બેલેન્સ શીટ અને નફો અને ખોટ વચ્ચેનો તફાવત

બેલેન્સ શીટ વિ નફો અને નુકસાન

ની નફો અને ખોટના નિવેદનોની સ્પષ્ટ ચિત્ર પર પહોંચવા માટે એક કંપની અને બેલેન્સશીટ તૈયાર થવી જોઈએ. કંપની અને સરવૈયું કંપનીના નાણાકીય સ્થિરતાના સ્પષ્ટ ચિત્ર પર પહોંચવા માટે તૈયાર થવા જોઈએ. નોંધવું એ આવશ્યક છે કે બંને નાણાકીય માહિતીના જુદા જુદા નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં પ્રત્યેકમાં નોંધાયેલા ડેટામાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. જો કે, બંને એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે જેમાં બેલેન્સશીટમાં નોંધાયેલા બેલેન્સ સીધા નફો અને નુકસાનના નિવેદનમાં નોંધેલી નાણાકીય માહિતીમાં ફેરફારોથી પ્રભાવિત થાય છે. નીચેના લેખમાં વાચકને બે નિવેદનો વચ્ચેના તફાવતની સ્પષ્ટ સમજ પૂરી પાડે છે, જે દરેક કથનમાં નોંધાયેલા ડેટામાં ફર્મ અને તફાવતો વિશેની માહિતીને તેઓ કેવી રીતે ચિત્રિત કરે છે.

બેલેન્સ શીટ શું છે?

કંપનીની સરવૈયામાં કંપનીના નિશ્ચિત અને વર્તમાન અસ્કયામતો (જેમ કે સાધનસામગ્રી, રોકડ અને પ્રાપ્ય એકાઉન્ટ્સ), ટૂંકા ગાળા અને લાંબા ગાળાના જવાબદારીઓ (એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર અને બેંક લોન્સ) અને મૂડી (શેરહોલ્ડરની ઇક્વિટી) ). સરવૈયું એક ચોક્કસ તારીખે તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેથી શીટની ટોચ પર 'જેમ' શબ્દ છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો હું ઑક્ટોબર 2011 ના 30 મી ડિસેમ્બરે બેલેન્સશીટ લખું છું, તો હું સ્ટેટમેન્ટના મથાળા પર '30 ઓક્ટોબર 2011 ના રોજ' લખું છું, બતાવવા માટે કે સરવૈયામાં રજૂ થયેલી માહિતીનો સ્નેપશોટ છે તે તારીખે પેઢીની નાણાકીય પરિસ્થિતિ. બેલેન્સ શીટ્સ એવી માહિતી આપશે કે કેવી રીતે કંપની તેના ધિરાણની જરૂરિયાતોને હાંસલ કરે છે, વધુ દેવું કે મૂડીનો ઉપયોગ કરીને, જો પેઢી વધુ પડતી લોન મેળવવાની તેની ક્ષમતા કરતાં વધુ ચુકવણી કરી રહી હોય તો સાવચેતીના સૂચક તરીકે સેવા આપી શકે છે.

નફો અને નુકસાન શું છે?

નફો અને ખોટનું નિવેદન કંપનીનું નાણાકીય કામગીરી દર્શાવતું એક નિવેદન છે અને વિવિધ વ્યવહારો અને પ્રવૃત્તિઓ, ખર્ચ, આવક અને નફા પરની માહિતી દર્શાવે છે જે ચૂકવણી કરવામાં આવી છે અને કમાણી કરી છે. નફો અને ખોટ નાણાકીય નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ચાલુ નાણાકીય ડેટા અને કારોબારી કામગીરીઓમાંથી ઉદભવેલી એન્ટ્રીઝ દર્શાવે છે. નફો અને નુકશાન રેકોર્ડ પહેલેથી જ ચૂકવણી કરવામાં આવી છે કે ખર્ચ અને પહેલેથી જ પ્રાપ્ત થઈ છે કે આવક વિશે માહિતી રેકોર્ડ. નોંધાયેલા નફામાં ખર્ચની ચૂકવણી કરવામાં આવે ત્યારે ફર્મની કમાણીની બાકી આવક દર્શાવે છે. નફો અને ખોટનું નિવેદન એ શબ્દોમાં ઉપયોગી છે કે તે રોકાણકારને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કંપનીના આવક સ્તર, ખર્ચ અને નફાકારકતામાં ફેરફાર અંગે સ્પષ્ટ ચિત્ર મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે.

બેલેન્સ શીટ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ વચ્ચે શું તફાવત છે?

નફો અને નુકસાન નિવેદન અને બેલેન્સશીટ બંને કંપનીમાં નાણાકીય માહિતી પૂરી પાડનારા છે, ભલે તેમાં દરેકમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોય.બંને વચ્ચે મુખ્ય તફાવત તે તૈયાર કરવામાં આવે છે તે સમયનો છે. નફો અને ખોટ બિઝનેસની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓનું ચાલુ રેકોર્ડ છે, અને પેમેન્ટની નાણાકીય પરિસ્થિતિના વર્ષના અંતમાં બેલેન્સશીટ સ્નેપશોટ છે. તે અર્થમાં, નફો અને નુકસાન નાણાકીય કામગીરીનું નિવેદન છે અને સરવૈયા નાણાકીય સ્થિતિનું નિવેદન છે. પેઢી કેટલી મોંઘી છે તે નાણાંની ચુકવણીની માહિતી; ક્યાંતો વધુ દેવું અથવા મૂડી દ્વારા, અને નફો અને નુકસાન ડેટા આવક, ખર્ચ અને નફાકારકતા દ્રષ્ટિએ કંપનીના નાણાકીય કામગીરી બતાવે છે.

બેલેન્સશીટ વિ નફો અને નુકસાન

• સરવૈયું નાણાકીય સ્થિતિનું નિવેદન છે, જ્યારે નફો અને નુકસાન નાણાકીય કામગીરીનું નિવેદન છે.

• બંને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે જેમાં દરેક તૈયાર કરવામાં આવે છે. નફો અને ખોટનું નિવેદન બિઝનેસની આવક, ખર્ચ અને સમયગાળાના નફાના અંતના ચાલુ રેકોર્ડિંગ છે. બીજી બાજુ, સરવૈયું, તે તારીખની તૈયારીમાં કંપનીની નાણાકીય પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ છે, જે સામાન્ય રીતે વર્ષનો અંત છે.

• બેલેન્સ શીટમાં અને નફો અને નુકસાનમાં નોંધાયેલા ડેટા અલગ છે. નફો અને નુકસાન રેકોર્ડ આવક, ખર્ચ અને નફો. સરવૈયા, અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ, અને મૂડી રેકોર્ડ કરે છે.

• કંપનીની નાણાકીય સ્થિતીની સ્પષ્ટ ચિત્ર મેળવવા માટે નફો અને નુકસાન નિવેદન અને સરવૈયા બંને સાથે મળીને તપાસ કરવામાં આવશ્યક છે.