રવાહની અછતનું સંચાલન કરવા તે કેટલું મુશ્કેલ છે. કેટલીકવાર વ્યવસાયોની માંગને પહોંચી વળવા માટે બેન્ક લોન જેવી વિકલ્પો જોવાનું જરૂરી બને છે. જો કે, વ્યવસાયની જરૂરિયાત માટે લોન મેળવવી સહેલી મજાક નથી જેટલી છે તે પહેલાં તમે શોધી કાઢ્યા છો અસુરક્ષિત લોન દુર્લભ છે, અને જો તમે તમારી મૂલ્યવાન અસ્કયામતોને વચન આપવાની જોખમ લેવા માટે તૈયાર છો, તો બેંકો તમને ઉપકાર આપવા માટે આવશ્યક નથી. આ ત્યારે થાય છે જ્યારે તેઓ કોઈ પણ લોન પર ઓફર કરેલા ઊંચા વ્યાજ દર ચાર્જ કરે છે. અન્ય વિકલ્પ જે સરળ અને લવચીક હોય છે તે નાની માત્રામાં નાણાંની માંગની જરૂરિયાત છે એક બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જે એક સુવિધા છે જે ઘણા બેન્કો તેમના વર્તમાન એકાઉન્ટ ધારકોને આપે છે. બેંક ઓવરડ્રાફટ અને બેંક લોન વચ્ચેના તફાવતો શું છે?

ઓવરડ્રાફટ એ બૅન્કો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુવિધા છે જે કટોકટીના કિસ્સામાં પૂર્વનિર્ધારિત મર્યાદા સુધી ખેંચી શકે છે. જો તમારી પાસે આ સુવિધા તમારા ખાતા સાથે જોડાયેલ ન હોય, તો તમે બેંકને તેની સ્થાપના કરવા વિનંતી કરી શકો છો, જો તે તરત જ કરે તો તમારું બૅંક રેકોર્ડ સારું અને નિયમિત હોય. ઓવરડ્રાફટ સુવિધા ઓછી ફી અપ આકર્ષિત કરે છે અને પછી તમે તમારા ખાતામાં પૈસા ન હોય તો પણ તમે બેન્ક પાસેથી મળેલ ઋણ મર્યાદાની તપાસ કરી શકો છો. અલબત્ત તમારે નાણાંને તમારી સુવિધામાં પરત કરવો પડશે અને બેંક તમને તે પરત ચૂકવતા સમય સુધી ઉધાર રકમ પર વ્યાજ દર નક્કી કરશે. તમે નાના પ્રમાણમાં જમા કરી શકો છો અને તમારા એકાઉન્ટમાં મર્યાદા અને નાણાં વચ્ચે અસ્તિત્વમાં રહેલા તફાવત પર વ્યાજ વસૂલ કરવામાં આવે છે.

ઓવરડ્રાફટ અને બૅન્ક લોન વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે લોન એક નિશ્ચિત રકમ માટે છે અને તે લાંબા સમયગાળા માટે છે જ્યાં તમે લોન પરત આપવા માટે ઇએમઆઈ ચૂકવવો છો. બીજી તરફ, ઓવરડ્રાફટ તમારા પોતાના ખાતામાંથી કટોકટીની ઉધાર છે અને તે સામાન્ય રીતે નાની રકમ અને ટૂંકા સમયગાળા માટે છે. બૅન્ક લોન અને ઓવરડ્રાફટ પરનાં વ્યાજ દર વિવિધ બેન્કો વચ્ચે જુદા જુદા હોય છે અને તમારે બેંક લોન અથવા ઓવરડ્રાફટ માટે જતાં પહેલાં તેમને પુષ્ટિ કરવી જ જોઇએ. કોઈ પણ કિસ્સામાં, એક ઓવરડ્રાફ્ટને લોન તરીકે લેવું જોઈએ અને શક્ય તેટલું જલદી બેંકની સારી પુસ્તકોમાં ફેરવવું જોઈએ.

સંક્ષિપ્તમાં:

બેન્ક ઓવરડ્રાફટ વિ બૅન્ક લોન

• જ્યારે લોન મોટી રકમ માટે છે અને લાંબા ગાળા માટે, બેંક ઓવરડ્રાફટ બેંક પાસેથી તેના માટે ઉધાર સુવિધા છે વર્તમાન ખાતા ધારકો, જે એકને વ્યવસાયમાં કટોકટીઓના સંતોષવા માટે પૈસા ખેંચી શકે છે.

• લોન અને ઓવરડ્રાફટ બંનેને ચૂકવવો પડે છે, પરંતુ લોનના કિસ્સામાં તે એક ઇએમઆઈ મારફતે છે જ્યારે એક હપતામાં પરત ચૂકવવાની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે અને વ્યાજ ઓવરડ્રાફટ મનીમાંથી માત્ર બાકીની રકમ જ લાગુ કરે છે.

• જ્યારે કોઈએ લોન માટે દર વખતે નવેસરથી અરજી કરવાની હોય ત્યારે નાણાંની જરૂર હોય, ઓવરડ્રાફટ એક સવલત છે, જેમાંથી કોઈ પણ સમયે જરૂરિયાતોને આધારે નાણાં મેળવી શકે છે.

સંબંધિત લિન્ક:

બેન્ક OCC A / C અને બેન્ક OD A / C વચ્ચેનો તફાવત